Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Politik

Datainspektionen kritisk till EU-lagring av uppgifter om flygpassagerare

EU-kommissionens förslag om lagring av uppgifter om flygpassagerare kritiseras av europeiska dataskyddsmyndigheter, däribland svenska Datainspektionen. ”Den viktigaste punkten är om det är proportionerligt med hänsyn till syftet”, säger Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen.

Förslaget som kritiken riktas mot handlar om hur data om flygpassagerare som reser till och från EU, det så kallade passagerarnamnregistret PNR, ska få användas. EU-kommissionen föreslår ett enhetligt system som ska användas inom hela EU, men dataskyddsmyndigheterna i medlemsländerna tycker att förlaget bör utredas mer noggrant.

– Till att börja med så tycker vi att man ska bedöma och utreda om inte de informationskällor som i dag finns är tillräckliga. Så vi ifrågasätter egentligen om den här väldigt omfattande informationsinsamlingen är proportionerlig med hänsyn till det syfte man vill uppnå, säger Göran Gräslund, generaldirektör för svenska Datainspektionen, till DN.se.

– Det som vi också är kritiska till är lagringstiden. Vi tycker att man måste precisera tydligt vilka brott de är man vill använda det här till att utreda, mer än vad man har skrivit.

I förslaget står att alla uppgifter i flygpassagerarsystemet ska anonymiseras efter 30 dagar, men dataskyddsmyndigheterna i EU anser att det inte stämmer eftersom anonymiteten kan hävas vid brottsmisstanke mot en specifik person. Vad som utgör ”allvarlig brottslighet” har inte preciserats tillräckligt, tycker de.

– Vi har ju en Europakonvention som kräver att innan man inför åtgärder som påverkar den personliga integriteten så ska man göra en analys och bedömning, och väga om åtgärden är proportionerlig. Så det här är någon form av intrång i den personliga integriteten, en så omfattande informationsinsamling, säger Göran Gräslund.

Varför är det inte bra?

– Alltså, det handlar ju om den syn du har på den personliga integriteten. Och statsmakter eller andra ska inte kunna övervaka medborgare utan att det finns tydliga motiv för det. Och vi tycker inte att motiven är tillräckligt starka här – eller att man inte har utrett om de är tillräckligt starka, ska jag säga.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.