Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Hälsa

Unga bisexuella kvinnor mår sämst

De flesta homo- och bisexuella säger sig ha ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd. Trots det finns stora skillnader i den självrapporterade hälsan jämfört med heterosexuella, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Unga bisexuella kvinnor mår allra sämst. De har minst tillit till andra människor, upplever mest våld och har mest självdestruktiva beteenden såsom självmordstankar och självmordsförsök.

Den "dubbla stigmatisering" som bisexualiteten innebär, att vara utestängd både från den homo- och heterosexuella världen, anges som en möjlig förklaring.

Rapporten bygger på den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" och beskriver utvecklingen av hälsan bland homo- och bisexuella personer.