Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Drevdagens problem hot mot friskolor

Den stora skolnedläggelsen i Sverige har börjat, och antalet föräldrar som vill ta över hotade byskolor ökar markant. Men de står inför svåra beslut. DN har besökt Drevdagens skola, Sveriges första friskola, som fortfarande kämpar för sin överlevnad.

Här gick till alldeles nyligen arton barn. Men för några veckor sedan slutade tre elever. En flyttade tillbaka till Stockholm. Två började i stället i den större skolan i Idre, två och en halv mil från Drevdagen.

De tre barnen och deras föräldrar har valt bort det byborna kallar sin helgedom, hjärtat som håller byn levande. Anledningen är, säger de, att rektorn och läraren på Drevdagens lilla skola inte har klarat av att hålla byns konflikter utanför klassrummet. De har heller inte räckt till för att ge alla barn den hjälp de behöver. Skolverkets inspektörer kom nyligen på besök och nu väntar hela Drevdagen spänt på vad de ska komma fram till. Får skolan fortsatt tillstånd?

Att barnen har lämnat skolan är det stora samtalsämnet i byn där invånarna räknar antalet barn i skolan som andra räknar pengar på banken. Barnen och skolan är garantin för en tryggad framtid.

- Vår by lever, säger Jarle Mosshäll, ordförande i Stiftelsen Drevdagens skola. Men titta på de andra byarna häromkring. Titta på Flötningen, Storbo, Foskros och Storsäter som bara sade tack och amen när kommunen lade ner deras skolor. Snart finns det inga unga människor kvar där.

Många bybor i Sverige fasar just nu för att de ska gå samma öde till mötes. Protester mot nedläggningar av kommunala glesbygdsskolor når tidningsredaktionerna från alla landsändar. Och i år har antalet ansökningar från föräldrar om att få starta friskola av nedläggningshotade skolor ökat markant. Höstens kommunala budgetsammanträden kommer att präglas av de beslut som politikerna måste fatta: Vilka skolor ska finnas kvar och vilka ska försvinna när elevantalet sjunker och över tusen skolor ska bort i hela landet?

Men glesbygdsborna kan tacka Drevdagen för att det finns ett sätt att bevara en skola som friskola. Byns kamp ledde fram till den stora friskolereformen i Sverige.

- Vi skolstrejkade och vann det sexåriga kriget mot kommunen, berättar den pensionerade läraren Hans Halvarsson långsamt. Det är det som gjorde Drevdagen berömt.

Han möter oss vid köksbordet i den hemtrevliga skolmatsalen, som är liten som ett matrum. Kampen för skolan började på 70-talet men kulminerade med skolstrejken 1983-89 då kommunen och dåvarande länsskolnämnden ville att skolbarnen i stället skulle ta bussen till skolan i Idre. Föräldrarna och barnen ville ha kvar sin kommunala skola i byn, och striden för skolan och glesbygden lockade sympatisörer från hela landet. Byns kamp för sin skola blev en fråga för riksdag och regering vilket ledde till den friskolereform som genomfördes i Sverige 1993. Föräldrarna gick med på att driva skolan själva och Drevdagens skola blev Sveriges första friskola, till en början på försök mellan 1989 och 1993.

Nu, femton år senare, har segerjublet som gav eko över världen lagt sig. Skolan som behöver alla barn de kan få har nyligen förlorat tre. Men rektor Marit Mosshäll är inte särskilt orolig för skolans framtid. Hon tar på sitt självklara sätt en dag, ett år, i taget.

- Det räcker med att en familj med flera barn flyttar in i byn så klarar vi oss, säger hon.

Hennes egna barn gick i Drevdagens skola under strejkåren. När hon pressas på hur en sådan liten skola ska klara av alla Skolverkets krav svarar hon oftast:

- Vi gör så gott vi kan.

För de flesta i Drevdagen har det varit gott nog.

Men några föräldrar anser att läraren och rektorn inte klarar undervisningen av alla barn från förskoleklass till sexan. Marit Mosshäll har ingen pedagogisk utbildning utan blev rektor innan det var lag på att ha den utbildningen. Ändå undervisar hon de yngre barnen en övervägande del av dagen. När så flera av barnen hade behov av särskilt stöd i form av både skolpsykologer och specialpedagoger kunde hon inte hantera det.

Och som många mindre friskolor i glesbygden har skolan inte pengar till att klara av barn med särskilda behov. Kommunerna har också rätt att säga nej till en elev med särskilda behov, och eleven blir då tvingad att flytta till en kommunal skola.

- Det här är det svåraste med att driva friskola. Vi kommer i framtiden att fråga föräldrarna till de barn som ska börja skolan om barnen behöver särskilt stöd, säger Jarle Mosshäll, samme man som tidigare talade om hur viktigt det är med nya barn till skolan. Han fortsätter:

- Är det då ett barn med till exempelvis dyslexi får vi säga nej. Det är förfärligt. Jag vet i tusan hur jag ska bära mig åt, men hur ska vi annars göra? Om det kostar oss 300.000 kronor att ta hand om bara ett barn då går skolan omkull. Vi klarar bara av så kallade normala barn.

På föräldramötet sitter föräldrarna i det gulmålade, pyntade klassrummet med kalendrarna uppslagna och bokar in stora delar av vardagarna i maj för skolaktiviteter. Det är fester, skolresor, nattvandringar på fjället och städdagar för att få in pengar till skolan. Men mitt i allt pratet kommer en mamma fram och säger att hon undrar vad det ska bli av de små friskolorna:

- Om alla barn med problem måste flytta på sig då blir glesbygdsskolor som Drevdagens skola elitskolor. Ska det verkligen vara så? undrar hon.

Skolverket ska nu också ta ställning till hur få barn det får vara i Drevdagens skola. Skolan är en av få fristående grundskolor som har dispens från kravet på att ha minst tjugo elever. Men hur få elever de får ha, beror på hur de kan leva upp till de värdegrundsmål och de krav som finns på att barnen ska socialiseras i skolan.

I läroplanen formuleras värdegrunden som "människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor, samt solidaritet med svaga och utsatta".

Där står också att: "Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar."

- Meningen är att man ska stötas och blötas mot andra i skolan, förklarar undervisningsrådet Ingela Gullberg på Skolverket och fortsätter:

- Är det elever som kommer från vitt skilda hem och olika kulturer? Eller kommer de från två eller tre familjer?

Hennes kommentarer gäller små skolor generellt, glesbygdsskolor likaväl som små religiösa skolor, och hon vill inte säga något om det kommande beslutet om framtiden för Drevdagens skola.

Anser Skolverket att en liten glesbygdsskola vid det som Jarle Mosshäll kallar vägs ände klarar av att fostra barnen till att se värdet i en kulturell mångfald? Är skoterturerna över gränsen till Norge en del av "rörligheten över nationsgränserna", som det står om i läroplanen? Räknas samtalen över fikabordet med det inflyttade schweiziska paret Beat och Dominique Widmer?

- Här är så supervackert! Vem kan motstå den här utsikten? säger Susanne Åkerlind, som flyttade in i byn för två och ett halvt år sedan. Hon kastar en träpinne långt över ängen - så att hennes ivriga hundar kan apportera - och blickar ut över Drevdagssjön. Bort mot fjälltopparna dit snötäcket dragit sig undan, mot naturreservatet och urskogen. Så vänder hon tillbaka blicken och konstaterar bittert:

- Men här gäller: "Rätta in dig i ledet eller dra åt helvete."

På 80-talet riktade sig Drevdagsbornas envisa kampvilja mot centralmakten och dem utifrån som hotade byns existens.

Nu slåss de mot varandra i stället.

Det är en kamp mellan inflyttade och gamla Drevdagsbor, mellan unga företagare och äldre föreningsmänniskor. De anklagar öppet varandra för stöld och förskingring, för våld och försök att sko sig på andras bekostnad.

- Bymentaliteten tror jag är likadan överallt. Man är upp i varann hela tiden. Alla byar har nog sina bråk och familjefejder, säger den unga företagaren Louise Mosshäll och fortsätter:

- Det finns ett ständigt nedläggningshot mot allt vad byar heter. Därför är vi i Drevdagen alltid på vår vakt mot hot utifrån. Vi har visat att vi klarar det här med skolan själva. Då är det svårt om någon kommer inflyttande utifrån och talar om för oss hur den tycker att vi ska göra.

Det ser hon som en förklaring till att några av de inflyttade, några med barn, har tvingats lämna byn.

- Att vissa som inte har sina rötter här står pall för att stanna kvar är för att de har skinn på näsan, konstaterar hon.

De flesta av barnen i Drevdagens skola är tätt sammanlänkade. De är syskon, kusiner eller sysslingar. Halvarsson och Mosshäll är de efternamn som dominerar i skolan och i byn. Nära hälften av byns 108 invånare heter så.

- När vi flyttade från Stockholm till byn lekte mina barn rollekar. "Om du är Mosshäll så är jag Halvarsson", sade en av flickorna till den andra, berättar mamman Mia Forsenberg. Trots att hon inte bott ett år i byn ännu känner hon sig hemma. Det är nära till skolan och på vintern och våren kan de ta en skotertur upp på fjället när barnen har slutat för dagen. Mia Forsenberg har som alla andra påverkats av konflikterna i byn, även om hon försöker att hålla sig utanför.

Om de vuxna inte kan låta bli att bli involverade, hur kan man i ett sådant litet sammanlänkat samhälle förhindra att barnen dras in i striderna och tvingas välja läger att sympatisera med? När det dessutom är samma fiender som sitter i styrelsen för både byns intresseförening och skolan?

Det har inte gått. Skolverket ska i sin inspektion dessutom ta ställning till en anmälan om mobbning. De två anmälarna beskriver hur den infekterade stämningen i byn nått skolan och hur de barn som avvikit från normen i Drevdagen hamnat i konflikt.

Drevdagen

Drevdagens skola hotades redan på 70-talet, men den stora striden utbröt 1983 då föräldrarna överraskandes inför skolstarten med beskedet att skolan skulle läggas ner. De inledde en skolstrejk som varade ända till 1989. Kommunen hävdade att det var för dyrt att driva den lilla skolan. Barnen skulle i stället åka de 2,5 milen till den kommunala skolan i Idre.

Bybornas strejk uppmärksammades över hela landet. De fick stöd med undervisningshjälp och pengar för att kunna fortsätta den egna strejkskolan för barnen. I sin besvikelse över att myndigheterna inte lyssnade inledde tre mammor en över två veckor lång hungerstrejk som sedan avblåstes av hälsoskäl.

Byns kamp för sin skola blev en fråga för riksdag och regering, och det påverkade starkt den friskolereform som genomfördes i Sverige 1993. Drevdagens skola blev Sveriges första friskola, till en början på försök mellan 1989 och 1993.

Bild

Elin Halvarsson vaktar skolans fotbollsmål, mellanrummet mellan två björkar.

Naturens storslagenhet i Drevdagen lockar nya invånare till byn.

Skolan som blev symbol för glesbygdens kamp mot centralbyråkraterna.

Klarar en lite byskola av att ge alla elever den kunskap de behöver?

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.