Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-24 16:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/baylan-i-ku-forhor-efter-svenska-kraftnat-skandalen/

Politik

Baylan i KU-förhör efter Svenska kraftnät-skandalen

Foto: Lisa Mattisson

Näringsminister Ibrahim Baylan frågas ut i konstitutionsutskottet på torsdagen efter DN:s avslöjande om jäv, vänskapskorruption och säkerhetsbrister på Svenska kraftnät.  

– Vi fick ingen information om säkerhetsbristerna, säger Baylan i KU.

Rätta artikel

Det är de allvarliga missförhållandena på Svenska Kraftnät, som tidigare föll under Ibrahim Baylans ansvarsområde, som lett till KU-utfrågningen. Den ska klarlägga om Ibrahim Baylan ”i tillräcklig omfattning agerat för att förhindra de missförhållanden som uppdagats vid myndigheten när det gäller bland annat jäv i upphandlingssituationer, eventuellt agerande i syfte att påverka valutgången i höstens riksdagsval samt myndighetens säkerhetsskyddsarbete.”

Baylan inledde utfrågningen med ett tio minuters anförande och fick sedan frågor från Moderaterna, som anmält honom till KU. 

Frågorna fokuserades på säkerhetsbristerna som uppdagats genom DN:s granskning. 

Ibrahim Baylan menade att Svenska kraftnät i sina risk- och säkerhetsanalyser inte flaggat för de problem som sedermera uppdagats. 

– Vi har ställt frågan gång efter gång, bland annat med anledning av Transportstyrelsen, och vi har fått svaret att ”vi är medvetna om riskerna och jobbar med de kritiska systemen hos oss”. Sedermera har det framkommit att det finns brister. Men alla gånger som regeringen ställt frågan när det gällt Svenska kraftnäts egen verksamhet har svaret varit detsamma.

Läs mer: Baylan om Svenska kraftnät: ”En slapp attityd” 

På frågor från Centerpartiet svarade Baylan likadant att han inte någon gång som energiminister fått information om överträdelser av säkerhetsskyddsförordningen och att man bland annat genom regleringsbreven lyft frågan, efter säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen.  

– Svaren vi fick var att ”Vi jobbar aktivt med detta , vi har kontroll över alla våra känsliga system”. Detta är också något som bägge de tidigare generaldirektörerna vidhållit när de utfrågats här i KU tidigare. 

På frågor från Moderaterna om uppgifterna att Svenska kraftnät väntat med att höja priset för att gynna regeringen i valet, svarade Ibrahim Baylan att generaldirektören lämnat en annan förklaring, ”och att det inte var hans roll att värdera den”.

– Som minister är det mig främmande att lägga mig i hur de kommunicerar verksamheten. 

Han menade också att prishöjningarna var väl kända, eftersom Svenska kraftnät under många år inte byggt ut och underhållit kraftnäten efter de behov som funnits, vilket lett till en ansamling av investeringsbehoven. 

Enligt KU är DN:s uppgifter ”så omfattande att de väcker frågor inte bara om myndighetens ledning utan även om hur myndighetens styrts och vad ansvarigt statsråd känt till av missförhållandena, skriver KU på riksdagens hemsida inför torsdagens förhör med nuvarande näringslivsministern. 

Efter publiceringarna begärde Ibrahim Baylan information om det inträffade, och kallade till slut upp generaldirektören till departementet, eftersom han inte tyckte att de svar han fått var ”till fyllest”. 

Enligt Baylan var det alltså först i början av januari, och i samband med DN:s rapportering, som han blev varse problemen. 

Bland missförhållandena som DN pekat på, och som KU refererar till finns: 

• En högt uppsatt chef vid myndigheten ska under åren 2015-2016 ha medverkat till att ett större uppdrag för över en miljon konor gavs till en av hennes vänner.

• En annan chef ska under hösten 2018 ha anlitat en tidigare samarbetspartner och bekant för ett större konsultuppdrag för närmare 700.000 kronor. Därefter ska hon ha raderat ett stort antal mejl för att undvika att de lämnades ut som en allmän handling.

• En större prishöjning i stamnätet ska ha skjutits upp för att regeringen haft som valfråga att elnätspriserna skulle sjunka. Att en myndighet skulle agera i syfte att påverka valutgången är mycket allvarligt och skulle strida mot grundläggande bestämmelser i regeringsformen om förvaltningsmyndigheternas saklighet och opartiskhet, skriver KU. 

KU menar att det väcker frågor om vilka kontakter som förevarit mellan ansvarigt statsråd och myndighetens ledning.

• Flera personer ska ha fått tillgång till Svenska kraftnäts lokaler och IT-system trots att det inte har gjorts en korrekt säkerhetsprövning, trots att det krävs för att en anställning överhuvudtaget ska kunna påbörjas. 

”Svenska kraftnät har dementerat bristerna gällande säkerhetslagstiftningen i de fall som rapporterats i Dagens Nyheter, men har vid en översyn upptäckt andra fall som lett till att myndigheten gjort en anmälan till Säkerhetspolisen.” skriver KU. 

• Säpo hade tidigare varnat Svenska kraftnät för säkerhetsrisker.

Läs mer: 

Svenska kraftnäts generaldirektör får gå 

Svenska kraftnäts tidigare generaldirektör frågades ut i KU