Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Livsstil

Så får ni relationen att överleva småbarnsåren

Other: Jessica Gow/TT

En fjärdedel av alla svenska småbarnsföräldrar separerar innan barnet fyller tio år och hos familjerådgivningen är småbarnsföräldrar en stor grupp. Men det finns hjälp att få. Här är forskarnas bästa tips på hur man får relationen att överleva småbarnsåren.

Under 2015 var 34.164 barn i Sverige under åtta år med om att deras föräldrar separerade. Och enligt en rapport från Statistiska centralbyrån 2012 hade 27 procent av de föräldrar som fick barn år 2000 separerat inom tio år efter att barnet fötts.

När man får mindre tid för sin relation och stort fokus läggs på jobbet och barnet kan det göra att relationen till ens partner blir lidande.

– Att skaffa barn är fantastiskt och jättebra men det är också en påfrestning för relationen, och en stor omställning i livet, säger Malin Hansson, doktorand på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin.

Enligt forskare vid Göteborgs universitet, som har studerat separationer mellan småbarnsföräldrar, är bristande kommunikation en stor anledning till att det börjar knaka i fogarna hos par som nyligen har fått barn.

– Bland de par som separerat innan barnet fyllde åtta år såg vi att att bristande kommunikation var en gemensam nämnare för många av paren, säger Malin Hansson.

I studien, som färdigställdes 2015, fick 452 föräldrar svara på en enkät med frågor kring deras relation. Enkäten besvarades första gången när barnet var sex månader, och därefter gjordes uppföljningar när barnet fyllt fyra år, respektive åtta år. Föräldrarna fick även beskriva vilka problem de såg i sin relation i öppna frågor. Forskarna jämförde därefter svaren mellan de par som separerat och de som fortfarande levde tillsammans efter åtta år.

Den bristande kommunikationen handlade bland annat om att föräldrarna som separerade hade svårt att diskutera saker, och ofta hamnade i missförstånd och bråk.

– De hade svårt att kommunicera rakt och tydligt. Vid konflikter blev det ofta generaliseringar och anklagelser vilket kan leda till en negativ kommunikationsspiral, säger Malin Hansson.

Hennes råd är därför att arbeta med att kommunicera utifrån ett jag-perspektiv och vara tydlig med sina önskemål i relationen.

– Man kan försöka att vara konkret. Ett exempel är att säga att ”jag skulle uppskatta om vi lagade mat tillsammans så att vi kan sitta i soffan ihop sedan” i stället för att säga ”du hjälper aldrig till!”, säger Malin Hansson.

Förutom att ha svårt att prata med varandra upplevde de föräldrar som senare separerade också att de hade svårt att lyssna på varandra. I flera fall menade den ena parten att man länge försökt att uttrycka att förändringar behövde göras i relationen, medan den andra parten inte hade uppfattat att relationen blivit problematisk.

– Vissa av papporna förstod inte varför de skulle skiljas, medan mammorna tyckte att de hade uttryckt att det fanns problem men inte blivit lyssnade på. Egentligen handlar det mycket om enkla saker som man kan tänka på i alla relationer. Det kan räcka med att man lyssnar och har fullt fokus på sin partner, och försöker att inte slösurfa på telefonen eller titta i datorn medan man pratar med varandra, säger Malin Hansson.

En annan dimension som forskarna undersökte var hur ofta paren skrattade tillsammans och hade roligt ihop. De kom fram till att de som senare separerade inte uppgav att de hade roligt tillsammans lika ofta som de som höll ihop.

– Det är ju lätt att bara säga ”börja ha kul tillsammans”, vilket inte är så enkelt. Men om man börjar kommunicera, lyssna på varandra och dela upp ansvar över familjen så får man också mer tid till att ha roligt tillsammans, säger Malin Hansson.

Flera studier har visat att sexualiteten och intimiteten i ett förhållande går ner efter att man fått sitt första barn. Enligt studien från Göteborgs universitet är det viktigt att bibehålla sensualiteten i förhållandet, även när sexualiteten går på sparlåga.

– Det är helt normalt att man har en låg sexualitet i relationen under småbarnsåren. Men då kan man väga upp det med sensualiteten. Det innebär att man fortsätter att kramas och pussas, ger varandra intima leenden och växlar blickar med varandra, så att man inte bara blir kompisar utan fortsätter känna sig som partners. Sensualiteten kan hålla uppe sexualitetens låga och stärka relationen, säger Malin Hansson.

Kajsa Hagberg är familjerådgivare vid familjerådgivningen i Stockholms stad. Där har 60 procent av de par med barn som söker hjälp barn under sex år. Även hon menar att sexualiteten är viktig, även om den kan gå ner efter att man fått barn.

– För vissa är det ju viktigare än för andra, men den frågan finns nästan alltid med när par söker hjälp. Tröttheten som småbarnföräldrar ofta känner kan vara ett hinder för sex, för det är inte så lätt att vara intresserad av sex om man är jättetrött, säger hon.

Hon menar att det är viktigt att prioritera tid tillsammans. Många småbarnsföräldrar yrkesarbetar och är bra på att planera in tid för arbete – och för barnen. Men det är viktigt att inte glömma bort att också planera in tid där man faktiskt kan vara med sin partner.

– Hittar man ett sätt att ordna tillfällen på tu man hand så kan det vara ett sätt att hinna stanna upp och prata om hur man ska få ihop att vara par och förälder, samtidigt som man kan få ihop sitt individuella liv. Det kan vara svårt att få ihop den tiden när man har ett uppbokat arbetsliv och en familj, säger hon.

Då får man också en möjlighet att se varandra som partners och inte bara som föräldrar.

– Man kan hinna titta på varandra och lyssna på varandra i en miljö där man inte är föräldrar eller familj ihop, utan är vuxna tillsammans. Den här tiden kan man få när barnet sover, eller ordna barnvakt någon kväll, säger Kajsa Hagberg.

Även Malin Hansson på Göteborgs universitet lyfter fram inplanerad egen tid som en framgångsfaktor för relationen.

– Det är viktigt att man får tid som par och inte bara som föräldrar. Det behöver inte handla om att åka en vecka till Mallis, utan kan räcka med en timme här och där. Det är oftast helt okej att vara borta från sina barn i två timmar och få avlastning. Då kan man mötas som par, samtidigt som man ge en chans för barnen att få andra vuxenkontakter, säger Malin Hansson.

En sista faktor som forskarna vid Göteborgs Universitet såg var att de par som hade ett ojämlikt förhållande, där den ena parten tog huvudansvaret för familjen, hade större risk för att senare separera. Även tidigare forskning har visat att ojämlika förhållanden gör att kvinnor oftare vill separera.

– Majoriteten av kvinnorna i vår studie yrkesarbetade i hög grad, men de tog ofta också huvudansvaret för hem och barn. Då blir det lätt en obalans, och man orkar inte med allt. Så därför är det viktigt med delat ansvar.

Många av de par som hade valt att separera uttryckte i studien att de väntat för länge med att söka hjälp för de problem som uppstått i relationen, och menade att många av problemen hade kunnat lösas om man fått hjälp av till exempel familjerådgivningen.

– Jag tycker inte att man ska vänta med att söka hjälp. Det ska inte vara ett stigma att ta hjälp av familjerådgivningen, och man behöver inte vara i en superkris för att göra det. Ibland kan man behöva en utomstående samtalspartner som kan strukturera upp ens kommunikation. Många av paren vi undersökte tyckte det var synd att de hade väntat, för till slut hade de redan sårat varandra och glidit isär så mycket att det var för sent att söka hjälp, säger Malin Hansson.

Även Kajsa Hagberg menar att familjerådgivning kan vara ett bra sätt att komma över de problem som man ställs inför i sin relation.

– Att ta steget och bestämma sig för att tillsammans söka hjälp, och kunna stanna upp och ha utrymme för att reflektera och vara i en samtalssituation där man får sitta ner och formulera sig är nog den absolut bästa vägen att öppna upp en låst situation, säger hon.

I vissa fall kan dock en separation vara nödvändig, för att skapa de bästa förutsättningarna både för föräldrar och barn.

– Det finns så klart separationer som är bra, för det är aldrig bra för barnet att vara i en relation som är dålig. Det som vi vill komma åt med vår studie är vad vi kallar för ”onödiga separationer”, när ett par har hamnat i en tillfällig svacka som de inte kan komma ur, men som skulle kunnat avhjälpas med enkla medel, säger Malin Hansson.

Läs mer om relationer här

Forskarnas och familjerådgivningens tips för att få relationen att överleva småbarnsåren

Kommunicera!

Utgå från dina egna behov i kommunikationen. Generalisera och anklaga inte – säg i stället vad du önskar och tala ur ett jag-perspektiv. ”Jag skulle vilja att vi lagade middag tillsammans så vi kan umgås senare” är bättre än ”Du hjälper aldrig till!”

Lyssna!

Håll fokus på din partner när ni kommunicerar i stället för att slösurfa på datorn eller kolla på mobilen.

Prioritera tid tillsammans!

Många har lätt för att planera in tid för jobb och familj, men inte för sin relation. Det kan räcka med att planera in några timmar då och då, där man kan fokusera på relationen. Det kan räcka med lite tid när barnet sover, eller att man skaffar barnvakt några timmar en kväll.

Slösa med kramar och pussar!

Det är normalt att sexualiteten i ett förhållande dippar efter att man har fått barn. Men då kan man bibehålla känslan av att man är ett par, snarare än kompisar, genom att vara fysiskt nära varandra: kramas, pussas, ge varandra intima blickar för att behålla närheten i relationen.

Fördela ansvaret!

Föräldrar som har ett jämlikt förhållande där båda tar ansvar för hem och familj separerar i lägre grad än de som har relationer där den ena partnern sköter stora delar av arbetet med familjen.

Sök hjälp i tid!

Att söka hjälp behöver inte innebära att man har hamnat i en jättekris. I stället kan man ibland behöva en utomstående person för att strukturera upp sin kommunikation och få bukt med de problem man har i ett förhållande.