Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Hälsa

Kritik mot urvalsmetod för fetmaoperation

Ett läkarteam utför en magsäcksoperation på en 52-årig kvinna på S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Ett läkarteam utför en magsäcksoperation på en 52-årig kvinna på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Foto: Roger Turesson
Närmare 9.000 svenskar opereras för fetma varje år. Men svenska läkare ifrågasätter om rätt personer får chansen. Den strikta viktgränsen är ett för trubbigt verktyg. Andra faktorer bör avgöra om man får en operation eller inte visar ny forskning.

Den 52-åriga kvinnans stora mjuka mage sticker upp ur ett hål i den gröna operationsduken. Hon sover djupt när kirurgen Bo Anderberg snittar fem små hål genom huden på magen. Han för in fem långa operationsverktyg som liknar metallrör genom hålen till bukhålan.

I ett av rören finns en kamera och på en tv-skärm ser vi hur kirurgen drar kvinnans rödbruna lever åt sidan. Där under ligger den tomma magsäcken, som i vanliga fall enkelt rymmer en rejäl middag.

Om en timme kommer den att vara förminskad till en liten ficka.

Överviktskirurgi är det effektivaste sättet för feta människor att gå ner i vikt och minska risken för sjukdom och tidig död. I dag krävs ett BMI, eller kroppsmasseindex, på minst 35 för att få göra ingreppet inom den offentliga sjukvården. Det motsvarar en kvinna som är 1,67 meter lång och väger 98 kilo. Kvinnan på operationsbritsen väger 107 kilo och har BMI 40.

Men nu pekar nya studier på att också den som har BMI under 35 kan ha lika stor – eller till och med större – nytta av e n fetmaoperation. En ny studie i medicintidskriften The New England Journal of Medicine visar till exempel att fetmakirurgi är den mest effektiva metoden mot typ 2-diabetes (åldersdiabetes) hos människor med ett BMI mellan 27 och 43. Studien visar att många som opereras kan sluta ta diabetesläkemedel.

Allt fler forskare börjar därför ifrågasätta dagens strikta viktgräns. De letar efter nya och bättre metoder att förutsäga vem som riskerar att bli sjuk av sin fetma – och därför har störst nytta av en operation. En av dem är Ingmar Näslund, som är överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Han undersöker om nivån av hormonet insulin i blodet kan visa när fetman blir farlig. Högt insulin kan vara ett tecken på en tidig form av typ 2-diabetes, som i sin tur ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom.

– Vi kan se att en person med BMI 30 som har förstadiet till diabetes har större nytta av en operation än en person med BMI 45 och lågt insulin. Den som har haft diabetes några få år kan bli helt botad. Mycket talar för att insulinnivån är en mycket bättre markör än BMI, säger Ingmar Näslund.

Han är en forskarna bakom den svenska SOS-studien, som är den hittills största och längsta studien av överviktskirurgi i världen. Forskarna följer 2 000 personer som har fått magsäcken förminskad för 16–20 år sedan. Lena Carlsson, som är professor i klinisk metabolisk forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, leder forskargruppen. Hon menar att det saknas ­bevis för att BMI hjälper läkarna att hitta dem som har störst effekt av fetmakirurgi:

– BMI är ett alldeles för trubbigt verktyg. Kirurgin ger inte bättre effekt på hälsan hos personer med BMI 45 än BMI 30, säger hon.

Inom några år är det kanske generna som avgör vem som opereras. De har stor betydelse för risken att bli fet. Lena Carlsson letar efter de gener som gör oss sjuka av övervikten. Forskarna känner i dag till ett trettiotal gener som är kopplade till fetma. Men det är inte säkert att det är just de fetmagenerna som leder till sjukdom eller avgör hur mycket man går ner i vikt efter en överviktsoperation.

– Drömmen vore att få kartlägga hela genuppsättningen hos alla våra patienter i SOS-studien. Men det är alldeles för dyrt i dag. I stället undersöker vi enstaka kända gener och det tar tid.

Målet är ett gentest som visar vilka som bör opereras.

– Det betyder att människor med lägre BMI kan bli aktuella för operation. Om fem år har vi förhoppningsvis tillräckliga kunskaper för att kunna ta fram ett gentest, säger hon.

Ingmar Näslund menar att fler faktorer måste vägas in i ett beslut om en operation. Till exempel hur fetman påverkar livskvaliteten och möjligheten att klara av sitt jobb. Överläkaren Joanna Uddén Hemmingsson på S:t Görans sjukhus är inne på samma spår. Hon och Stephan Rössner, professor emeritus vid Karolinska institutet, vill att svenska läkare borde bedöma fetma efter en ny skala som kallas EOSS.

– Den tar hänsyn till en lång rad faktorer som olika fetmaorsakade sjukdomar, fysisk orörlighet eftersom BMI inte ger sådan information, säger hon.

I dag opereras årligen ungefär 8 500 personer mot fetma. Ingmar Näslund anser att det verkliga behovet ligger mellan 10 000 och 15 000. Men nya urvalskriterier behöver inte leda till fler operationer.

– Vi får ju en bättre urvalsprocess, vilket betyder att vi hoppar över en del operationer som görs i dag, säger han.

Centrum för titthålskirurgi i Stockholm är en av de privata kliniker som redan i dag opererar personer med BMI mellan 30 och 35.

– Landstingens gräns bygger på gamla studier. Vi ser att lägre BMI också kan leda till följdsjukdomar. Infertila överviktiga kvinnor kan till exempel bli gravida efter en operation, säger Dag Arvidsson, som är docent och kirurg vid kliniken.

Efter ungefär en timme är överviktsoperationen på S:t Görans sjukhus över och den 52-åriga ­kvinnan väcks ur sin djupa sömn. Dagen efter får hon åka hem med en magsäck stor som en tumme.

Fördelar Effektivaste sättet för

Fördelar

Effektivaste sättet för kraftigt feta människor att gå ner i vikt.

Minskad sjuklighet på grund av fetma i till exempel diabetes, hjärtinfarkt, stroke, infertilitet och minskad risk för tidig död.

Bättre fysisk rörlighet.

Bättre livskvalitet.

Nackdelar

Komplikationer på grund av operationen

Krav på ordnad och välplanerad mathållning.

Många kan ha orealistiska förväntningar på resultatet.

Operationen löser inte fetmarelaterade problem, som ångestbesvär.

Källa: Ingmar Näslund, kirurg vid Universitetssjukhuset i Örebro.