Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-24 04:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/damberg-allt-samrore-blir-kriminaliserat/

Politik

Damberg: ”Allt samröre blir kriminaliserat”

Inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Allis Nettréus

Planerna på att kriminalisera samröre med terrororganisationer har dragit ut på tiden.  

Men på torsdag fattar regeringen, enligt uppgifter till DN, beslut om ett utkast för Lagrådet att ta ställning till.

– Allt samröre och deltagande med terroristorganisationer blir kriminaliserat, säger inrikesminister Mikael Damberg, (S).

Rätta artikel

USA:s president Donald Trump har hotat att släppa 800 tillfångatagna europeiska IS-terrorister om deras hemländer inte tar hem dem. Men den svenska regeringen säger nej. 

– Det är personer som rest till det här krigsområdet mot UD:s rekommendationer, mot den starkaste avrådan vi över huvud taget ger. Då kan man inte i nästa skede räkna med konsulärt stöd från de svenska myndigheterna. Vi har inga planer på att hämta hem dem som deltagit i IS-aktiviteter i regionen.

Hur ska de då hanteras, är det kurdernas ansvar?

– Sverige ser gärna en internationell tribunal. Det kräver ett starkt internationellt samarbete och det är något vi driver.  

Finns det något land som Sverige tittar på som förebild när det gäller hanteringen av de här personerna?

– Vi har ett brett internationellt samarbete och lyssnar på erfarenheter från andra länder om vad som fungerat bra och varningar från andra länder vad som inte har fungerat. Det här är en viktig diskussion som sker i många europeiska länder. Det förs också en livaktig diskussion om hur man bäst arbetar med dem som finns i landet och de som har återvänt så att de inte radikaliseras, utan att Säkerhetspolisen gör ett bra jobb med att följa de här personerna om det finns säkerhetsrisker och att kommuner och andra myndigheter gör allt för att de inte ska radikaliseras.

Det handlar inte bara om vuxna, utan också om barn på plats i regionen. Du har sagt att det är för riskabelt att gå in i dessa områden, statsminister Stefan Löfven har sagt att man ändå måste fundera på barnens situation. Är ni inte överens i regeringen?

– Jo, vi är fullt överens. Barns rättigheter är enormt viktiga. Det är ett komplicerat förhållande för barn i den här regionen. Däremot är det helt uppenbart att svenska myndigheter inte kan operera i den här krigszonen just nu. Det går inte att göra en prövning av vilka barn som är svenska medborgare och hur det ser ut på platsen, inte ens om svenska myndigheter skulle vilja. Men om barn och familjer kommer till en svensk beskickning eller ambassad så är det ärenden som man kommer att ta väldigt seriöst eftersom barnperspektivet är viktigt för Sverige. 

Oppositionen har kritiserat regeringen för att lagen om terrorresor som trädde i kraft 2016 kom på plats för sent. Ingen har dömts av de som kommit hem. Finns det någon självkritik från regeringens sida? Borde lagen ha tillkommit tidigare? 

– Då får man konstatera att många av de här människorna reste långt innan vi tillträdde som regering och då borde kanske tidigare regeringar också ha funderat över det perspektivet. Vi har skärpt lagstiftningen när det gäller resor, finansiering, vi ger stöd till utbildning och på torsdag tar vi nästa steg för att kriminalisera allt samröre och deltagande i terroristorganisationer.

Det Damberg syftar på är att regeringen på torsdag väntas fatta beslut om en lagrådsremiss, ett utkast till lag som Lagrådet ska ta ställning till. Att kriminalisera samröre med terrororganisationer var en del av terroröverenskommelsen mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 2017.   När justitieminister Morgan Johansson, (S), tog emot utredningen i slutet av 2017 ville han se en ny lag på plats redan innan valet i september. Så blev det inte.

Men du kan inte se att ni har regerat försent i frågan?

– Det är många länder som säkert hade önskat att de hade haft en annan lagstiftning från början men vi har skärpt lagstiftningen i många omgångar. På torsdag gör vi en väldigt omfattande förändring som innebär att inte bara terrorism eller resor eller finansiering eller utbildning är kriminaliserat utan allt samröre och deltagande med terroristorganisationer blir kriminaliserat. Det kommer ha stor betydelse också framöver. Finns det människor i Sverige som håller kontakten med eller tar kontakt med de här organisationerna så blir det också kriminaliserat.

Flera partier anser att man ska återkalla medborgarskapet för återvändare. Var står regeringen?

– Det är en grundlagsfråga. Det går inte att ändra utan att man har mellanliggande val. Det betyder att en förändring tar fyra, fem år att genomföra, vilket inte är svar på frågan här och nu. Det är viktigt när vi gör ett arbete för att bekämpa terrorism att vi samtidigt gör det på ett sätt som upprätthåller rättsstatens principer. Annars har vi heller inte lyckats motarbeta terrorismen och det som de vill hota.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell välkomnar nästa steg men anser att det kommer alldeles försent. 

– Det här är ju redan kriminaliserat i flera andra länder. Det som gör det graverande är att Sverige är kanske det land som har störst problem med terrorresenärer per capita. Det finns ingen quick fix mot terrorism, det handlar om datalagring, hemlig dataavläsning, signalspaning och skärpta påföljder. Det är bekymmersamt att helheten är så kraftigt fördröjd.

Han befarar att straffen blir i linje med utredningens förslag. 

– Maxstraffet skulle vara två år för brott av normalgraden. Det är detsamma som för stöld. Det vore löjeväckande lågt. 

 

Advokat: Tacka kurderna och ta hem de svenska IS-terroristerna

Syrienkurder skickar vädjan till Sverige: ”Ta hand om era IS-terrorister”

Johan Croneman: Ingen verkar förstå konsekvenserna av att IS-krigare vill komma hem och låta barnen gå i simskola igen