Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 18:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-ser-over-beos-roll-efter-omfattande-kritik/

Politik

Regeringen ser över BEO:s roll efter omfattande kritik

Utbildningsminister Anna Ekström inleder en översyn av Barn- och elevombudets roll efter den omfattande kritik som riktats mot myndigheten. Foto: Lisa Mattisson

Regeringen ska se över Barn- och elevombudets funktion efter den omfattande kritik som har riktats mot myndigheten.

Utbildningsminister Anna Ekström säger till DN att hon lyssnat på kritiken. Men huruvida myndigheten ska läggas ned är för tidigt att säga.

– Det är något som man kommer att titta på. 

Efter den breda kritik som riktats mot Barn- och elevombudet kan DN avslöja att regeringen nu ska göra en översyn av myndighetens roll.

Inom ramen för januariavtalet finns det redan en skrivning om att myndighetsstrukturen på skolområdet ska ses över.

Det är i det arbetet som nu även BEO:s roll ska granskas.

– Det är i samband med den översynen som jag vill att även Skolinspektionens och BEO:s respektive roller ses över. Tanken är att skapa en större tydlighet för huvudmän, lärare och elever, säger utbildningsminister Anna Ekström till DN.

Beskedet kommer efter att hård kritik har riktats mot BEO:s sätt att driva skadeståndsärenden där elever känner sig kränkta. 

Kritiker menar att myndigheten driver ärenden så hårt att lärare inte vågar ingripa mot bråkiga elever.

Det senaste fallet som BEO driver handlar om en elev i nian som lagt sig i en soffa som blockerade vägen på en högstadieskola. När han vägrade flytta sig lyfte en lärare bort honom.

BEO har valt att driva ärendet ända upp till Högsta domstolen med yrkandet att kommunen ska betala 10.000 kronor i skadestånd till eleven, trots att både tingsrätt och hovrätt konstaterat att läraren bara gjorde sitt jobb.

Anmälningarna för kränkande behandling till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har ökat från 389 fall när myndigheten tillkom 2006, till 1910 förra året.Enligt BEO Caroline Dyrefors Grufman är det är hennes uppdrag att göra föräldrar och barn medvetna om möjligheten att anmäla skolhuvudmannen. Foto: Anette Nantell

Anna Ekström kan inte kommentera ett enskilt rättsfall, men säger att hon har lyssnat på den kritik som har framförts.

– När det gäller den kritik som har kommit fram så är jag den första att verkligen understryka att våra lärare ska inte vara rädda att ingripa när det behövs, och att lärare som följer lagar och förordningar ska ha skolledningens stöd.

En viktig punkt i myndighetsöversynen är därför att se över gränsdragningen mellan BEO och Skolinspektionen.

En stor del av kritiken har gått ut på att de båda myndigheterna har drivit olika linjer, trots att de är en del av och ingår i varandra.

Om en lärare har friats för en händelse av Skolinspektionen och Lärarnas ansvarsnämnd, har BEO trots detta kunnat utreda och driva ärendet vidare genom att kräva att kommunen betalar skadestånd till eleven för samma händelse.

Det här har skapat en otydlighet och gjort lärare och skolledare osäkra på vad det är som egentligen gäller.

– Jag tycker att det är viktigt att lärare, rektorer och skolhuvudmän får tydliga besked oavsett vilken skolmyndighet som de vänder sig till, säger Anna Ekström.

Även Skolkommissionen har pekat på att det funnits en otydlighet i ansvarsförhållanden och gränsdragningsproblem mellan olika skolmyndigheter, i sitt slutbetänkande som presenterades för regeringen redan 2017.

– Nu går vi vidare med det och ser över rollfördelningen mellan BEO och Skolinspektionen. Jag vill att det ska vara ordning och reda på myndighetssidan, och kan ju förstå om det blir förvirrat för skolorna om det kommer olika besked från de olika skolmyndigheterna.

Luca Nesi är en av 16 utredare som inom den egna myndigheten har kritiserat Barn- och elevombudet.– BEO väljer att utreda alla möjliga påståenden där föräldrar tycker att deras barn har blivit kränkta. Det leder till att lärare blir osäkra och inte vågar ingripa. Foto: Ali Lorestani

När myndighetsöversynen ska vara klar kan inte Anna Ekström svara på eftersom hon först ska dra upp tidsramarna tillsammans med Centern och Liberalerna.

Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad har länge kritiserat BEO och till och med krävt att myndigheten läggs ned. 

Om BEO blir kvar eller inte vill Anna Ekström dock inte svara på i nuläget. 

– Det är något som man får att titta på i den här översynen.

Men hon tillägger att det är viktigt att det finns en myndighet som tillvaratar elevernas perspektiv.

– För mig är det väldigt viktigt att det finns en funktion som elever kan vända sig till när de känner sig utsatta för till exempel mobbning, sexuella övergrepp eller hedersförtryck. 

Det är en funktion som i dag ligger på BEO som är en instans dit elever och föräldrar i dag kan vända sig för att anmäla missförhållanden på skolorna.

Skolinspektionens uppgift är att granska skolor och lärare efter anmälningar från skolhuvudmän.

Läs mer:

”BEO driver ärenden som gör att lärare inte vågar ingripa” 

BEO tar fallet med kränkt elev till Högsta domstolen 

Liberalerna föreslår en ändring av skollagen 

”BEO skyddar oss mot mobbning och kränkningar i skolan” 

Erik Helmerson: Myndigheten mjölkar skadeståndspengar för ”kränkningar” 

Lisa Magnusson: Barn- och elevombudet borde återgå till sitt kärnuppdrag