Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 16:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-eu-migranters-barn-ska-kunna-omhandertas-omedelbart/

Politik

Regeringen: EU-migranters barn ska kunna omhändertas omedelbart

Barn till EU-migranter och så kallade marockanska gatubarn ska kunna omhändertas omedelbart, enligt Lagen om vård av unga, LVU. De ska också kunna ges fortsatt, tillfällig vård i högst ett års tid. Lagändringen som gör det möjligt klubbas av regeringen på torsdagen.

Ulrika By
Rätta artikel

Rättsläget när det gäller tvångsingripanden mot barn som befinner sig i Sverige men som inte bor här har länge varit oklart.

I juni 2014 omhändertogs till exempel ett ettårigt barn som tillfälligt befann sig i Sverige. Beslutet att omedelbart omhänderta barnen fattades av i enlighet med Lagen om vård av unga, LVU, av en socialnämnd.

När beslutet sedan prövades av förvaltningsrätten i Uppsala menade dock domstolen att det enligt svensk rätt inte är möjligt att omedelbart omhänderta barn och unga som saknar hemvist i Sverige.

Året därpå omhändertogs ett spädbarn som övergivits av två rumänska medborgare. I det fallet fastställe Förvaltningsrätten socialnämndens beslut, domstolen gjorde alltså en annan tolkning än i det första fallet. Kammarrätten upphävde dock det beslutet.

Under 2015 ställdes frågan på sin spets då situationen för de flera så kallade marockanska gatubarn som vistades olagligt i Sverige uppmärksammades.

Nu föreslår regeringen att lagen ska förtydligas så att barn under 18 år ska kunna omhändertas även då svenska domstolar inte är behöriga att fatta beslut om beredande av vård (se faktaruta).

Syftet med förslaget är att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska kunna omhändertas enligt LVU om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda. Med förslaget blir också rättstillämpningen mer enhetlig och förutsägbar.

– Det är viktigt att barn i behov av stöd får det. Vi har haft en situation där kommuner varit osäkra på ifall de kunnat omhänderta barn till till exempel utsatta EU-medborgare. Nu tydliggör vi lagen, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Lena Hallengren (S). Foto: Paul Hansen

Huvuddragen i förslaget är:

• Det ska förtydligas i LVU att den som är under 18 år kan omedelbart omhändertas även då svenska domstolar inte är behöriga att fatta beslut om beredande av vård. (För personer som bor i Sverige gäller åldersgränsen 20 år.)

• En domstol kan även fatta beslut om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård. Det ska omprövas med två månaders intervaller. Ett fortsatt omhändertagande får pågå under högt ett år – om inte fortsatt vård är nödvändig. 

• Omhändertagande upphör att gälla så fort en utländsk myndighet vidtagit de åtgärder som krävs.

• Besluten kan överklagas och såväl barnen som dess vårdnadshavare har rätt till ett offentligt biträde.

Förslaget förväntas dock inte kosta några stora pengar, då det totalt sett handlar om få fall. Förutom de två nämnda typfallen kan det handla om barn till turister som är i Sverige tillfälligt.

– Det rör inte så många barn, men är principiellt viktigt. Regeringen tror att det här dels får en preventiv effekt – att färre barn riskerar att hamna i en utsatt situation i Sverige, dels att samhället får redskap att agera vid behov, säger Lena Hallengren.

Majoriteten av remissinstanserna är positiva. JO påpekade dock att det finns risk för att barnets hemland inte agerar skyndsamt för att en överföring av den unge ska ske. Det kan leda till att det omedelbara omhändertagande kan bli längre.

I det färdiga förslaget har man satt en tidsgräns på ett år – men med en möjlighet till förlängning om barnen riskerar att allvarligt skadas om omhändertagande upphör. Lagförslaget är en del i överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Lagen ska börja gälla från den 1 september.