Hoppa till innehållet

Test: Kanslisvenska

Hur väl förstår du byråkratiska formuleringar? Testa dig med tio exempel ur Regeringskansliets svarta lista över ord och fraser. Välj det alternativ som är mest synonymt med den första meningen.

1 av 10

Anhängiggöra Ett ärende som har anhängiggjorts hos en myndighet…

Nästa fråga

2 av 10

Uppbära Andersson uppbär kommunalt bostadstillägg…

Nästa fråga

3 av 10

Lända till förfång Ett förhållande som inte ländat till förfång för käranden.

Nästa fråga

4 av 10

Efterkomma Andersson efterkommer inte rökförbudet…

Nästa fråga

5 av 10

Innehålla Den skatt som innehålls i utlandet…

Nästa fråga

6 av 10

Biträde Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs…

Nästa fråga

7 av 10

Avbida Andersson ska avbida i häkte.

Nästa fråga

8 av 10

Vederlag Ett lån utan vederlag.

Nästa fråga

9 av 10

Föranstalta Nämnden kan föranstalta om rivning av ett svartbygge.

Nästa fråga

10 av 10

Underlåta Skulle någon av dessa personer underlåta detta...

Du har svarat på 0 av 10 frågor