Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-18 11:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/eva-nordmark-jag-forstar-oron-over-arbetsformedlingen/

Politik

Eva Nordmark: Jag förstår oron över Arbetsförmedlingen

Foto: Kevin Chang

Arbetsförmedlingen förändras i grunden, arbetsrätten görs om och a-kassan får en bortre gräns. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) får uppgiften att genomföra politik som en socialdemokratisk regering knappast skulle göra på egen hand.

– Jag har varit med om att ta tuffa beslut förr och jag kommer även att ta tuffa beslut framöver, säger Eva Nordmark.

Det har gått en månad sedan Eva Nordmark tog över det som av många klassas som regeringens svåraste jobb. Som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson ansvarar hon för att göra om Arbetsförmedlingen i grunden och ska dessutom göra om a-kassan och arbetsrätten genom fler undantag från turordningsreglerna. Alltihop är frågor som skär djupt in i den socialdemokratiska själen.

– Jag ser att det finns många otroligt svåra frågor på mitt bord men jag ryggar inte för det, säger Eva Nordmark.

– Vi ska leverera ett Januariavtal och jag tycker att det är hedervärt att partierna lyckades samla sig. Man får ge och ta i kompromisser och avtal. Med 20-årig bakgrund som facklig ledare är det inga konstigheter att kompromissa, konstaterar den förre TCO-ordföranden.

Foto: Kevin Chang

Om bara några veckor ska Arbetsförmedlingen lägga fram en plan över hur myndigheten ska överge sin gamla roll som arbetsförmedlare och istället överlåta den uppgiften åt privata aktörer. Samtidigt har Arbetsförmedlingen beslutat att lägga ned 132 kontor runt om i landet, vilket innebär att många orter blir helt utan kontor.

– Det är centralt att Arbetsförmedlingen säkrar att vi fortsatt har en lokal närvaro. Det behöver inte vara via fysiska kontor men det måste finnas en lokal närvaro både för arbetsgivarna och för de som är arbetssökande. Statens servicekontor är en väg men också samordning mellan kommunerna, säger Eva Nordmark.

På flera håll i landet finns det en oro för att det uppstår vita fläckar där det inte finns någon arbetsförmedlare med insikt i de lokala förutsättningarna.

– Jag förstår den oron. Vi har sagt att tills dess att nya aktörer kommer på plats kan inte Arbetsförmedlingen dra sig undan.

Foto: Kevin Chang

Eva Nordmark vill dock inte lova att ställa krav på att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler platser.

– Enligt det regelverk som gäller är det myndighetschefen som bestämmer hur organisationen ska se ut. Sen kan vi på olika sätt, till exempel via regleringsbrev, bestämma inriktningen på arbetsmarknadspolitiken.

Läs mer: Fack och arbetsgivare pressar regeringen om Arbetsförmedlingen 

Förändringen av Arbetsförmedlingen är i första hand ett krav från Centerpartiet och är en bärande del i Januariavtalet mellan regeringspartierna, C och L. Enligt avtalet ska förändringarna vara genomförda redan under 2021.

– Bedömningen så här långt är att tiden räcker och vi har tillfört resurser i budgeten. Tidplanen ska hålla.

I Januariavtalet står att ersättningen till de privata aktörerna i huvudsak ska utgå från ”hur väl de lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning”. Det har skapat frågetecken kring vilken hjälp de som står längst från arbetsmarknaden kommer att få. Eva Nordmark vill inte ge sig in i frågan om ersättningarna förrän hon har sett analysen som Arbetsförmedlingen ska leverera.

– För mig är det viktigt att vi använder skattebetalarnas pengar så att vi gör träffsäkra insatser. Utgångspunkten måste vara att när människor får olika stöd och insatser så leder det till arbete. Samtidigt måste vi se att människor har olika behov.

– Men jag förstår oron. Arbetsmarknadspolitiken kan inte bara utgå från att man plockar de lågt hängande frukterna. Det handlar om att ge alla människor det stöd som de behöver.

Det finns ingen forskning som visar att privata aktörer är bättre på att förmedla jobb än statliga aktörer. Eva Nordmark ser ändå poänger med att få in privata utförare.

– Redan i dag utförs huvuddelen av andra aktörer än Arbetsförmedlingen. Jag ser absolut att det finns stora vinster med att det finns många aktörer som kan hjälpa till och erbjuda olika tjänster. Sen vill jag säkerställa att människor i hela landet, oavsett vilket behov man har, får rätt stöd.

En del kommuner har lyft frågan om de själva kan bilda bolag och bli en av de privata aktörerna som förmedlar jobb. Enligt Eva Nordmark finns det en rad juridiska spörsmål som måste redas ut innan det går att sätta ned foten i den frågan.

– Vi behöver analysera det innan jag kan ge något besked. Men jag stänger inte några dörrar just nu. Jag väntar på analysarbetet från Arbetsförmedlingen och försöker skapa mig en egen bild av läget.

Som TCO-ordförande var Eva Nordmark kritisk till den del i Januariavtalet som säger att arbetsrätten ska förändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.

– Min kritik har handlat om att vi har en partsmodell i Sverige som fungerar väldigt väl. Vi har ansvarstagande parter som både tar ansvar för lönebildningen, ser till att skapa lönsamma företag och ser till att löntagarna har trygga och goda villkor. Vi har en svensk modell som vi ska värna. 

Hon understryker att hon som statsråd alltid kommer att fortsätta att värna partsmodellen.

– Jag kommer inte att medverka till förändringar som griper in i parternas möjligheter att kunna ta ansvar. Jag tycker att politiken ska vara väldigt försiktig när man kliver in och gör förändringar som kan påverka parternas ansvarstagande. Genom att rycka i en del så påverkas väldigt mycket annat. 

Foto: Kevin Chang

Januariavtalet säger också att A-kassan ”trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd” – vad tror du det får för konsekvenser?

– Vi har en utredning som ska få jobba på utifrån de direktiv som ligger. Men man kan inte tro att man bara gör en förändring av a-kassan och att det ger effekt. Man måste också se kopplingen till de andra systemen. 

– Jag har varit med om att ta tuffa beslut förr och jag kommer även att ta tuffa beslut framöver. Vi har ett antal frågor som ligger på mitt bord där vi ska leverera och hålla tidplanen. 

Hur ser du på risken att kostnaderna för arbetslösheten vältras över på kommunerna i form av försörjningsstöd?

– Redan i dag går huvuddelen av dem som är arbetslösa på försörjningsstöd. Mitt perspektiv är att vi skulle behöva utveckla arbetslöshetsförsäkringen. I en framtid skulle vi behöva satsa mer på olika trygghetssystem. Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig grundbult i vårt trygghets- och omställningssystem. När vi blir av med jobbet ska vi inte behöva vara rädda för att bli fattiga. 

– Över tid behöver vi se hur vi kan rusta arbetslöshetsförsäkringen. Jag kommer att leverera utifrån Januariavtalet. Men som grundbult så har arbetslöshetsförsäkringen en väldigt viktig roll. 

Nu genomförs stora förändringar samtidigt som konjunkturen viker - är det rätt tajming att göra så stora ingrepp i arbetsmarknaden?

– Vi ser att det blir en avmattning i ekonomin. Vi ser också att arbetslösheten ökar något. Vi tillför nu viktiga resurser och vi kommer till exempel att kunna satsa mer på arbetsmarknadsutbildningar och extratjänster. Men det är klart att jag följer detta noga och vi måste vara beredda på att sätta in mer resurser om det skulle behövas. 

Läs mer: Ministern pressad om arbetsmiljön på kritiserad myndighet: ”Var går smärtgränsen?”