Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-13 16:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/matning-stodet-okar-for-sveriges-eu-medlemskap/

Politik

Mätning: Stödet ökar för Sveriges EU-medlemskap

Foto: Peter Vesti Frendrup/IBL

Stödet för det svenska EU-medlemskapet ökar, enligt SCB. I den nya mätningen uppger 58,6 procent av väljarna att de är för att Sverige ingår i unionen, mot 52,4 i maj. Brexit är en trolig förklaring, enligt statsvetaren Göran von Sydow.

Hans Rosén
Rätta artikel

Andelen svenskar som är motståndare till EU-medlemskapet uppgår i november till 15,6 procent, jämfört med 18,8 i maj. Andelen osäkra har också minskat, från 28,6 till 25,8 procent. Det handlar om en statistiskt säkerställd förändring, uppger SCB.

Det är den EU-vänligaste noteringen i SCB:s mätserie från 2006 och framåt.

Göran von Sydow är statsvetare och chef för institutet Sieps som sysslar med EU-forskning.

– Det här faller in i en trend som vi har sett i opinionen i nästan alla medlemsländer efter Brexitomröstningen i Storbritannien. Man kan tänka sig att Brexitförhandlingarna har illustrerat svårigheterna med att lämna EU men också värdet av att vara medlem, säger han.

Göran von Sydow ser fler faktorer som kan ligga bakom en mer bejakande syn på EU bland svenskarna. 

– I den mån som den ekonomiska krisen är överstånden så kan det ha en positiv effekt på opinionen, mer i andra länder men i viss mån även i Sverige. Osäkerheten i den geopolitiska utvecklingen kan också spela roll, till exempel med ett USA som agerar annorlunda.

Samtidigt visar SCB:s mätning att andelen svenskar minskar som skulle rösta ja i en folkomröstning om medlemskap i valutaunionen EMU, det vill säga att byta kronan mot euron. 18,6 står på ja-sidan i dag, mot 20,1 i maj. 68,0 procent skulle rösta nej. Även denna förändring är statistiskt säkerställd.

Göran von Sydow om EMU-opinionen:

– Det här visar att det inte finns något stort stöd för ännu mer EU-integration. Jag tolkar det som att flertalet svenskar är nöjda med EU som det är nu men man vill inte ha så mycket mer.

De ökande sympatierna för EU syns bland anhängare till samtliga riksdagspartier, även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som är uttalade motståndare till unionen. Sett över en längre period är det mest slående hur stödet för EU har ökat bland Centerns väljare, vilket delvis torde hänga samman med att partiet har vunnit större stöd i vissa EU-vänliga grupper, som högutbildade och storstadsbor.

Stödet för EU-medlemskapet ökar mest bland kvinnor, från 50,6 i maj till 57,5 i november. Därmed minskar skillnaden mot männen, som är mer positiva, till bara 2,1 procentenheter. 

Fortfarande är det i storstäderna som EU-medlemskapet har starkast stöd men det ökar i samtliga regioner, visar SCB:s novembermätning. Lägst är stödet i Norra Mellansverige, som inkluderar Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

I maj nästa år hålls val till EU-parlamentet. Förändringarna i den svenska opinionen sker i ett skede där EU prövas hårt på flera områden. Medlemsländerna har inte lyckats bli eniga om en gemensam migrationspolitik. Grundläggande värden som mediernas frihet och rättsstatens principer utmanas av länder som Ungern och Polen. Stor ovisshet råder inför Storbritanniens utträde. Europas säkerhet är i ett nytt läge med ett offensivt Ryssland som rustar upp och ett USA som distanserar sig från sina europeiska allierade. 

Samtidigt betonar många nödvändigheten av att Europas länder agerar gemensamt för att möta klimatförändringarna. Den franske presidenten Emmanuel Macrons engagemang i EU-projektet har också väckt entusiasm på vissa håll.

Texten uppdateras.

Läs mer: Socialdemokraterna de stora vinnarna efter valet