Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-17 14:10

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/migrationsverket-utokad-familjeaterforening-skulle-ge-marginellt-fler-asylfall/

Politik

Migrationsverket: Utökad familjeåterförening skulle ge marginellt fler asylsökande

Foto: Marcus Ericsson/TT

En återgång till tidigare regler för anhöriginvandring skulle innebära marginellt fler asylsökande.

Det konstaterar Migrationsverket i en analys framtagen på uppdrag av justitiedepartementet.

Amanda Lindholm
Rätta artikel

Regeringens huvudsyfte med att införa den tillfälliga asyllagstiftningen 2016 var att färre människor skulle söka sig till Sverige. Lagen innebär bland annat begränsad rätt till familjeåterförening. 

De striktare bestämmelserna för familjeåterförening har nämnts som en anledning till att färre människor söker asyl i Sverige, vilket också var regeringens syfte med skärpningen.

– Det är en temporär åtgärd som vi måste ha under ett par år nu för att helt enkelt kunna minska det totala antalet flyktingar som kommer till Sverige, sa dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) till Ekot i december 2015. 

Men enligt en konsekvensanalys som DN har tagit del av skulle ett återinförande av enbart de regler för familjeåterförening som gällde före 2016 bara leda till en marginell ökning av asylsökande. 

Det är Migrationsverket som tagit fram analysen på beställning av justitiedepartementet. Där ombeds verket att redogöra för konsekvenser av myndighetens verksamhet och ekonomi i två scenarier: Det ena där den tillfälliga asyllagen förlängs i sin nuvarande form och det andra där den förlängs, men att reglerna kring familjeåterförening återgår till bestämmelserna från 2015. Enligt analysen skulle en sådan återgång leda till att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU för familjeåterförening.

Jukka Törrö, verksamhetsanalytiker på Migrationsverket, har varit med och tagit fram analysen. Han säger att det är svårt att göra den här typen av bedömningar på förhand, kring tänkbara effekter av lagändringar.

– Vi för ett resonemang att om begränsningarna i anhörigvandring tas bort i Sverige, men finns kvar i andra länder, så kan fler personer komma att söka sig hit. Dock bedömer vi att det skulle röra sig om marginellt fler, i jämförelse med om den tillfälliga lagen fortsätter i sin helhet, säger han.

Enligt analysen antas en förändring där den tillfälliga lagen förlängs, men reglerna kring familjeåterförening blir desamma som 2015, leda till cirka tusen fler personer som söker asyl i Sverige per år. Detta jämfört med om den tillfälliga lagen förlängs i sin nuvarande form - där begränsningarna gällande familjeåterförening är kvar. 

Det skulle handla om en förändring från uppskattningsvis 23.000 till ungefär 24.000 asylsökande per år. Analysen bygger på att läget i omvärlden fortsätter att se ut på liknande sätt som det gör i dag. 

– Det finns saker som kan göra att påverkan inte blir stor: tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel kommer fortsatt ha en begränsande påverkan på Sverige som destinationsland. Dessutom antas svårigheterna att ta sig till och genom Europa fortsätta, något som inte är kopplat till den svenska utlänningslagstiftningen, säger Törrö.

Det är framför allt människor från Syrien som enligt analysen i högre grad skulle söka sig till Sverige, om reglerna för familjeåterförening blir mer generösa.

Detta eftersom en hög andel syrier fått asyl som alternativt skyddsbehövande, och därmed inte har rätt till familjeåterförening enligt den tillfälliga lagen. 

Men i analysen framgår också att en ändring av lagen skulle kunna innebära att färre än de beräknade 24.000 per år söker asyl i Sverige, eftersom en sådan ändring skulle kunna leda till förändrade rörelsemönster.

– Förenklat kan man säga att om asylsökande vet att det finns möjlighet till familjeåterförening så är det många gånger en person, i stället för hela familjen, som gör resan och söker asyl. Och sedan efter eventuellt uppehållstillstånd ansöker om familjeåterförening. Det kan vara resurskrävande och förenat med risker för en hel familj att ta sig till Sverige, säger Jukka Törrö.

Enligt konsekvensanalysen kan det röra sig om sammanlagt omkring 8.000 fler personer under de kommande tre åren, som skulle komma till Sverige som anhöriga till före detta asylsökande - i jämförelse med om de begränsningar i anhöriginvandring som gjorts i och med den tillfälliga asyllagen skulle fortsätta. Från 20.000 till 28.000 anhöriga sammanlagt under de kommande tre åren.

Hjälporganisationen Röda korset har i en rapport kommit fram till liknande slutsatser, men menar att den tillfälliga lagen i sin helhet inte lett till färre asylsökande, utan att det framför allt beror på andra faktorer: som stängda gränser och EU:s avtal med Turkiet. 

Enligt Migrationsverkets beräkningar så skulle dock en återgång till samtliga regler som gällde 2015 - med bland annat permanenta uppehållstillstånd - innebära omkring 6.000 fler asylsökande nästa år, jämfört med om den tillfälliga lagen skulle fortsätta i sin helhet.