Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Hälsa

Förhöjd risk för blodproppar vid IVF-graviditet

Foto: Jessica Gow / Scanpix
Kvinnor som blir gravida med provrörsbefruktning löper en förhöjd risk att drabbas av blodproppar. Om proppen sätter sig i lungorna kan det gå riktigt illa. Nu måste sjukvården bli bättre på att hitta dem som riskerar att drabbas, tycker forskare.

Propparna, som består av levrat blod, sätter sig oftast i benen. Men om kvinnan har otur lossnar den och fastnar i lungorna.

– Lungproppar är den vanligaste orsaken till att gravida kvinnor i västvärlden dör, säger Peter Henriksson, professor i medicin och hjärtsjukdomar vid Karolinska institutet.

Han och hans kolleger har studerat de närmare 24.000 kvinnor som födde ett barn med hjälp av provrörsbefruktning (IVF) mellan åren 1990 och 2008. Varje kvinna fick fem kontroller, det vill säga kvinnor som blev gravida på normal väg och som matchades för ålder, rökning, vikt, antalet tidigare födslar, med mera.

Studien, som publiceras i British Medical Journal, visar att kvinnor som genomgår IVF betydligt lättare bildar proppar än andra. Under de första tre månaderna var risken för propp i lungan sjufaldigt ökad, jämfört med kvinnor som blir gravida på normal väg.

Risken att drabbas är ändå liten, påpekar Henriksson. Det handlar om ett fåtal extra proppar per 10.000 graviditeter bland IVF-kvinnor, jämfört med kvinnor som blivit gravida på normal väg.

– Men eftersom det är ett potentiellt dödligt tillstånd, är riskökningen ändå relevant.

Orsaken tros vara den hormonstimulering som dessa kvinnor genomgår i samband med behandlingen. Att östrogen ökar blodets levringsförmåga är känt sedan tidigare.

Antalet kvinnor som blir gravida med IVF ökar för varje år. År 2009 genomfördes 14.000 sådana behandlingar.

Peter Henrikssons råd till dessa kvinnor är att fundera på om det finns anlag för proppar i släkten, eller om de själva drabbats. I så fall bör de kontakta sjukvården för provtagning och eventuellt få heparin i förebyggande syfte.

Ett problem i sammanhanget är att symtomen på både proppar i benen (svullnad) och lungorna (andfåddhet) kan vara svåra att upptäcka, framför allt hos en gravid kvinna.

– Ett syfte med studien är att uppmärksamma sjukvården på detta. Den måste bli mer alert på att hitta dessa kvinnor.

Ann Tiits, barnmorska på mottagningen Mama Mia i Stockholm, poängterar att graviditeten i sig innebär ökade risker, bland annat för att drabbas av blodproppar. Men hon tycker att studien är intressant.

– Alla nya forskningsrön vill vi uppmärksamma, det är viktigt, säger hon.