Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Illustration: Emma Hanquist
Livsstil

Guide: Allt du behöver veta om kärlek

Vad är det som avgör vem vi blir förälskad i? Hur håller man kärleken vid liv i en lång relation? Och vilka knep kan man ta till för att glöden inte ska falna?

I DN:s guide om kärlek och relationer får du psykologernas och forskarnas bästa tips. 

Därför blir vi kära i varandra

Illustration: Emma Hanquist

Vilka mekanismer som styr vid valet av partner råder det en rad olika teorier kring. En förälskelse kan uppkomma mellan två personer när det uppstår någon form av igenkänning, enligt legitimerade psykologen och föreläsaren Anette Utterbäck.

– Vi är som magneter. Det kan handla om sådant som vi medvetet dras till men som vi egentligen inte vill ha. De personer som vi blir förälskade i stämmer ofta inte med vad vi hade förväntat oss, säger hon.

Vilket stadium i livet den förälskade befinner sig i är avgörande för vem en person faller för, menar hon.

Tonåringar som söker sin identitet kan välja en partner som kan besvara frågan ”Vem är jag?”. Personer med mer livserfarenhet däremot, har kapacitet att se den andra personens sanna sidor tidigare. Anette Utterbäck säger att vi under förälskelsefasen är lite blinda, då vi bara visar upp de bästa sidorna och därmed lurar varandra.

– I en mognare fas i livet kan vi hoppa över förälskelsen och börja älska en person direkt, där det finns kapacitet att se den andra. En förälskelse kan vara fylld av illusioner, där du ser din egen idé.

Personer som befinner sig i en utsatt eller uppjagad situation kommer ha lättare att bli kära i någon som dyker upp just då, förutsatt att personen är av rätt kön, ålder eller uppfattas som relativt attraktiv, förklarar den amerikanske forskaren Arthur Aron. Att visa uppskattning verkar också fungera bra.

– Två saker som verkligen sticker ut är att personen är någorlunda attraktiv fysiskt och personlighetsmässigt i dina ögon, och att personen gör något som indikerar att den gillar dig. Det kan vara till exempel att personen ler mot dig, eller sätter sig bredvid dig i klassrummet.

Andra studier antyder att mer fysiologiska faktorer spelar in. Studier har gjorts på ansiktsdrag, där det har framkommit att symmetriska ansikten anses vara attraktiva, likaså specifika ansiktsdrag, som ”kvinnliga” eller ”manliga” drag.

Men hur är det med dofter? 

På femtiotalet myntades uttrycket feromoner. Detta kemiska ämne finns hos många däggdjur och används för att den ena parten ska kunna sända ut ett slags doftsignaler till en annan individ av samma art. Det pågår diskussioner kring mänskliga feromoner och vilken funktion de eventuellt fyller. Flera studier har gjorts på området men att luktsinnet skulle spela stor roll vid förälskelse är långt ifrån bevisat.

Maria Larsson, som leder studien ”Vårt unika doftsinne” vid Stockholms universitet, säger att studierna kring mänskliga feromoner inte visar på så tydliga effekter som många skulle önska. Hon säger att det inte går att dra några direkta slutsatser från de studier som gjorts då det inte är tydligt vilka ämnen eller molekyler som eftersöks.

– Det finns ingen som helst konsensus i studier kring kemisk kommunikation mellan människor och mänskliga feromoner, säger hon.

Men att helt avfärda teorin kring attraktion kopplad till dofter vill hon inte göra:

– Men jag skulle säga att det är oklart vilken roll doften har när det gäller val av partner. Med säkerhet går det att säga att val av partner är en process som involverar i princip alla våra sinnen.

Läs mer: Svårt att fånga förälskelsens väsen 

Läs mer: Dejtingcoachens bästa singeltips

Hålla kärleken vid liv

Illustration: Emma Hanquist

Hur undviker man slentrian i sin parrelation efter många år tillsammans? Malena Ivarsson, socionom, auktoriserad klinisk sexolog och författare pekar ut främst två viktiga komponenter för att hålla kärleken och lusten levande efter en lång tid tillsammans: tillit och att ge respons på partnerns känslor.

Malena Ivarsson rekommenderar att man talar med varandra – helst en gång i veckan – om sina drömmar, mål och planer.

Vikten av att samtala lyfts även fram i boken ”Guldbröllop: Om livslånga relationer” (Natur & Kultur 2013). Där har psykiatrikerna Clarence Crafoord och Gunnel Saxon Carfoord intervjuat 30 par som varit gifta i femtio år för att ta reda på vad som fått dem att hålla ihop.

11 goda råd för att hålla kärleken vid liv.

Gemensamma intressen. Planera saker tillsammans och utveckla gemensamma intressen. Det är också viktigt att odla egna intressen som kan berika relationen. 

Beröring. Sex är betydelsefullt för att kärleken ska hålla. Men glöm inte närheten i vardagen, som att ge varandra en puss innan ni går till jobbet på morgonen och att kramas ofta.

Rensa känslomässiga avfallskvarnen. Låt inte gamla konflikter ligga och gro. Se till att prata ut ordentligt om det är något viktigt som stör. 

Ta ansvar för dina känslor. Alla översvämmas av svåra känslor ibland, men man har själv ansvar för hur man reagerar och kan inte lägga över det på sin partner. 

Återkoppla. Se de positiva sidorna hos din partner och ge respons på dennes känslor. 

Var beredd på förändringar. Livet ändrar sig hela tiden. Försök att inte ha så mycket motstånd mot förändringar för annars blir det smärtsamt. 

Överraska. Låt inte livet som par bli förutsägbart. Överraska varandra med roliga saker och våga vara spontana.

Ha egen–tid med varandra. Tala med varandra helst en gång i veckan om era drömmar, mål och planer. 

Var romantiska. Bjud ut din partner på en dejt, laga hens favoritmat eller uppvakta med en bukett rosor på en trist måndag. Att göra saker som när ni var nykära håller romantiken vid liv.

Ha humor. Ha överseende med varandras egenheter och försök se dem från den humoristiska sidan. 

Vårda er vänskap. Ni ska ha roligt och trivas ihop i många år.

 

Källor: Malena Ivarsson, ”Guldbröllop: Om livslånga relationer”, Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”.

Enligt guldbröllopsparen är kärleken något outsägligt och svårförklarat. De hade svårt att sätta ord på vad det är som gjort att relationerna hållit så länge. De uttryckte det ”hemliga receptet” lite oväntat som – tur. Den de hade blivit förälskad i visade sig vara en bra person när kärleken djupnade och vardagen tog vid.

Hälften av dem beskrev kärlek vid första ögonkastet som något mycket betydelsefullt. Känslan hade varat hela livet, även om den hade bytt gestalt när den himlastormande förälskelsen avtagit.

Kroppskontakt var ytterligare en viktig ingrediens som alla poängterade, även om sexualiteten förändrades med åren.

Partnerns egenheter, eller olater, som att inte fälla ner toalettlocket, rapa högt eller smaska, kan bli ett växande irritationsmoment. Men bland guldbröllopsparen hanterades detta med humor.

Paren lyfte också fram vikten av vänskap och att både ha egna och gemensamma intressen. Det var betydelsefullt att arbeta tillsammans mot ett mål, som att planera ett större projekt, en längre utlandsvistelse eller att sköta om en sommarstuga.

Läs mer: Så håller ni kärleken vid liv i en lång relation  

Ökad lust

Illustration: Emma Hanquist

Vad är ett ”normalt sexliv” i ett parförhållande? Enligt statistiken från den senaste sexualvaneundersökningen från 1996 hade heterosexuella svenska par sex 1,5 gång per vecka.

Ungefär hälften av befolkningen var tillfreds med sitt sexualliv, samtidigt uppgav en ganska stor andel att de hade problem, visade sexualvaneundersökningen.

Bristande lust är en faktor som påverkar sexlivet negativt. Hur stor sexlust man har är individuellt, men den kan också påverkas av olika yttre faktorer. Stress, sömnbrist, nedstämdhet och relationsproblem är några av de faktorer som RFSU menar har påverkan på sexlusten.

Om man plötsligt får en minskad sexlust kan det bero på att något inte står rätt till, antingen i ens relation eller i livet i övrigt. Bristande lust kan också bero på att man har haft sex på ett sätt som gjort att sexet inte längre blir lustfyllt, till exempel att det har varit smärtsamt – eller inte gett tillräckligt stor njutning.

Margareta Nordeman är legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi och samlevnadsrådgivare. Hon har i huvudsak haft egen verksamhet men också varit utbildningsansvarig på RFSU.

– Par kommer oftast till mig när det är en bristande lust hos kvinnan. Det kan vara att hon inte är nöjd med relationen eller påverkad av yttre faktorer som stress, säger Margareta Nordeman.

Hennes erfarenhet är att det finns skillnader mellan könen.

– Män använder i stället sex för att få kontakt och avspänning. Det är fortfarande genusskillnader, säger hon.

Råd för ett bättre sexliv.

Håll glöden vid liv. Lägg in i almanackan att ni ska ha en stund av närhet, intimitet och sensuell närhet.

Stäng av alla skärmar och mobiler minst 15 minuter varje dag och ge varandra odelad uppmärksamhet.

Påminn er om känslan ni hade som nyförälskade när vardagen slit tär på relationen: Vad var det som jag blev förälskad i och gjorde att jag ville ha den här personen i mitt liv?

Ge komplimanger i vardagen. Gå på dejt och gör något trevligt ihop.

Värdesätt relationen: Tänk på det ni har och inte lika mycket på det ni inte har.

Skaffa er varsitt privatliv med egna intressen och egna vänner. Nya samtalsämnen kan hjälpa att upptäcka andra sidor hos varandra.

 

Källa: Margareta Nordeman, legitimerad psykoterapeut

Enligt Margareta Nordeman är det särskilt vanligt att par känner olika stark lust under småbarnsåren. Inte minst månaderna efter förlossningen.

Hur mycket ska man kompromissa om lusten?

– Man får väga den enas behov mot den andras och mötas någonstans. För att komma igång kan man lägga in i almanackan om en stund av närhet, intimitet och sensuell närhet.

– Det är inte säkert att lusten infaller av sig självt. Vissa behöver mer stimulans för att gå i gång, medan det för andra handlar om att bestämma sig och utmana sig även om lusten inte är så stark, säger Margareta Nordeman.

Kan inte det upplevas som kravfyllt?

– För att få en bra relation behöver man fundera över: hur mycket kan jag gå honom eller henne till mötes. Jag har träffat många par som säger att det är värt att försöka och att lusten då infinner sig. Men man ska självklart inte ha sex utan att vilja.

Hur håller man lusten vid liv efter att ha levt ihop i många år?  Margareta Nordeman poängterar vikten av att ha ett privatliv.

– Att leva i symbios kan vara dödande för sexlivet för då blir man kanske enbart goda vänner. Nära vänskap är grunden i en kärleksrelation men för de flesta par behöver det finnas något mer.

– När par kommer till mig brukar det här alltid finnas med, att man har blivit som syskon. Man tror att man ska kunna dela allt och aldrig behöver göra sig fin inför sin partner för han eller hon känner en ändå så väl. Så är det inte, det är klart att man behöver göra något trevligt ihop, sådant som man gjorde i början på förhållandet.

Läs mer: Sex och samlevnad i en lång relation – så håller ni lusten vid liv  

Läs mer: Många anledningar till att sexlivet inte fungerar 

De tuffa småbarnsåren

Illustration: Emma Hanquist

Under 2015 var 34.164 barn i Sverige under åtta år med om att deras föräldrar separerade. Och enligt en rapport från Statistiska centralbyrån 2012 hade 27 procent av de föräldrar som fick barn år 2000 separerat inom tio år efter att barnet fötts.

– Att skaffa barn är fantastiskt och jättebra men det är också en påfrestning för relationen, och en stor omställning i livet, säger Malin Hansson, doktorand på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin.

Enligt forskare vid Göteborgs universitet, som har studerat separationer mellan småbarnsföräldrar, är bristande kommunikation en stor anledning till att det börjar knaka i fogarna hos par som nyligen har fått barn.

– Bland de par som separerat innan barnet fyllde åtta år såg vi att att bristande kommunikation var en gemensam nämnare för många av paren, säger Malin Hansson.

Den bristande kommunikationen handlade bland annat om att föräldrarna som separerade hade svårt att diskutera saker, och ofta hamnade i missförstånd och bråk.

– Vid konflikter blev det ofta generaliseringar och anklagelser vilket kan leda till en negativ kommunikationsspiral, säger Malin Hansson.

Förutom att ha svårt att prata med varandra kan det också vara svårt att lyssna. Enligt Malin Hansson kan en enkel åtgärd vara att man låter bli att slösurfa på telefonen eller datorn medan ens partner pratar med en. 

Flera studier har visat att sexualiteten och intimiteten i ett förhållande går ner efter att man fått sitt första barn. 

– Det är helt normalt att man har en låg sexualitet i relationen under småbarnsåren. Men då kan man väga upp det med sensualiteten. Det innebär att man fortsätter att kramas och pussas, ger varandra intima leenden och växlar blickar med varandra, så att man inte bara blir kompisar utan fortsätter känna sig som partners. Sensualiteten kan hålla uppe sexualitetens låga och stärka relationen, säger Malin Hansson.

Så får ni relationen att överleva småbarnsåren.

Kommunicera

Utgå från dina egna behov i kommunikationen. Generalisera och anklaga inte – säg i stället vad du önskar och tala ur ett jag-perspektiv. ”Jag skulle vilja att vi lagade middag tillsammans så vi kan umgås senare” är bättre än ”Du hjälper aldrig till!”

Lyssna

Håll fokus på din partner när ni kommunicerar i stället för att slösurfa på datorn eller kolla på mobilen.

Prioritera tid tillsammans

Många har lätt för att planera in tid för jobb och familj, men inte för sin relation. Det kan räcka med att planera in några timmar då och då, där man kan fokusera på relationen. Det kan räcka med lite tid när barnet sover, eller att man skaffar barnvakt några timmar en kväll.

Slösa med kramar och pussar

Det är normalt att sexualiteten i ett förhållande dippar efter att man har fått barn. Men då kan man bibehålla känslan av att man är ett par, snarare än kompisar, genom att vara fysiskt nära varandra: kramas, pussas, ge varandra intima blickar för att behålla närheten i relationen.

Fördela ansvaret

Föräldrar som har ett jämlikt förhållande där båda tar ansvar för hem och familj separerar i lägre grad än de som har relationer där den ena partnern sköter stora delar av arbetet med familjen.

Sök hjälp i tid

Att söka hjälp behöver inte innebära att man har hamnat i en jättekris. I stället kan man ibland behöva en utomstående person för att strukturera upp sin kommunikation och få bukt med de problem man har i ett förhållande.

 

Källor: Malin Hansson, doktorand på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin och Kajsa Hagberg, familjerådgivare vid familjerådgivningen i Stockholms stad.

Kajsa Hagberg är familjerådgivare vid familjerådgivningen i Stockholms stad. Där har 60 procent av de par med barn som söker hjälp barn under sex år. Även hon menar att sexualiteten är viktig, även om den kan gå ner efter att man fått barn.

– För vissa är det ju viktigare än för andra, men den frågan finns nästan alltid med när par söker hjälp. Tröttheten som småbarnföräldrar ofta känner kan vara ett hinder för sex, för det är inte så lätt att vara intresserad av sex om man är jättetrött, säger hon.

Kajsa Hagberg menar att det är viktigt att prioritera tid tillsammans. Då får man också en möjlighet att se varandra som partners och inte bara som föräldrar.

– Man kan hinna titta på varandra och lyssna på varandra i en miljö där man inte är föräldrar eller familj ihop, utan är vuxna tillsammans. Den här tiden kan man få när barnet sover, eller ordna barnvakt någon kväll, säger Kajsa Hagberg.

Malin Hansson betonar att en separation i vissa fall kan vara nödvändig, för att skapa de bästa förutsättningarna både för föräldrar och barn.

– Det finns så klart separationer som är bra, för det är aldrig bra för barnet att vara i en relation som är dålig. Det som vi vill komma åt med vår studie är vad vi kallar för ”onödiga separationer”, när ett par har hamnat i en tillfällig svacka som de inte kan komma ur, men som skulle kunnat avhjälpas med enkla medel, säger Malin Hansson.

Bråka bättre – så ger ni och tar kritik

Det kan kännas obehagligt att ta upp och diskutera ett problem i en relation som man har investerat mycket känslor i. Samtalet kommer ju att handla om något som man upplever som jobbigt eller irriterande och det kan väcka rädslor för att bli bortvald eller att inte vara älskad.

– Beroende på vad man pratar om kan situationen upplevas som ett hot om att personen ska lämna en. Man kan också uppleva kritiken som en orättvis anklagelse, eller som ett avvisande. Det finns mycket som är avgörande för hur man tolkar det som sägs, säger Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Han menar att det inte är ovanligt att man känner sig påhoppad när man får kritik.

– Men det beror på hur kritiken har förts fram, och det är egentligen det viktiga, säger Per Carlbring.

– Det gäller att uttrycka sig så att den andra personen vill lyssna, men också att man själv lyssnar så att den andra vill prata, fortsätter han.

Man bör försöka undvika att ta upp problem i stressade situationer, som när man precis ska gå hemifrån på morgonen, eller i stunder då man är väldigt trött. Det kan öka risken för missförstånd och konflikt, menar Per Carlbring som tycker att man bör avsätta tid för att prata med varandra. 

Så blir du bättre på att hantera kritik

• Känns det som att du blir anklagad på ett orättvist sätt? Försök att ta några djupa andetag för att undvika en större konflikt. Bekräfta känslan bakom den andres kritik men berätta att du inte accepterar sättet det framförs på.

• Känns det inte bra efter diskussionen? Ring upp din vän eller prata med din partner en annan dag, när ni båda befinner er i ett annat känslomässigt tillstånd. Det kan göra att det blir lättare att diskutera, när båda haft tid att tänka över det som diskuterats.

• Acceptera att det förmodligen finns småsaker som båda stör sig på hos varandra. Tänk igenom vad som faktiskt har större inverkan på det vardagliga livet, och vad som egentligen kanske är bagateller.

 

Källa: Maria Farm, legitimerad psykolog och KBT-terapeut

– Det är viktigt att båda personerna får prata och att man får göra det ostört, så att båda kan tala till punkt. 

Man bör också undvika att framföra kritiken i generaliserande och kategoriska ordalag som ”du tar aldrig ut soporna” eller ”du gör alltid så här”, anser han.

Maria Farm är legitimerad psykolog och KBT-terapeut. Hon håller med om att det är väldigt viktigt hur man lägger fram det som man upplever vara ett problem. Enligt Maria Farm kan vi säga nästan vad som helst till varandra, men det är hur vi säger det som spelar roll.

Hon ger ett exempel: I stället för att säga ”Nu har middagen jag lagat blivit kall för att du är sen igen, du bryr dig inte om vår relation", kan man använda ett annat anslag.

– Om man i stället säger något i stil med: ”Jag värdesätter att vi hinner prata med varandra på kvällarna, och tycker att det är mysigt att laga mat tillsammans. Hur tänker du?” Då får den som tar emot kritiken, om vi kallar den det, en chans att förstå att det ligger varma känslor i botten – att man är saknad, och viktig för den andre, säger Maria Farm.

Hon poängterar att vi alla har våra egenheter, och att det därför kan vara bra att tänka igenom vilka problem som faktiskt är viktigast att ta upp till diskussion, och vilka som egentligen kanske bara är bagateller. Det finns förmodligen småsaker som båda stör sig på hos varandra. Försök därför att odla en acceptans gentemot det, tipsar hon.

– Jag tycker att man bör lägga krut på det som man som par faktiskt kan påverka, och som är rimligt att kräva. Det kan vara frågor som rör hur mycket engagemang som finns i relationen, hur jämställd ens relation är och saker som rör hur man uppfostrar sina barn, till exempel. Alla sådana frågor som är viktiga för hur livet fungerar dagligdags, säger Maria Farm.

Läs mer: Det bråkar vi om i parterapin 

Läs mer: Så blir ni bättre på att hantera jobbiga diskussioner i relationen 

Läs mer: Så undviker ni gräl om ekonomin i parrelationen 

Otrohet

Illustration: Emma Hanquist

Otrohet har kallats för det ultimata sveket i ett förhållande. Ändå är det någonting som flera som är i en parrelation någon gång har ägnat sig åt. Fast drivkrafterna bakom otroheten är omdiskuterade och ibland svåra att förstå.

RFSU:s undersökning ”Kådiskollen” från 2016, där 4.260 personer från de nordiska länderna deltog, visade att sju procent av de tillfrågade männen och tre procent av kvinnorna haft en sexuell relation som deras partner inte visste om, och antagligen inte skulle gilla.

I undersökningen har man också tittat på vad respondenterna menar är otrohet. Där ser man bland annat att 46 procent av de tillfrågade svenskarna menar att ”flörta över internet” är att betrakta som otrohet, 31 procent tycker att det är otrohet att avslöja intima detaljer om sig själv för någon annan och 13 procent tycker att det räknas som otrohet att titta på porr.

– De flesta har en ganska stark upplevelse av vad de anser är otrohet. Men det som slagit mig är hur ofta man inte har diskuterat det med varandra i en parrelation. Därför är det vanligt att man tycker att den andra gått över en gräns – men den gränsen har inte alls varit kommunicerad, säger Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU och en av dem som ligger bakom undersökningen ”Kådiskollen”.

Hon menar därför att det är viktigt att man vet vilka gränser man har att förhålla sig till i en relation.

I artikeln ”Infidelity: When, where, why” som publicerades 2010 redogör socialantropolgen Helen Fisher och hennes medförfattare för ett antal studier om anledningarna till varför människor är otrogna. Graden av kärlek i relationen, hur ofta och bra sex man har i förhållandet och hur nöjd man är med relationen i allmänhet visar sig vara faktorer som påverkar risken för att en person ska vara otrogen.

Men även uttråkning, brist på känslomässigt stöd, dålig kommunikation och att man har fler negativa än positiva interaktioner inom sitt förhållande har visat sig påverka graden av otrohet. Andra studier har kopplat en högre grad av otrohet till högt alkoholintag, att man känner sig mer socialt åtråvärd än sin partner, depression, narcissism och hur väl man tror sig klara sig utan relationen.

Enligt Suzann Larsdotter är kommunikation en av nycklarna till ett bättre förhållande. Hon menar att det ofta finns en rädsla för att prata om sex i relationer. 

– Man kanske vill testa nya saker sexuellt men har en rädsla för att prata med sin partner, så då kör man på i samma hjulspår och provar något nytt på annat håll, säger hon.

Hon fortsätter: 

– Jag har flera gånger mött par där den ena partnern längtat efter att prova något nytt, och när man väl pratar om det så inser man att den andra partnern också kunnat tänka sig det – men man har aldrig pratat om det. Som sexolog handlar det jättemycket om att jobba med kommunikationen inom relationen.

Så kan ni gå vidare efter otrohet.

• Försök återfå tilliten inom relationen. Den som varit otrogen kanske behöver vara extra transparent med sin partner under en tid.

• Försök inte att börja kontrollera den partnern som varit otrogen, genom att till exempel få tag i lösenord till sociala medier och mejl. Det är en bedräglig strategi som snarare leder till ett kontrollbeteende.

• Rannsaka ert förhållande – vad saknas i förhållandet och hur kan båda få sina behov tillfredsställda inom relationen.

• Kommunicera! De flesta har en stark känsla av vad som är otrohet, men det är viktigt att de gränserna är kommunicerade mellan alla parter i ett förhållande, gärna tidigt i ett förhållande.

• Ta hjälp av familjerådgivningen eller en parterapeut – ibland kan man behöva prata igenom sin relation med en utomstående för att komma tillbaka på rätt spår.

• Om det känns omöjligt att få tillbaka tilliten i relationen – fundera på om den här relationen verkligen är rätt.

 

Källa: Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU

Men är en otrohetsaffär alltid dödsstöten för en annars välfungerande relation? Suzann Larsdotter tror inte att det behöver vara slutet.

– Jag tror att det finns goda förutsättningar för att gå vidare efter en otrohetshistoria. Ofta kan otroheten vara ett symtom på någonting, där man inte tagit den mest konstruktiva vägen för att lösa ett problem i sin relation. Då kan otroheten innebära en omstart där man får en möjlighet till självinsikt genom att titta på vad som drev en själv till att vara otrogen och komma fram till hur man ska kunna tillgodose de behoven inom relationen i fortsättningen, säger Suzann Larsdotter.

Den stora utmaningen för relationen efter en otrohetshistoria är att återfå den tillit som man har till sin partner, oavsett om otroheten handlade om en kortare sexuell förbindelse – eller emotionell otrohet. För många är den emotionella delen av otroheten värre än den faktiska sexuella handlingen, menar Suzann Larsdotter.

– Ibland är det inte den värsta faktorn att ens partner legat med någon annan, utan det är i stället de lögner som man fått serverad som är det största sveket. Det är de som gör att man inte längre vet om man kan lita på sin partner.

Hon menar att par kan behöva hjälp för att återfå den tillit som försvunnit i och med en utomäktenskaplig affär.

– Det kan hjälpa att ha samtal inom familjerågivningen. För det handlar både om att den personen som svikit ska jobba för att återskapa sitt förtroende, men också att den andra partnern måste kunna börja lita på den personen igen.

Läs mer: De vanligaste orsakerna till otrohet 

Läs mer: Så vet du om din partner är ”mikrootrogen” 

Läs mer: Så gör du om din partner är otrogen 

Att gå vidare efter ett uppbrott

Det finns starka normer kring tvåsamhet. Det gör att en del börjar ifrågasätta hela sin identitet vid en skilsmässa.

Ibland kan det vara svårt att hitta någon annan lösning än skilsmässa. I andra fall går det, till exempel om den som riskerar att bli lämnad plötsligt inser att nu måste jag göra en ansträngning och börja jobba med relationen.

Psykologen och parteraputen Anna Bennich Karlstedt vill framför allt lyfta fram att reaktionerna efter en skilsmässa kan se väldigt olika ut. Det finns alldeles för många tvärsäkra föreställningar om hur man ska gå igenom en kris, menar hon.

Råd till den som mår dåligt efter ett uppbrott.

• Dagliga rutiner är viktiga, som att äta, sova och röra på sig regelbundet.

• Om det är svårt att äta, prova att ta mindre portioner oftare. Ha nötter i väskan.

• Den som har svårt att sova kan bli hjälpt av att träna eller åtminstone promenera, gärna i dagsljus. Det leder till att man somnar litet lättare. Fysisk aktivitet är också ett bra medel mot stress.

• Använd dina nätverk. Be dina vänner om hjälp och lär dig att ta emot hjälpen. Ibland kan det vara skönt att vara ensam. Men kanske inte hela tiden. Det har visat sig att motståndskraftiga människor har en förmåga att be vänner om hjälp.

• Jobba med gasen och bromsen. Acceptera de negativa känslorna och var i dem, och vila ibland från dem genom att distrahera dig.

• Gör sådant som du i alla fall tidigare tyckte var roligt, även om du känner dig trött.

• En del kan ha en roll i vänkretsen som den starka och har svårt att visa sig ”svag”. Kanske ska du då söka professionell hjälp för att prata om det.

• Sänk kraven på hur det ”borde” vara. Man måste inte gå på alla föräldramöten. Träna dig på att försumma en del.

 

Källa: Anna Bennich Karlstedt, psykolog och parterapeut

Tidigare kunde man tala om att krisförloppet bestod av separata faser som ”chock”, ”reaktion”, ”bearbetning”, ”nyorientering”. I dag vet man att tillstånden flyter in i varandra. Ofta pendlar man mellan olika känslor. Det finns heller inget ”rätt” sätt att reagera på.

– En del mår bra av att prata ut och kanske ligga och gråta i sina kompisars knä. Andra önskar istället egentid för sorg och reflektion. Båda reaktionerna är lika rimliga och viktiga att respektera, säger Anna Bennich Karlstedt.

En svår nöt för en del kan vara att man förlorar vänner och släktingar som man tyckte tillhörde båda, men som plötsligt inte är intresserade av att umgås längre.

Anna Bennich Karlstedt har träffat många som fått höra att de är egoistiska och måste anstränga sig mer för att hålla ihop förhållandet, när de i själva verket har kämpat i många år.

– Då är det ganska hemskt att få höra att man skiljer sig för lättvindigt. Det speglar en föreställning om att det monogama äktenskapet är det mest rätta.

Läs mer: Psykologens råd för att klara en skilsmässa