Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-25 02:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/langt-tills-regeringens-klimatsatsningar-ar-pa-plats/

Politik

Långt tills regeringens klimatsatsningar är på plats

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Claudio Bresciani/TT

Med dagens styrmedel skulle Sverige bara komma halvvägs i klimatmålen som ska uppfyllas 2030. 

Men fler åtgärder är på väg in. Exempelvis en omfattande ombyggnad av järnvägarna i Sverige som kommer att ta många år att få klar. 

– Det är viktigt att klargöra att järnvägssatsningarna pågår just nu. Vi sitter inte och väntar, säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister. 

Rätta artikel

Transportstyrelsens och Trafikverkets rapport om utsläpp 2018 visar att utsläppen ökar i stället för minskar. Detta rimmar illa med det löfte som regeringen har avgett: Minska utsläppen med 70 procent till 2030. 

Men med dagens styrmedel skulle vi klara av att sänka utsläppen någonstans mellan 31 och 37 procent, enligt rapporten. 

”Nya styrmedel kommer behövas för att täcka gapet mellan den prognostiserade utvecklingen och målet”, skriver de två myndigheterna som en kommentar till uträkningarna. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tycker att det är bra att rapporten tagits fram.

– Och den visar ju att det är viktigt att vi genomför alla insatser som vi planerar. Exempelvis föreslår vi ju de största satsningarna någonsin på vårt järnvägssystem. Vi gör en omställning av godsvägarna från landsväg till sjöfart, säger Eneroth och nämner också redan genomförda reformer så som Bonus malus och reduktionsplikten. 

Regeringen satsar 700 miljarder kronor på en ombyggnad av järnvägarna i Sverige. Den satsningen innehåller en rad olika projekt över hela landet. 

125 miljarder kronor satsas på drift och underhåll av järnvägar, 164 miljarder till drift och underhåll av statliga vägar samt 333,5 miljarder till utveckling av transportsystemet. Planen gäller fram till 2029, ett år före slutdatumet då klimatmålet ska vara uppfyllt. Infrastrukturministern menar dock att resultatet kommer att visa sig successivt. 

– Hela systemet med nya stambanor kommer att ta lång tid att få klar. Och det är ju ingen tvekan om att vi kommer att se en påtaglig ökning i kapaciteten i järnvägssystemet med fler resande med tåg. Det är viktigt att klargöra att järnvägssatsningarna pågår just nu, vi sitter inte och väntar. 

Men utsläppen ska minska med 70 procent om tio år. När kommer vi att kunna dra vinst av dessa järnvägssatsningar? 

– Det tror jag vi kommer att kunna göra när vi samordnar hur vi arbetar i godstransportrådet. Då ser vi hur vi med olika styrmedel kan få över gods från lastbil till sjöfart och järnväg, där tror jag att vi kommer att se effekter de kommande åren tydligt. Men med den stora ökningen av godstransporter så kommer det fortsatt att vara många fordon på våra vägar och de måste ställa om till andra drivmedel. 

Är du trygg med att Sverige kommer att klara klimatmålen till 2030?

– Nej, jag är otålig och vill att vi ska göra mer. Jag är väldigt nöjd med de stora investeringarna som vi gör, och är glad över att Sverige är världsledande, men rapporten visar att vi måste göra mer. Det kommer att bli en omställning som påverkar både dina och mina resvanor. Och i mitt yrke som politiker ska jag underlätta för dig att göra smartare klimatval, säger Tomas Eneroth. 

Han tror att det finns ett växande engagemang från svenskar som vill göra fler klimatval i vardagen. 

Transportstyrelsens rapport visar att nybilsförsäljningen var extremt hög under de senaste åren. Och trots att andelen elbilar ökar, är det fortfarande absolut mest bensin- och dieselbilar som svenskar köper. 

Tomas Eneroth tror ändå att utvecklingen kommer att vända. 

– I och med att vi bygger ut laddinfrastrukturen så kommer allt fler att köpa en ny elbil. Men en betydande omställning de kommande åren är också reduktionsplikten, som säger att man måste blanda in biodrivmedel i det fossila bränslet, kommer att göra stor skillnad. 

Läs mer: 

Utsläpp från vägtrafiken ökade 2018 – klimatmålen 2030 allt mer avlägsna

Trafikverket: Det här ser inte alls bra ut