Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Politik

Arbetsmarknaden i fokus i regeringens budget

Foto: Claudio Bresciani
15 miljarder kronor. Så mycket anser sig regeringen ha att spela med i årets budget. Ett arbetsmarknadspaket och sänkt restaurangmoms upptar stora delar av reformutrymmet.

I dag presenterar regeringen, med finansminister Anders Borg i spetsen, 2012 års budgetproposition.

I tider av ekonomisk oro har luntan följaktligen fått titeln ”Tid för ansvar”.

– Det är en budget som tydligt tar sin utgångspunkt i den ekonomiska oro som spridit sig över världen under sommaren, skriver de tre moderata ministrarna Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Hillevi Engström på dagens DN Debatt.

För att värna jobben förslås sålunda ett arbetsmarknadspaket på på 8,1 miljarder kronor för 2012–2014. Bland annat ska arbetsförmedlingen stärkas med 1,2 miljarder nästa år.

Regeringen räknar med att det totala antalet tillfälliga arbetsmarknads- och utbildningsplatser ska öka med 15.350 platser nästa år och 8.550 år 2013.

En satsning på infrastruktur 2012 och 2013 ska dels möta behovet av underhåll av vägar och järnvägar, men också skapa sysselsättning.

Dock spår Reinfeldt, Borg och Engström att den svagare internationella utvecklingen kommer att påverka Sverige negativt. Tillväxten för nästa år skrivs därför ner markant.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas, i procent av BNP, uppgå till 0,1 procent i år, 0,0 procent 2012 och 0,7 procent 2013.

Arbetslösheten bedöms bli 7,8 procent 2012 för att sedan minska till 5,5 procent 2015.

De åtgärder som föreslås i årets budget beräknas uppgå till 15 miljarder kronor för 2012 och 17,3 miljarder 2013.

– Regeringen bedömer att ett reformutrymme på cirka 15 miljarder kronor för 2012 är välavvägt, varav en del bör satsas på att möta effekterna av nedgången. Det finansiella sparandet väntas vara nära balans 2012, skriver regeringen på sin hemsida.

Utgiftstaket för 2015 höjs dock och föreslås ligga på 1.123 miljarder kronor. Regeringen bedömer det vara ”väl avvägt och ett bra stöd för överskottsmålet”.

...

Nedan listas satsningar i budgeten för att möta inbromsningen i ekonomin:

Upprustning av vägar och järnvägar. Kostnad: 5 miljarder (2012-2013)

Vägunderhållet får 1,6 miljarder och järnvägen 3,4. De samhällsekonomiskt viktigaste sträckorna ska prioriteras. Regeringen räknar även med att detta ske ge nya jobb. Kostnad 2012: järnvägar 1,8 miljarder, vägar 950 miljoner.

Arbetsmarknaden. Kostnad: 7,2 miljarder (2012-2015)

Ska motverka långtidsarbetslösheten och inbromsningen på arbetsmarknaden.

Bland satsningarna hör jobb i kultursektorn för långtidssjuka. Kostnad: 1,3 miljarder (2012-2014). 4.400 utförsäkrade ska genom statliga lönebidrag få jobb inom kulturvården. 

Stärkt stöd till arbetslösa. Kostnad: 1,2 miljarder (2012-2014). Regeringen har fått hård kritik för hur arbetslösa hanteras i Fas 3, sista delen i jobb- och utvecklingsgarantin. Nu tillförs fler handläggare och anställningsstöd. Även jobb- och utvecklingsgarantin utvecklas, liksom satsningar för att ”aktivt arbetssökande”.

Satsningar för en högre tillväxt och sysselsättning:

Sänkt moms på restauranger. Kostnad: 9 miljarder (2012-2013). Momsen på restaurang- och cateringtjänster (ej alkohol) föreslås sänkas från 25 till 12 procent den 1 januari 2012. Ska enligt regeringen både ge fler arbetstillfällen, framför allt för unga. Det är dock omstritt hur många jobb detta skapar.

Reformer för utbildningsområdet. Kostnad: 3,5 miljarder (2012-2015). Ska bland annat gå till en karriärutvecklingsreform inom läraryrket, ett andra lärarlyft och till en förbättrad matematikundervisning. Här finns mer information.

Åtgärder för innovation, företagande och konkurrens. Regeringen vill att antalet företag ska öka, liksom kommersialiseringen av forskningsresultat. Kostnad: 133 miljoner (2012-2015). Det ska också bli enklare att spara. Därtill ska expertskatten förenklas.

Satsningar ”för alla”:

Höjt bostadsbidrag. Kostnad: 0,5 miljarder per år (från 2012). För barnfamiljer.

Och höjt bostadstillägg för pensionärer. Kostnad: 0,5 miljarder kronor per år (från 2012).

Justeringar av regelverket för sjukförsäkringar. Kostnad: 4,6 miljarder kronor (2012-2015). Ska säkerställa att reformen fungerar som avsett.

Migrationspolitiken ska bli mer human. Kostnad: 0,85 miljarder 2012. Därefter 1,7 miljarder kronor per år. Förslaget är en följd av överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om ett gemensamt ansvarstagande för asyl- och migrationspolitiken. Målet är att underlätta arbetskraftsinvandring och rörlighet över gränserna samt internationellt samarbete.

Ytterligare satsningar:

- Energieffektivisering och energiforskning föreslås för cirka 300 miljoner kronor 2013-2014 och cirka 50 miljoner 2015.

- Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år för elbilar, laddhybridbilar och gasbilar.

- Förslag om höjning av beloppsgränsen för avdrag för resor från 9.000 kronor till 10.000 kronor.

- Från 1 januari 2012 föreslås att schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet höjs till 21 000 kronor per år.

- Tobaksskatten föreslås höjas från 1 januari 2012. Cigarettskatten höjs med cirka 8 procent, snusskatten med cirka 11 procent.

- För att stimulera privatpersoners gåvor till ideella organisationer föreslås en skattereduktion på 25 procent. Maximal skattereduktion är 1.500 kronor per person och år, vilket motsvarar ett gåvobelopp på 6.000 kronor.

- Investeringsfonder föreslås inte längre vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. I stället ska den som äger andelar i en svensk eller utländsk investeringsfond beskattas för en schablonintäkt, som uppgår till 0,4 procent av fondandelarnas värde vid årets ingång.

- Lättnadsreglerna i förhållande till oäkta bostadsföretag förlängs till och med utgången av 2015.

Här kan du diskutera budgeten.

Regeringens prognos

Regeringens prognos för den ekonomiska utvecklingen (förändringar i procent om ej annat anges):


20112012201320142015
BNP4,11,33,53,93,7
Sysselsatta2,20,00,41,61,8
Arbetslöshet *7,57,87,76,65,5
Löner2,72,93,13,33,3
KPI3,01,21,82,62,5
Finansiellt sparande **0,10,00,72,13,3

* = i procent av arbetskraften, 15—74 år.

** = offentliga sektorns finansiella sparande i procent av BNP.

Källa: Regeringen

Fler reformambitioner:

Regeringen bedömer att de flesta av de reformambitioner som beskrevs i budgetpropositionen för 2011 fortfarande kan genomföras under mandatperioden. Detta kommer att ske när ”det uppstår ett varaktigt reformutrymme och det ekonomiska läget tillåter”.

Bland de åtgärder som kommer att prioriteras finns:

  • ett femte steg i jobbskatteavdraget
  • sänkt skatt för pensionärer
  • höjd gräns för statlig inkomstskatt
  • fortsatta förbättringar av företagsklimat och villkor för företagande, investeringar och sysselsättning
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.