Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Politik

LO pressar Löfven hårdare om jobben

Foto: Jonas Lindkvist

LO ökar trycket på regeringen. För att sänka arbetslöshet krävs en expansiv ekonomisk politik, skriver LO i en rapport.

När Karl-Petter Thorwaldsson på våren 2012 tillträdde som ord­förande för LO lovade han att ­tillsätta en utredning om hur full sysselsättning ska uppnås.

Nu är den mer än 400 sidor långa ­rapporten klar. Slutsatserna ska behandlas på LO-kongressen i juni nästa år. I utredningen, som DN läst, slår LO fast att full sysselsättning ­råder då arbetslösheten är mellan 2 och 4 procent och sysselsättningsgraden är minst 85 procent.

– Hade man varit LO-ordförande för 20 år sedan och sagt att LO:s mål för full sysselsättning är mellan 2 och 4 procent hade man nog blivit utvisad, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Att man ändå enades om detta mål beror på att många heltidsstuderande sedan 2006 räknas som arbetslösa.

– Därför är det rimligt att den öppna arbetslösheten över en konjunkturcykel svänger mellan 2 och 4 procent. Vi tror då att det fortfarande gör att alla som vill eller kan har möjlighet att få ett arbete, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

För att nå full sysselsättning krävs enligt LO en mer vågad ekonomisk politik än den som bedrivs i dag. Så länge som räntorna och inflationen är låg förordar LO en expansiv ekonomisk politik.

I rapporten förordas på kort sikt en ”kickstart av svensk ekonomi” som ska pågå så länge åtgärderna pressar ned arbetslösheten. Utredarna menar att det ekonomiska läget ger utrymme för stimulanser i storleksordningen 1,5 till 3 procent av BNP.

– Vår arbetslöshet beror till stor del på struktur och matchningsproblem. Mycket tyder på att den höga svenska arbetslösheten i huvudsak är ett efterfrågeproblem. Då ska man använda sig av statens resurser för att se till att ekonomin växer snabbare, säger Thorwaldsson.

Han anser att en mer expansiv politik inte riskerar statens finanser.

– Tittar du på svensk ekonomi i dag så är den stark. Vi har ett ­saldoproblem, men vare sig när det gäller utgiftstaket eller skulden är det några problem, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

På lite längre sikt vill LO ersätta dagens överskottsmål med ett nytt mål för det offentliga sparandet. Däremot levererar utredningen inget färdigt förslag för hur överskottsmålets efterföljare ska utformas.

Min stora dröm är att den här rapporten också ska starta en debatt bland de borgerliga partierna.

– Min stora dröm är att den här rapporten också ska starta en debatt bland de borgerliga partierna, så att vi inte är fast i den eviga konflikten om budgetramar och budgetunderskott som vi steppat runt i 20 år, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

För att dämpa följderna av nästa kris vill LO se att banksektorn hålls i stramare tyglar än i dag. Det ska bland annat ske genom ökade krav på kapitaltäckning.

– Av de 80 miljarder bankerna gjorde i vinst förra året, hade de kunnat lägga mycket mer i reserver i stället för att dela ut till aktie­ägarna. Då hade bankerna blivit mer stabila inför den kraftiga nedgång som kommer att komma, ­säger Karl-Petter Thorwaldsson.

En betydande del av LO-rapporten handlar om hur man ska utjämna skillnaderna på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män.

– Jag blev faktiskt chockad när jag hörde från våra utredare att om vi höjer sysselsättningsgraden och ­arbetstidsmåttet för kvinnor till samma nivå som för män så skulle det räcka för att skapa 440.000 fler sysselsatta. Det är Sveriges utan jämförelse största tillväxtpotential de kommande åren, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Foto i text: Jonas Lindkvist

Jens Kärrman
jens.karrman@dn.se


Ny jobbrapport. LO:s tio krav på regeringen

 

Lägre arbetslöshet

LO:s målsättning blir att ­arbetslösheten över en konjunkturcykel ska pendla mellan 2 och 4 procent. Målsättningen är tuffare än regeringens. LO siktar på att 85 procent av alla mellan 20–64 procent ska ha ett jobb.

Expansiv ekonomisk politik

Den ekonomiska politiken ska vara expansiv så länge som efterfrågeåtgärder biter på arbetslösheten och som inflationen och räntorna är låga. Enligt LO-rapporten beror en betydande del av arbetslösheten på efterfråge­problem.

Ersätt överskottsmålet

Det nuvarande överskottsmålet ska prövas mot andra mål. Där­emot sätter LO inte ned foten kring vilket system som är att föredra. Alternativ som nämns är en nivå på statsskuldens storlek av BNP, ett nytt mål för det finansiella sparandet och införande av en drifts- och kapitalbudget. Så länge den nyligen tillsatta utredningen om ett nytt långsiktigt mål pågår förordar LO ett tillfälligt underskottsmål.

Färdiga stimulanspaket

Det bör finnas färdiga, tillfälliga, finanspolitiska paket att sätta in snabbt vid kraftig lågkonjunktur. Förebilden kommer från Tyskland och de så kallade kort­tidsjobben. I en djup lågkonjunktur ska utgifts­taken kunna revideras.

Höj a-kassan

LO välkomnar höjningen av taken i a-kassan, men vill se ­ytterligare höjning. Fackets främsta krav är att ersättningen indexeras, så att den inte urholkas av inflation och reallöneökningar. Utöver trygghet för medlemmarna menar LO att ­arbetslöshetsförsäkringen är en viktig stabilisator i ekonomin i händelse av låg­konjunktur.

Styr upp Riksbanken

Riksbankens mål bör förtydligas. Precis som i dag ska Riksbanken sträva mot att hålla inflationsmålet, men LO vill även ha ett mål för arbetslösheten. Detta mål ska dock inte vara fast. LO vill att Riksbanken även fortsättningsvis ska vara självständig och tycker att dagens regelverk är bra, men menar att Riksbanken inte följt reglerna. Därför vill man skärpa den demokratiska kontrollen och utvärderingen.

Jämställd föräldraförsäkring

LO vill på sikt att föräldra­försäkringen delas lika mellan föräldrarna. Som ett första steg bör föräldradagarna tredelas.

 

Hårdare krav på bankerna

Kapitaltäckningskraven för banker och finansiella institut ska höjas. LO vill också verka för en lagstiftning som gör det möjligt att avveckla krisande banker utan ­stora kostnader för skattebetalarna. De regleringar av bank­sektorn som nu sker internationellt välkomnas.

Bättre omsorg

Kommunerna ska vara ­skyldiga att erbjuda barnomsorg på ­obekväma tider. LO vill också se en stärkt äldre­omsorg. Båda kraven syftar till att göra det lättare att jobba heltid för kvinnor.

Höj kvinnolönerna

LO:s 14 förbund är ense om att verka för att lönerna i kvinnligt dominerade sektioner ska öka. Löneskillnaden ska halveras på tolv år. Också i fortsättningen ska industrin sätta normen för löne­ökningarnas storlek, men ­låglöneyrkena ska få en halv ­procentenhet mer.

Tidigare artiklar.Regeringens jobbpolitik

• ”Ökade investeringar är Social­demokraternas väg till nya jobb. Men det räcker inte att sätta upp höga mål, utan det gäller också att satsa rätt. Risken är annars att stora resurser slösas bort till ingen nytta”, skriver DN:s Johan Schück i en analys.

• Trots få konkreta kongress­besked är statsminister Stefan Löfven mer än någonsin över­tygad om att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. ”Det här är den viktigaste frågan för vårt land”, sade Stefan Löfven i samband med S-kongressen i helgen.

• Stefan Löfven lanserade tre nya grepp när han inledde S-kongressen i Västerås på fredagen. Det första är att offentliga upphandlingar ska inriktas på att ge arbetslösa jobb.

• Både elever och föräldrar måste skärpa sig för att Sverige ska kunna klara konkurrensen i framtiden. Det utspelet gör statsminister Stefan Löfven inför partikongressen. ”Du måste göra din plikt för att kunna kräva din rätt”, säger Stefan Löfven.

• ”Socialdemokraterna måste ta initiativ till ökade offentliga investeringar för att få i gång ekonomin och skapa fler jobb”, ­ skrev Socialdemokraterna i Skåne, S-studenter, SSU och två LO-distrikt på DN Debatt den 27 maj.

• Insatserna för att få ned arbetslösheten är inte tillräckliga. Det medger arbetsmarknadsministern inför S-kongressen. ”Arbetsmarknadspolitik kommer inte att räcka för att klara målet. Det kommer också krävas andra insatser”, säger Ylva Johansson till DN.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.