Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-18 05:24

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/fokus-pa-klimat-i-lofvens-regeringsforklaring/

Politik

Fokus på klimat i Löfvens regeringsförklaring

01:54. 131 dagar efter valet – så har vägen till en ny regering sett ut.

Det blir stor fokus på miljö och klimat. Men statsminister Stefan Löfven inledde sin regeringsförklaring med att slå fast att Sverige lyckats hålla antidemokratiska agendor borta från regeringsmakten. 

– I Sverige har vi valt en annan väg, sa landets nyvalda statsminister.

Emma Bouvin
Rätta artikel

Samtidigt som långskridskofarare åkte på isarna under Centralbron utanför utfäster en allvarlig statsminister sin regeringsförklaring. Den fokuserar till stor del på klimat- och miljöpolitik.

– Lärkans drill, surret av honungsbin. Det är vår uppgift att bevara vår natur åt våra barn och barnbarn, säger Stefan Löfven, som utlovar stora investeringar i järnvägsnätet, att fler godstransporter ska utföras med tåg och sjöfart i stället för med lastbil, gröna obligationer och bekämpning av mikroplaster, ett mer hållbart fiske och fler krav på pant, för att nämna några saker.

Läs mer: Här är alla ministrar i Sveriges nya regering

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. 

– Det finns ingen tid för tvekan. Den omställning som krävs är omfattande. Mycket arbete återstår. Men vi ligger i framkant, säger Stefan Löfven.

En ny stor skattereform ska genomföras, uppger statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring.

Jobben ska bli fler, klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska öka och brottsligheten bekämpas.

– Svensk ekonomi är stark. Budgetunderskott har vänts till överskott. Sysselsättningsgraden är den högsta på över 25 år och statsskulden är på den lägsta nivån sedan 1970-talet. Vi har handlingsutrymme, säger Stefan Löfven.

Läs mer: Amanda Lind (MP) blir ny kulturminister

Fem miljarder kronor årligen ska satsas extra på välfärden. Pensionen för dem som arbetat ett helt yrkesliv till låga löner ska höjas. Arbetsgivaravgiften ska sänkas, det blir billigare för företagare att göra sin första anställning. Det första steget mot en familjevecka tas.

– De flesta är i dag för upptagna för att hinna lyssna regeringsförklaringen. Det är vanligt folks slit som bygger Sverige, säger Stefan Löfven.

Omfattande reformer för bättre integration ska införas.

Bild 1 av 3 Stefan Löfven hade fokus på miljö och klimat i regeringsförklaringen.
Foto: Erik Ardelius
Bild 2 av 3
Foto: Erik Ardelius
Bild 3 av 3 Stefan Löfven.
Foto: Erik Ardelius

Bland annat handlar det om att ett ingångsavdrag införs, vilket innebär att arbetsgivaravgiften för ungdomar utan gymnasieutbildning och nyanlända tas bort de två första åren.

Dessutom blir det ett ”integrationsår” som omfattar intensiv yrkesinriktad svenskundervisning, praktik, yrkesutbildning, obligatorisk samhällsorientering och program för mentorskap.

Samtidigt införs krav på godkänt i ett prov i svenska och samhällskunskap för medborgarskap.

– Kvinnor och män ska ha lika goda förutsättningar att försörja sig själva och styra sina liv. Det blir särskild fokus på kvinnors etablering, säger Stefan Löfven. 

Den tillfälliga migrationslagen förlängs i två år, samtidigt som alternativt skyddsbehövande får samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

På skolområdet ska mobilförbud införas, ett vallöfte från både Liberalerna och Socialdemokraterna. Mobbning ska bekämpas med kraft, elever som hotar eller utsätter andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras, säger Löfven.

Ett förstatligande av skolan ska utredas, liksom ett förbud för nya etableringar av fristående grund- och gymnasieskolor med religiös inriktning.

Hyresmodellen reformeras med bland annat fri hyressättning vid nybyggnation. Lägenheternas kvalitet och läge får ett större genomslag i hyressättningen.

Stefan Löfven räknar upp andra förslag på bostadsområdet, till exempel att räntan på uppskovsbelopp vid flytt ska slopas.

Om inte parterna på arbetsmarknaden kommer överens ska lagen ändras så att det blir möjligt att göra fler undantag från turordningsreglerna inom lagen om anställningsskydd. Arbetslöshetsförsäkringen ska göras om så att fler kan få ersättning, men samtidigt ska incitamenten för att söka arbete och utbilda sig ökas.

En generalplan för kortare köer tas fram tillsammans med en uppdaterad kömiljard. Ett särskilt fokus läggs på kvinnors ohälsa.

Läs mer: Så blir Sveriges utrikespolitik

Kriminaliteten ska bekämpas med samhällets fulla kraft, säger Löfven.

10.000 fler ska anställas inom polisen till 2024, skyddet för blåljuspersonal stärkas, liksom straffet för brott kopplade till kriminella uppgörelser. Polisen ska få rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats. 

Oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner förbjudas. 

– Vi är hårda mot brotten och brottens orsaker, säger Löfven.

Regeringen är fortsatt feministisk, förkunnar statsministern som också meddelar att Jämställdhetsmyndigheten blir kvar. 

– Jag önskar att jag kunde säga att hederskulturen har tryckts tillbaka. Men så är inte fallet. Den finns kvar och den hotar alltjämt människors frihet och säkerhet, säger Löfven.

Straffen på det området ska skärpas, kunskapen ska ökas och arbetet i skola och socialtjänst ska förstärkas.

Ickesvenska medborgare som döms för hedersbrott ska kunna utvisas. Samtidigt ska den som utsätts få större möjligheter att kunna stanna kvar i Sverige.

Kampen mot terrorism och våldsbejakande extremism måste vara kompromisslös, säger Stefan Löfven. Deltagande i terroristorganisationer ska kriminaliseras. Säkerhetspolisen ska få läsa krypterad trafik. Gränskontrollerna blir kvar så länge som det finns behov, står det i regeringsförklaringen.

Sverige ska inte söka medlemskap i Nato. Sverige bibehåller sin säkerhetspolitiska linje, står det i regeringsförklaringen.

Utrikespolitiken kallar Stefan Löfven fortfarande ”feministisk”, liksom i regeringsförklaringen 2014. 

– Det är en ny tid. En uppfordrande tid, en avgörande tid. Det parlamentariska samarbete som inleds i dag är historiskt, säger Stefan Löfven innan han övergår till att presentera de nya ministrarna.