Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Chatta om mobbning

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman chattar om mobbning.

moderator: Välkomna! chatten är nu öppen.

klasskamrat: Hur hanterar man folk som (omedvetet?) startar konflikter med nästintill alla som personen träffar, för att sedan gnälla på att denne är mobbad när det,egentligen är 30st individuella konflikter personen själv startat. ignorerar man personens provokationer blir det istället ett jävla gnäll på utfrysning, ser inte direkt någon lösning öht...
Åsa Ibrahim: Hej, de flesta anmälningar som kommer till BEO handlar om någon/några elever som blir utsatta för kränkande behandling. Och i de flesta fall är de också fråga om kränkningar. Det är i dessa fall som skolan måste agera. Allt för ofta får jag från skolans företrädare höra att det rör sig om konflikter och inte kränkande behandling.

Maja: Hej! Varför, tror du, att skolor inte gör någonting när de får reda på att det pågår mobbning? Jag själv gissar på att de inte vill veta av problemen och tror att de försvinner av sig själva samt "kärlek börjar med bråk" som jag själv har fått höra många gånger.
Åsa Ibrahim: Hej, en första reaktion kan vara att man blundar inför problemen. Därför är det viktigt att det finns en plan för hur man ska arbeta när det komemr signaler om kränkningar. Genom nya skollagen ha rman också infört en skyldighet för all personal på skolan att så snart de får veta att någon känenr sig utsatt för kränkande behandling anmäla det vidare till rektor som har en skydlighet att anmäla detta vidare till huvudman.

Kristina: Den dag då arbetsplats/vuxenmobbning erkänns av riksdag och regering kan åtgärder sättas in. Mobbning är alltid ett symtom på allvarliga brister i arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö ...vilket drabbar både personal och elever. Varför finns det inte en speciell rättsinstans som tar emot alla anmälningar om trakasserier och kränkningar och hanterar dessa enligt arbetsmiljölagen? Samarbetar BO med skyddsombud och de fackliga organisationerna för att lyfta frågan till högst ansvariga?
Åsa Ibrahim: Hej jag som BEO ansvarar för att bedöma när elever utsätts för kränkningar. För dessa frågor har framförallt elevhälsan på skolan ett viktigt ansvar.

ElinStudent: Hej Caroline! Jag är en stundent som skriver en uppsats om kränkande särbehandling både i arbetslivet och i skolan. Min fråga lyder: hur ser processen/förloppet ut från det att rektorn får reda på att det förekommer mobbning. Måste han/hon anmäla direkt till er då? Vilket är det hårdaste straffet en huvudman fått? Vad kan tänkas förbättras med hanteringen av mobbning enligt dig? Sen undrar jag om du kan tänkas ställa upp på en telefonintervju om kränkande särbehandling på skolor.Maila gärna mig
BEO: Hej, rektor har enligt lagen en skyldighet att skyndsamt anmäla vidare till huvudmannen, det vill säga den som äger skolan eller kommunen. Huvudmannen har ansvaret att få stopp på kränkningarna. BEO kan fatta beslut om att förelägga huvudmannen att rätta till missförhållanden. BEO kan också fatta beslut om skadestånd. Det högsta skadeståndet som en elev hittills fått är cirka 240 00 kronor.

Tictac: Mitt intryck är att när man försöker åtgärda mobbning i skolor så flyttar man på den mobbade och inte de som mobbar. Stämmer det och i så fall varför gör man så?
BEO: Hej, allt för ofta inträffar det att någon som utsätts för mobbning väljer att byta skola, vilket är olyckligt. Skolan har undantagsvis rätt att flytta på den elev som mobbar.

oavslutat gymnasie: Min son blev mobbad/misshandlad under mellanstadietiden. Skolan handlade inte i sak utan "vi" blev de jobbiga. Själva flyttade vi för att starta på nytt. Det blev för svårt att starta om. Han har blivit en hemmasittare som skolkade mycket i högstadiet och även nu i gymnasiet. Ingenstans tar man tag i och gör en riktig utredning eller en hållbar plan för att kunna avsluta studier. Vart vänder jag mig? Han behöver ju få arbeta i sin egen takt.
BEO: Hej, det du beskriver är tyvärr inte ovanligt. Om du har uttömt alla möjligheter i kommunen, tycker jag att du ska anmäla till BEO.

Gertrud: Hur kan man stoppa mobbing som vuxen om det är 2 -3 Fritidspedagoger på ca 50 barn? Detta är ca från kockan 13.30 - 17.30. HUR ska Fritidspedagogerna kunna både hålla i aktiviteter samt mellis samt stoppa och reda ut mobbing med dessa stora grupper på fritids?
Åsa Ibrahim: Hej. Det är huvudmannens ansvar att se till at det finns tillräckligt med resurser. När jag t ex beslutar om skadestånd riktas det till huvudmannen.

Catharina: Det finns mycket man skulle kunna göra, som skulle underlätta enormt för de utsatta eleverna. T.ex. ta bort alla moment där det ska väljas. T.ex. till grupparbeten, pararbeten, lag på idrotten (detta tror jag dock inte förekommer längre), bänkar som står två-och-två, och allra värst: vem man ska dela rum eller tält med på skolresan. Jag blev själv "utauktionerad till lägstbjudande" inför hela klassen under mycket förödmjukande former. Varför är det så svårt att delge lärarna denna kunskap..?
BEO: Hej, skolan har ett viktigt att arbete att arbeta med värdegrundsfrågor. Man bör utöka undervisningen om kränkande behandling inom lärarutbildningen. Det är fortfarande viktrigt att komma ihåg att huvudmännen har ansvaret.

Karl: Jag undrar vart man vänder sig om man upplever att en rektor inte tar tag i problematik kring mobbning?
BEO: Hej, vänd dig till huvudmannen, skolförvaltningen eller den fristående skolans ägare. Du kan även självklart anmäla till BEO.

Maja: Hur ska elever agera om det är en lärare som mobbar? Det kan vara väldigt subtilt så att andra lärare inte märker något, men ändå påverka självkänslan på den/de utsatta eleverna. Jag har en teori om att om en lärare visar, utan att uttala det, att en elev inte är okej/fel på så hakar de andra eleverna i klassen på och mobbar. Vad tror du om det? En annan teori jag har är att lärarens försök att lösa mobbningen, som att placera eleven i en redan befintlig kompisgrupp bara förvärrar situationen.
Åsa Ibrahim: Hej, jag känner igen det du beskriver. Som alltid när man känner sig utsatt för kränkande behandling ska man prata med någon man har förtroende för. En annan lärare, förälder eller en skolsköterska. Om det ej rättas till kan man göra en anmälan till BEO. I lagen finns ett absolut förbud mot vuxenkränkningar.

Förtvivlad förälder: Hej , Jag har en dotter som aldrig får va med på något som de i klassen gör och det är inte så att de säger något elakt till henne , hon tycker killarna tisslar och tittat på henne med en konstig blick , hon går mycket själv och sitter alltid hemma . vi har varit på skolan om de kan på någotvis stötta henne , men vi har inte fått någon respons , vi går med henne till bup för att hon har haft självmordstankar , men det grundar sig på att hon är väldigt ensam i sin skolvärld mvh en orolig färälder
BEO: Hej, det du beskriver är det vi kallar vi för utfrysning, jag förstår att det känns svårt för er som föräldrar. Utfrysning är lika allvarligt som annan form av kränkande behandling. Det är vanligare bland tjejer. De som arbetar i skolan är skyldiga att agera när man ser signaler om att någon hamnar utanför. Vänd er till huvudman, ni är välkomna att också anmäla till BEO.

Johanna: Vad ska man göra som förälder när ens barn mobbar andra?
BEO: Hej, prata med ditt barn och visa hur viktigt det är att behandla alla på ett bra sätt. Be om hjälp från skolan för att komma tillrätta med situationen. Ofta mår även den som mobbar dåligt och behöver hjälp.

Andreas: Hej min bästa vän har blivit mobbad alla sina år på en skola i filipstad. Lärarna har inte hjälpt henne och det blev bara värre när hon började gymnasiet då hon hamnade på särskola och blev felplacerad. Hon var tvungen att gå i 4 år där och ingen hjälpte henne alls. och nu var hon sedan tvingad till studielån för att fortsätta studera, när hon igenkligen ska få Skadestånd! Snälla hon måste få hjälp att stämma filipstad kommun.
BEO: Hej, BEO kan pröva om det finns rätt till skadestånd på grund av kränkande behandling. När det gäller felplacering i särskolan har BEO inget mandat att driva skadeståndsprocess. Där måste man själv stämma.

Magnus: Hur går man tillväga om skolan inte får stopp på mobbningen/trakasserierna? Samtal har förts med rektorsområdet under 6 år utan resultat. Åtgärderna som skolan tagit har inte gett resultat! (Extra koll på mobbad elev samt samtal med mobbarna)
BEO: Hej, huvudmannen har ansvar för att förebygga kränknade behandling och att få stopp kränkningar som pågår. Lagen ger skolan stora möjligheter att agera. Man kan t om i undantagsfall flytta elever som mobbar till annan skola.

Malmsjöskola: Varför händer inget? Ingen tar ju hand om de som blir mobbade ju! Helt fel! Här på Malmsjöskola tar vi hand om de mobbade och vi får de som mobbar att bli sams med de som de mobbar. Helt fel att inte ta tag i det direkt! Ni skolor som tror att det kommer sköta sig själva så tror ni fel. Barn är redo ibland att ta livet av sig för sånt! Visa filmen "Bully" som finns på många sidor! Den visar sanningen hur allt går till och ni vet verkligen inte hur det känns för de som blir på hoppade!lägg ner!
BEO: Hej, bra med positivt exempel. Det finns många skolor som arbetar bra med detta. Skolor har mycket att lära av varandra. En fråga som det talas mycket om är hur man ska hantera nätkränkningar. BEO har ett webinarium tisdag den 28 maj. Pia Widegren från Motala kommun deltar. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med nätkränkngar.

katarina Nilsson: Min son blir psykiskt och fysiskt mobbad, blitt det i flera år. Varken skolchef, rektor, psykolog gör ngt. Hur kan dessa personer få sitta kvar trots anmärkning från Skolverket?
BEO: Hej, Du bör anmäla till BEO.

Frågande: Hej, hur många är det som fått skadestånd för att de blivit kränkt?Vilka beviskrav finns det?
BEO: Hej, BEO har fattat beslut om skadestånd i drygt 200 ärenden. En del har vi drivit i domstol, sedan 2010 har vi inlett 6 processer. Vi har just nu 4 stämningsansökningar på väg. Beviskravet är högt. Vi måste visa att eleven har blivit kränkt och att skolan ej gjort tillräckligt för att få stopp på dem.

moderator: Vi rundar av chatten nu. Tack till alla som medverkat.

Undrande: Varför anmäls mer skolmobbning idag än tidigare? Är det fler som mobbar eller fler som vågar anmäla?
BEO: Hej, det har blivit lättare att anmäla sedan vi införde vårt webbformulär. Men jag tror ändå att de anmälningar som komer in är toppen på ett isberg. BEO:s webbsida: www.skolinspektionen.se/beo

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.