Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-22 13:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/forskare-feltolkning-att-fns-klimatpanel-forordar-karnkraft/

Politik

Forskare: Feltolkning att FN:s klimatpanel förordar kärnkraft

Ringhals kärnkraftverk. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

I kärnkraftsdebatten används klimatrapporten från IPCC som argument för att utbyggd kärnkraft behövs. ”Det är en feltolkning”, säger nu en av huvudförfattarna bakom rapporten.

Rätta artikel

– Att säga att kärnkraft är nödvändigt för att nå klimatmålen är en feltolkning av IPCC-rapporten, säger Joeri Rogelj, klimatforskare och en av huvudförfattare till rapporten.

Han förklarar att IPCC-rapporten innehåller en diversifierad bild av kärnkraften och ger flera exempel på vad som står i rapportens kapitel 2 om energi. Där framgår att i de olika exemplen finns stora spann i såväl förnybara energislag som kärnkraft, och de stora spannen speglar osäkerhet i såväl den tekniska utvecklingen som strategiska vägval. Det finns inga rekommendationer att bygga ut kärnkraft.

– Rapporten finner scenarier som antingen skalar upp eller fasar ut kärnkraft helt och hållet runt mitten av århundradet. Att bestämma vilken väg som ska tas är en strategisk fråga och den måste ta hänsyn till samhälleliga preferenser och acceptans, säger Joeri Rogelj.

IPCC-rapporten som blev offentlig i höstas slog fast att det är stor skillnad på effekterna vid en uppvärmning på 1,5 grader jämfört med 2 grader. Och att en halv grad lägre uppvärmning skulle innebära stora vinster för såväl människor som natur. Den slog fast att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader men att det då krävs en snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke. Utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska och halveras redan till år 2030.

IPCC gör inte egna studier, underlaget för den globala rapporten är en rad vetenskapliga rapporter som sedan sammanställs. Som forskare vid International Institute for Applied Systems i Österrike har Joeri Rogelj själv gjort några av studierna när det energi. Eftersom kärnkraft i dag finns i den globala i energimixen så var den också med i de studier som användes. När rapporten gjordes fanns inga studier där inte kärnkraft ingick. 

Joeri Rogelj ger fler exempel på att IPCC:s huvudrapport visar flera olika förslag och inte konstaterar att en utbyggd kärnkraft är nödvändig för att klara klimatmålen.

– Så här skriver vi i kapitel 2: ”Det är stora skillnader i kärnkraftskapacitet i modeller och scenarier. En av anledningarna till det är att den framtida användningen av kärnkraft kan komma att begränsas av samhälleliga preferenser. Några av 1,5 graders-scenarierna ser ingen roll för kärnkraft vid slutet av århundradet, medan andra räknar med en utbyggd kärnkraft.”

Den stora rapporten sammanfattas i en betydligt kortare version som vänder sig till beslutsfattare och heter ”Summary for policymakers”. Och anledningen till uppfattningen att kärnkraft är nödvändigt för att nå klimatmålen kan finnas i en illustration i den sammanfattningen.

– Väldigt ofta tittar människor på grafiken 3B som finns i sammanfattningen. Grafiken visar fyra olika scenarier som valdes ut för deras varierande mix av avskogning, bioenergi med koldioxidinfångning, och minskad energiförbrukning. Var och en av dessa scenarier inkluderar viss kärnkraft, men det som är viktigt att veta är att de inte har valts för att vara representativa för kärnkraftsanvändningen i scenarier för temperaturmålet 1,5 grader, säger Joeri Rogelj.

Läs mer: Historiskt skifte krävs för att hejda uppvärmningen