Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-19 15:05

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/peter-eriksson-mp-om-bistandskritiken-oecd-har-godkant-modellen/

Politik

Peter Eriksson (MP) om biståndskritiken: OECD har godkänt modellen

Biståndsminister Peter Eriksson (MP). Foto: Adam Daver

Biståndsminister Peter Eriksson (MP) kan inte bekräfta uppgifterna om att regeringen vill använda biståndspengar för att finansiera familjeåterföreningar i Sverige.

Samtidigt säger han att den nya biståndsmodellen kommer att minska avräkningarna av de kostnader som tas från biståndet för att täcka migrationskostnaderna.

DN Debatt skriver biståndsdebattören Henrik Westander att regeringen ”vill bredda biståndsavräkningarna så att de också inkluderar kostnader för anhöriginvandring till Sverige”, med hänvisning till uppgifter i ett rapportutkast författat av OECD:s biståndskommitté.

I utkastet uttrycker DAC, enligt Westander, bekymmer för att Sveriges nya modell kan öka biståndsavräkningarna för asylkostnader – vilket inte är i linje med OECD:s direktiv om restriktiv tillämpning.

Nu bemöter biståndsminister Peter Eriksson (MP) uppgifterna i artikeln. Eriksson säger att den nya biståndsmodellen följer DAC:s regler, och att regeringen haft diskussion med OECD i flera år.

– Det här kanske har funnits i någon av de kommunikationer som har varit under hand, men när modellen sedan var färdig så har OECD godkänt den och ansett att den är förenlig fullt ut med de regler som finns, säger han om de ”bekymmer” som uttrycks i utkastet.

I debattartikeln skriver Westander att biståndsavräkningarna för asylkostnader låg på 78.000 kronor per asylsökande eller kvotflykting under alliansregeringens tid. Under regeringen Löfvens första mandatperiod ökade avräkningarna till 94.000 kronor.

Enligt Peter Eriksson visar beräkningar och prognoser att avräkningarna kommer att minska de kommande åren.

– Det blir också mer transparent, som han (Westander, reds. anm.) efterfrågar. Det kommer att framgå i höstbudgeten i år exakt vilka regler och avgöranden som ligger bakom den här modellen, säger han.

Kan du bekräfta Westanders påstående om att även familjeåterföreningar ska omfattas av biståndspengarna?

– Nej, jag kan inte bekräfta det ännu. Men jag kan bekräfta att totalt sett så kommer avräkningarna att minska. En del nya kostnader räknas in, men totalt sett är de betydligt lägre långsiktigt i de prognoser och beräkningar vi har gjort.

Förutom transparens efterfrågar Westander också ett mer restriktivt avräknande när det gäller kostnader för asylsökande som avvisas. Eriksson säger att den nya modellen innebär att biståndspengar bara kommer att användas till asylkostnader ”under det första året”.

– Tidigare har de kunnat användas för betydligt längre tid än så, och det har inte varit i enlighet med DAC:s regler, säger Eriksson.

Varför har Sverige tidigare inte följt reglerna?

– Det har setts som ett väldigt ansträngt ekonomiskt läge. Vi har gjort ett stort åtagande från svensk del med att ta emot många flyktingar och då har naturligtvis både den borgerliga och den rödgröna regeringen försökt hitta finansiella lösningar på flera sätt som klarar av att göra åtagandet.

– Det kan man diskutera om det varit rätt och bra, men jag tror att det är många som tycker att det varit bra att Sverige har tagit ett stort internationellt åtagande när det gäller flyktingar och även bistånd faktiskt.

Läs mer: 

Kritik mot regeringens användning av biståndspengar

DN Debatt. ”Regeringen vill låta bistånd betala anhöriginvandring”