Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-18 05:35

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/nya-budgeten-pausar-kamp-for-att-skydda-skog/

Politik

Nya budgeten pausar kamp för att skydda skog

Bild 1 av 2
Foto: Jan E Carlsson
Bild 2 av 2 Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.
Foto: Elin Åberg

Skogsstyrelsen pausar sitt arbete med att formellt skydda skog. Dessutom tas inga beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal. Ett kraftigt lägre anslag i M/KD-budgeten ligger bakom beslutet. 

Raffaella Lindström
Rätta artikel

Under förra året fick Skogsstyrelsen 300 miljoner kronor för arbetet med formellt skyddad skog. I år krymper den summan till 100 miljoner vilket innebär att ersättningen för markägare, som fått skog formellt skyddad, minskar till en tredjedel. Drygt 1.000 markägare fick ersättning av Skogsstyrelsen under förra året. 

– När pengarna minskar drar vi i bromsen, man kan se det som en tvärnit, säger generaldirektör Herman Sundqvist. 

Arbetet med biotopskydd och naturvårdsavtal pausades från och med januari. I de områden som Skogsstyrelsen ansvarar för tecknas inga nya avtal för naturvårdande skötsel. Men även pågående ärenden som gäller områdesskydd påverkas av beslutet och kommer inte längre handläggas. 

– Vi måste se till att inte överskrida de medel som har tilldelats oss, de naturnära jobben och den ökade nyckelbiotopinventeringen saknar vi pengar för. Dessutom har vi mycket mindre pengar till områdesskydd, säger Herman Sundqvist. 

Den totala budgeten ligger på 440 miljoner kronor. Eftersom arbetet med bland annat inventeringen av nyckelbiotoper avslutas behöver Skogsstyrelsen spara in drygt 50 miljoner kronor under året. 

Skogsstyrelsen befinner sig även i en tvist som handlar om rätten att avverka i fjällnära skog, något som kräver tillstånd från myndigheten. Skogsstyrelsen har överklagat beslutet att ge fem markägare ersättning för nekad avverkning i skogarna. 

– Det är en kombination av domarna och den nya budgeten som ligger bakom vårt beslut, säger Herman Sundqvist. 

Även projektet Naturnära jobb läggs ned. Skogsstyrelsen menar sig inte längre ha finansiering för genomförandet av projektet som var menat att få in nyanlända samt långtidsarbetslösa på den gröna arbetsmarknaden. Bland annat saknas arbetskraft för grönyteskötare och maskinförare i både lantbruk och skog. 

Senast i ledet beslutade myndigheten att varsla 124 av drygt 800 anställda. 

I en kommentar till DN skriver Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna, att nyckelbiotopinventeringen har skapat stor rättsosäkerhet för många skogsbrukare. Vidare kommenterar hon varslet. 

”Det är inte statliga jobb som är lösningen för att skapa fler jobb i skogsbruket. Det som behövs är mer konkurrenskraftiga skatter och regler (...) företrädare för bransch och fack har också gett uttryck för att de inte är oroade över att den statliga satsningen på jobb försvinner, det råder helt enkelt personalbrist inom skogsbruket.” 

Jessica Rosencrantz påpekar att om regeringen hade tyckt annorlunda hade den kunnat höja anslagskrediten. Det innebär ett tillåtet överskridande på ett ramanslag som förs över till det kommande budgetåret. 

– Det är olyckligt vad som har hänt med Skogsstyrelsen och andra myndigheter, exempelvis har Naturvårdsverket också drabbats av nedskärningar. När vi presenterar vårbudgeten kommer en stor prioritering vara att återställa de nedskärningar som har gjorts på miljö- och klimatområdet, säger Jakob Lundgren, pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. 

Om Skogsstyrelsen får ett tillskott i vårbudgeten säger Jakob Lundgren att det är för tidigt för att kommentera. 

Läs mer:  Kritik mot nedskärningar för miljö och klimat i nya budgeten