Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Livsstil

Sex och samlevnad i en lång relation – så håller ni lusten vid liv

Foto: Sandra Qvist

Vardagslivet fungerar perfekt och ni trivs tillsammans, men har i princip aldrig sex? DN bad två experter om råd på vad man kan göra när glöden falnar eller går i otakt.

Vad är ett ”normalt sexliv” i ett parförhållande? Enligt statistiken från den senaste sexualvaneundersökningen från 1996 hade heterosexuella svenska par sex 1,5 gång per vecka.

– Det går inte att svara på vad som är normalt, det får varje par avgöra. Om en av parterna inte känner att samlivet är tillfredställande; om det är för intensivt, sker för sällan eller om man känner en press på sig är det viktigt att tala med varandra om orsaken, säger Margareta Nordeman, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi och samlevnadsrådgivare. Hon har i huvudsak haft egen verksamhet men också varit utbildningsansvarig på RFSU.

Ungefär hälften av befolkningen var tillfreds med sitt sexualliv, samtidigt uppgav en ganska stor andel att de hade problem, visade sexualvaneundersökningen.

Liria Ortiz är legitimerad psykolog och psykoterapeut och svarar DN:s läsares frågor om relationer. Ett vanligt återkommande tema handlar om sexlust.

Hur viktig del av relationen är den sexuella relationen?

– Det är individuellt och beror på många olika saker, bland annat hur man är som person, vad man prioriterar eller vad man uppskattar och behöver i en relation. Exempelvis kan man konstatera att man inte har sex, men att det finns en annan sorts närhet eller gemenskap som gör att man vill fortsätta med relationen, skriver hon i sin relationsblogg på DN.

Sexualvaneundersökningen visade också att minskat intresse för sex var dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män, och att båda könens sexuella lust minskade med stigande ålder.

Vad gör man om den sexuella lusten är olika stark och därför upplevs som ett problem?

– Par kommer oftast till mig när det är en bristande lust hos kvinnan. Det kan vara att hon inte är nöjd med relationen eller påverkad av yttre faktorer som stress, säger Margareta Nordeman.

Hennes erfarenhet är att det finns skillnader mellan könen.

– Män använder i stället sex för att få kontakt och avspänning. Det är fortfarande genusskillnader, säger hon.

Är det vanligt att par har olika lust?

– Det är väldigt individuellt, men min erfarenhet är att det är ganska vanligt under småbarnsåren. Det händer så mycket kring bebisen och kvinnans behov av läkning av kroppen. På det sättet har kvinnan ofta inte lika stor lust att komma igång med sexlivet efter förlossningen som mannen. Men jag har även träffat män som har blivit så påverkade av förlossning att de har svårt att närma sig sexlivet igen.

Hur lång tid är normalt att vänta med sex efter en förlossning?

– Det går inte att säga någon exakt tid, men man kan börja fundera över att knuffa i gång sexlivet ett halvår till ett år efter barnets födelse. Kvinnan måste få lov att läka ihop och hämta sig från det hon har gått igenom, men min erfarenhet är att om man saknar den intima delen under en väldigt lång tid kan det urholka relationen och leda till en separation.

Hur mycket ska man kompromissa om lusten?

– Man får väga den enas behov mot den andras och mötas någonstans. För att komma igång kan man lägga in i almanackan om en stund av närhet, intimitet och sensuell närhet.

– Det är inte säkert att lusten infaller av sig självt. Vissa behöver mer stimulans för att gå i gång, medan det för andra handlar om att bestämma sig och utmana sig även om lusten inte är så stark, säger Margareta Nordeman.

Kan inte det upplevas som kravfyllt?

– För att få en bra relation behöver man fundera över: hur mycket kan jag gå honom eller henne till mötes. Jag har träffat många par som säger att det är värt att försöka och att lusten då infinner sig. Men man ska självklart inte ha sex utan att vilja.

För en del par blir porren en ersättning för samlivet och då blir det svårt att hantera.

Hur hittar man tid för sex under småbarnsåren?

– Det är inte alltid man är medveten om att man går upp i den nyfödda bebisen, men det är viktigt att man vårdar vuxenrelationen och inte bara pratar om bebisen. Har man inte möjlighet att få barnvakt och kan gå ut tillsammans kan man försöka ha egen tid när bebisen sover. Jag brukar rekommendera par att ta en kvart om dagen då man ger varandra odelad uppmärksamhet och lyssnar utan att argumentera eller ifrågasätta, säger Margareta Nordeman.

Kan olika sexhjälpmedel eller att man experimenterar mer öka lusten eller få det att tända igen?

– En del par kan öka lusten genom att använda sexhjälpmedel eller rollspel om det är på bådas villkor. Men det är sällan det handlar om sexteknik när det fallerar, utan det handlar om problem i relationen eller att man har väldigt olika driv, säger Margareta Nordeman.

Vad brukar porr spela för roll?

– För en del par blir porren en ersättning för samlivet och då blir det svårt att hantera. Om allt porrelaterat mynnar ut i en konflikt behöver man resonera om hur man ska hantera porr. Det finns också par som tittar på porr tillsammans.

Hur håller man lusten vid liv efter att ha levt ihop i många år?

– Har man blivit ett par som gör allting tillsammans kan man försöka att hitta på egna aktiviteter och ha ett privatliv. Att leva i symbios kan vara dödande för sexlivet för då blir man kanske enbart goda vänner. Nära vänskap är grunden i en kärleksrelation men för de flesta par behöver det finnas något mer.

– När par kommer till mig brukar det här alltid finnas med, att man har blivit som syskon. Man tror att man ska kunna dela allt och aldrig behöver göra sig fin inför sin partner för han eller hon känner en ändå så väl. Så är det inte, det är klart att man behöver göra något trevligt ihop, sådant som man gjorde i början på förhållandet.

– Ibland kan det handla om enkla åtgärder, som att stänga av alla störande apparater och ägna tid åt varandra i stället. Är beröring svårigheten kan man hitta sensitivitetsträning på nätet som visar hur man kan göra det skönt för varandra och för en själv utan krav på sex, som massage och kroppsstrykningar.

Varför är det så viktigt att ha ett eget liv?

– Om man blir sin partners bästa kompis finns det ingen dynamik kvar för sexlusten att blomma, som när par går på badrummet samtidigt; en borstar tänderna och en sitter på toa. Sluta med det! Stäng och lås dörren när du är där. Man behöver inte veta allt till hundra procent om sin partner.

– Att börja sätta gränser för privatlivet behöver inte innebära en konflikt. Man får diskutera hur man vill skapa mer egen tid och anpassa efter den familjesituation man befinner sig i, säger Margareta Nordeman.

I sexualvaneundersökningen uppgav ungefär hälften av alla par att de någon gång hade varit otrogen mot sin partner.

Är otrohet en vanlig faktor till att sexlivet inte fungerar?

– Om sexlivet helt uteblir kan det vara det. Det handlar om att det är en obalans i relationen där den ena parten inte vill leva utan sex. Då kan det bli så att den som känner sig otillfredsställd söker sig utanför förhållandet visar undersökningar, säger Margareta Nordeman.

Liria Oritz påpekar i relationsbloggen på DN att glöden i sexlivet inte närs av sig själv.

Ska man räkna med att attraktionen överlever vardagen?

– Det är bara du och din partner som kan hålla den vid liv. Se till att få gemensamma upplevelser som hjälper er att relatera till varandra på nytt. Nya samtalsämnen kan också hjälpa att upptäcka andra sidor hos varandra. Kom ihåg och acceptera att sexlivet går upp och ner beroende på era livsomständigheter. Om man är osams och otrevliga mot varandra hela veckan blir det svårare att uppleva åtrå för sin partner i helgen när de flesta har mer tid för att ha sex, skriver Liria Ortiz.

Går det att reparera ett förstört sexliv?

– Om man vill satsa på att reparera sitt sexliv så går det att göra det. Men man bör utforska vad det är som orsakade att sexlivet blev förstört. Vad kan man göra annorlunda? Går det att omvärdera vad ”sexlivet” är för något? Exempelvis att sex är mycket mer än samlag.

Här är råden för ett bättre sexliv

Håll glöden vid liv. Lägg in i almanackan att ni ska ha en stund av närhet, intimitet och sensuell närhet.

Stäng av alla skärmar och mobiler minst 15 minuter varje dag och ge varandra odelad uppmärksamhet.

Påminn er om känslan ni hade som nyförälskade när vardagen slit tär på relationen: Vad var det som jag blev förälskad i och gjorde att jag ville ha den här personen i mitt liv?

Ge komplimanger i vardagen. Gå på dejt och gör något trevligt ihop.

Värdesätt relationen: Tänk på det ni har och inte lika mycket på det ni inte har.

Skaffa er varsitt privatliv med egna intressen och egna vänner. Nya samtalsämnen kan hjälpa att upptäcka andra sidor hos varandra.