Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-26 08:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/ku-kritik-mot-wallstrom-for-gomd-fn-rapport/

Politik

KU-kritik mot Wallström för gömd FN-rapport

38:30. KU håller pressträff om Strandhäll.

Utrikesminister Margot Wallström (S) kritiseras för tredje året i rad av riksdagens konstitutionsutskott (KU) för hanteringen av allmänna handlingar. Den nya kritiken gäller en utvärdering av kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd där DN fick missvisande besked om att rapporten inte fanns.

Efter att KU 2017 och 2018 kritiserat Utrikesdepartementet (UD) så klandras dess chef Margot Wallström åter för hanteringen av allmänna handlingar. 

”KU anser att det är synnerligen bekymmersamt att Utrikesdepartementets hantering av allmänna handlingar återkommande har gett upphov till klagomål som uppmärksammats i olika tillsyns- och granskningssammanhang”, skriver utskottet. Ett enigt KU slår fast Margot Wallströms ansvar som chef för UD:

”För de brister som utskottet påtalat i detta ärende kan utrikesministern inte undgå ansvar”.

I år gäller kritiken UD:s hantering 2018 av den utvärdering man självt beställt av Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-18. 

Utredare var den pensionerade ambassadören Anders Lidén som lämnade in en 44-sidig rapport till UD. Men när DN begärde ut rapporten förnekade UD att den fanns. Det enda dokument UD ville kännas vid var en sammanfattning på 13 sidor.

Foto: Allis Nettréus

Ett enigt KU konstaterade att ”det besked som lämnades till Dagens Nyheter var otydligt och delvis missvisande”. UD:s svar att rapporten inte existerade var också utformat så att det inte gick att få saken prövad av ett statsråd eller regeringen. Detta kritiseras:

”KU anser att Utrikesdepartementets hantering av av Dagens Nyheters begäran brustit”. 

Ord stod mot ord eftersom ambassadör Anders Lidén sade att han lämnat in den färdiga rapporten på 44 sidor i tio exemplar till UD. Så småningom framkom att UD ansåg att rapporten var ett internt arbetsmaterial. KU dömer inte av den tvisten utan konstaterar att UD i förväg bör analysera utredares grad av självständighet. Detta så att handlingar hanteras enligt grundlagens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet.

DN.s avslöjande ledde också till att riksdagens utrikesutskott tre gånger begärde att få ut hela rapporten. KU konstaterar att UD lämnade ”bristande” och ”ofullständig information” också till utrikesutskottet innan utskottet till slut fick läsa hela utvärderingen. KU ”understryker betydelsen av att Utrikesdepartementet lämnar fullständig och korrekt information”.

I maj förra året tick DN slutligen ta del av hela rapporten. Den är i huvudsak mycket positiv till hur Sverige bedrev sin kampanj. Men det exemplar som DN fick ut var fullt av anteckningar i marginalerna som visade hur UD försökt ändra Anders Lidéns rapport. 

I ett svar till KU förklarar Lidén varför han inte gjorde alla dessa ändringar: ”Det mesta var dock synpunkter av åsiktskaraktär och sådant som inte stämde med vad jag kommit fram till, varför jag inte beaktade sådana ändringsförslag”.

Därefter lämnade Lidén in rapporten som DN begärde ut. Det var då som UD enligt KU lämnade ”otydliga och delvis missvisande besked” om dess existens.

I en slutkläm skriver KU att man välkomnar att UD infört ett åtgärdsprogram, men tillägger att man ”förväntar sig att departementet kommer till rätta med de tillkortakommanden som rör hanteringen av handlingar.”

KU har också granskat ett annat DN-avslöjande. Det gällde försvarsminister Peter Hultqvists (S) pressekretare Marinette Nyh Radebo som inte hade avvecklat sitt engagemang i ett bolag med angränsande verksamhet. Hon fick sluta sin anställning vid departementet men KU ”ifrågasätter om Regeringskansliets rutiner är tillräckliga” och skriver:

”De bör ses över för att säkerställa att anställda i Regeringskansliet informeras tillräckligt om saklighet, opartiskhet och de etiska riktlinjerna”.

Läs mer: Strandhäll kritiseras av KU