Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Livsstil

Föräldrar lever längre än barnlösa

Föräldrar lever längre än barnlösa, visar en ny studie.
Föräldrar lever längre än barnlösa, visar en ny studie. Other: PONTUS LUNDAHL / TT

Är du man, har barn och är i 60-årsåldern kan du räkna med att leva två år längre än barnlösa män, enligt en ny svensk studie.

Och den positiva effekten av att ha barn blir större ju äldre vi blir.

– Vi har tittat på effekten när det gäller dödlighet i hög ålder. Vi började följa föräldrar när de var 60 år och fortsatte tills de äldsta blev 100 år, säger Karin Modig, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Vid 60 års ålder var skillnaden i förväntad livslängd två år längre för män och 1,5 år längre för kvinnor jämfört med personer utan barn. Det måttet tar inte hänsyn till andra faktorer. Till exempel är barnlösa inte en homogen grupp. En del kanske inte kan skaffa barn, för att de rent generellt är sjukligare än andra, medan andra är frivilligt barnlösa.

– Vi designade studien utifrån hypotesen att det är viktigt med socialt stöd från sina vuxna barn när man blir gammal, och resultaten stödjer den hypotesen, tycker jag, säger Karin Modig.

Att leva med en partner har också betydelse för livslängd. Forskarna har också tagit hänsyn till personernas civilstånd, i det här fallet om personerna är gifta eller inte, som kan förändras under livet när föräldrarna bli änklingar respektive änkor.

– För kvinnor så spelar det inte så stor roll, betydelsen av barn ser ungefär likadan ut för gifta som ogifta kvinnor och änkor, men för män så är det en ganska stor skillnad, säger Karin Modig.

Det kan bero på att en man som blir änkling är mer beroende av sina barn, enligt forskarna.

Tidigare studier har visat att män är mer skyddade av att vara gifta. I den här generationen – studien tittar på personer födda mellan 1911 och 1925 – så är mannen ofta äldre än kvinnan och kvinnan kan då vara den som tar hand om mannen när han blir äldre.

– Det är också så att ogifta män socialt sett är en mer utsatt grupp, de är lägre utbildade än gifta män. Bland kvinnor är det tvärtom, att ogifta har en högre utbildning, säger Karin Modig.

Forskarna har också tittat på enbarnsfamiljer och sett om det då har betydelse vilket kön barnet hade, men det kunde de inte se någon tydlig effekt av. De tittade också lite på geografiskt avstånd till föräldrarna, men kunde inte se några jätteskillnader.

I två uppföljande studier kommer man titta närmare på om fenomenet, dels analysera om barn påverkar risken att insjukna eller chansen att tillfriskna, och även titta närmare på olika faktorer kring barnen. I den här studien är det främst föräldrarna som studerats.

Är det en bra idé att skaffa barn om man vill leva lite länge?

– Ja, det kan man kanske säga. Mekanismerna är inte helt klara, men visst, jag känner inte till någon studie som visat på det omvända, säger Karin Modig.