Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Politik

Så tycker partierna om Reinfeldts förslag

Statsminister Fredrik Reinfeldt vill ha högre pensionsålder och föreslår möjlighet för arbetstagare att jobba till 75 års ålder. DN.se har bett samtliga riksdagspartier ta ställning till förslaget.

Partierna fick svara på följande två frågor, efter statsminister Reinfeldts förslag i en DN–intervju på tisdagen:

1) Hur länge ska vi jobba för att klara nuvarande pensionsnivåer? 

2) Hur ser du på statsministerns idé om att kunna få studiemedel efter 54 års ålder?

Moderaterna

Gunnar Axén, ordförande i socialförsäkringsutskottet:

1. Vi ser en utveckling där inträdet på arbetsmarknaden ofta kommer senare och senare. Samtidigt som medellivslängden ökar kommer allt färre i arbetsför ålder behöva försörja en allt större andel äldre. Att fler människor vill finns kvar i arbetslivet längre kommer att vara betydelsefullt för pensionsnivåerna. Det är inte otänkbart att fler människor i framtiden vill ha bättre möjligheter att påverka sin egen ekonomiska standard genom att jobba ytterligare år efter 65/67 års-åldern. Vi håller också med statsministern om att det inte är aktuellt att förändra garantipensionen, den ska vara kvar som den är idag.

Arbetslivet idag och i framtiden är inte sällan väldigt annorlunda jämfört med förr. Oavsett det så behöver människor så sent i arbetslivet inte med nödvändighet jobba lika mycket eller med samma sak som man gjort tidigare under sitt arbetsliv. För en del kanske en avtrappning när man börjar komma upp i åren är mer aktuellt, andra vill kanske bara arbeta vidare som vanligt. Förutsättningarna kan se olika ut.

2. Det är en intressant idé som tål att tittas närmare på. Om man vill byta spår i arbetslivet för att kunna jobba några år längre kanske en omskolning behövs och i det läget kan studiemedel vara nödvändigt. I vissa fall kanske arbetsgivare kan vara intresserade av att stå för utbildningsinsatser för att behålla kompetens i den egna organisationen en längre tid.

Centerpartiet

Annie Lööf, partiledare:

1. Centerpartiet delar statsminsterns analys: Ska vi klara den demografiska utmaningen och behålla dagens välfärdssystem behöver vi vara fler som jobbar längre. Sedan måste det vara upp till varje individ när man ska gå i pension. Det är därför vi har ett dubbelt jobbskatteavdrag. Hur vi ska klara pensionsavgångarna när äldreboomen snart inträffar kommer vara den stora framtidsfrågan. Det är en gigantisk utmaning.

Den stora utmaningen är att vi inte har en tillräckligt flexibel arbetsmarknad, många äldre upplever att de stämplas ut när de är 65 år. Och de LAS-regler vi har i dag skapar inlåsningseffekter om man vill byta jobb. Men vi ser redan att vi går mot den trenden att man jobbar längre beroende på vilken bransch man verkar i. Ett givet svar är att de som kan och orkar ska få möjlighet att fortsätta arbeta, och de som inte klarar det ska ha möjlighet att gå i pension. Det handlar om en förändrad och mer flexibel attityd.

2. Det välkomnar Centerpartiet. Vi tycker det är viktigt att det ges möjlighet att man även efter 55 kan skola om sig.

Kristdemokraterna

Anders Sellström, ekonomiskpolitisk talesperson:

1. Med en ökad andel äldre så behöver vi förstås arbeta längre för att klara nuvarande nivåer i det allmänna pensionssystemet. Hur länge beror på flera olika faktorer, exempelvis utvecklingen på arbetsmarknaden, tillväxten och invandringens storlek. Dessutom ska vi vara tydliga med att framtiden kommer att föra med sig ett ökat personligt ansvar för sin egen ekonomi och pension.

Vi vill främst uppmuntra människor att arbeta längre istället för att höja pensionsåldern. Vi tycker att det är rimligt att ge alla rätt att arbeta tills de är 70 år, jämfört med dagens 67. Detta är också ett sätt att dels öka det personliga ansvarstagandet över sin pension och dels ta tillvara den kunskap som finns hos många äldre.

Arbetslivet är dock bara en del av livet. Det måste finnas en större öppenhet från politiskt håll för val som inte maximerar arbetskraftsutbudet i alla livets skeenden. En höjd pensionsålder bör resultera i en större öppenhet för de som väljer att i yngre år lägga extra tid på att ta hand om sina barn när dom är små för att sen arbeta mer när man blir äldre.

2. Det är inte alls orimligt att även personer som är över 54 ska kunna få studiemedel. Vill vi att människor ska kunna arbeta längre måste vi också ge dem förutsättningar för det.

Folkpartiet

Ulf Nilsson, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott:

Folkpartiet har länge arbetat för äldres rätt och möjligheter på arbetsmarknaden. Det handlar dels om att få möjlighet att jobba längre, men även om att förbättra arbetsmiljön och motverka åldersdiskriminering.

Vi vill ta tillvara äldres kompetens i arbetslivet. Vi är överens i Alliansen om att se över möjligheterna och hindren för att fortsätta arbeta efter 67 års ålder. Dessa frågor arbetar nu en statlig utredning med på regeringens uppdrag. I direktiven till utredaren står att denne bland annat ska analysera vilken betydelse som tillgången till utbildning i vuxen ålder har för möjligheterna att förlänga arbetslivet.

Vänsterpartiet

Wiwi-Anne Johansson, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott:

1. Vi tror inte någon kan säga att just den eller den åldern är den ultimata för att vi ska få en hygglig pension. Men en sak är säker: det är många som inte klarar att jobba ens till 65. Det problemet måste vi prata om innan vi pratar om att jobba efter 65.

De som kan jobba längre är nog de som redan har en hygglig pension. Jag tror man har noll koll på verkligheten om man säger att man ska jobba till 75.

Klart vi inte ska neka någon att arbeta längre, men det får inte vara på bekostnad av att de som inte gör det inte klarar sig på sin pension.

Vi måste skapa arbeten. Vi kan inte ha 8–9 procent som inte har jobb. Om fler jobbar tror jag vi råder bot på en stor del av problemet.

2. Det tycker vi är jättebra att man inte har åldersdiskriminering, om det finns möjlighet att studera något år eller så för att få in en fot i ett annat yrke.

Miljöpartiet

Gunvor G Ericson, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott:

1.  Vi tror att man måste tänka om och se att människor ska ha makt över sin egen tid, så att man kan välja när man vill gå i pension, kopplat till vilken ekonomisk ersättning man vill ha.

Reinfeldt ser bara till det ekonomiska, inte till människor. Vi behöver ett pensionssystem som är både ekonomiskt och socialt hållbart. Många människor som jobbar i tunga branscher får i dag ta en stor kostnad genom att det är svårt att få möjlighet till omskolning eller byta bransch. Om man vill gå ner i tid men jobba längre ska också det vara en möjlighet.

 För att man ska förmå folk att jobba längre måste man tänka om när det gäller arbetsmiljön och människors makt över sin tid, hur man förlägger arbetet. Arbetsmiljöarbetet har ju Reinfeldt skurit ner mycket.

2. Det tycker vi är positivt. Studiemedelssystemet måste göras mer flexibelt så att man ska kunna studera även i äldre år.

Socialdemokraterna

Tomas Eneroth, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott:

1. Att enbart tala om höjda åldersgränser blir provocerande för alla dem som inte har möjlighet att arbeta längre. Däremot behövs fler arbetade timmar. Reinfeldts problem är långtidsarbetslöshet och utförsäkringar. Det urholkar pensionssystemet. Ska vi ha ett hållbart pensionssystem behövs förändringar på arbetsmarknaden.

Det väsentliga är fler arbetade timmar. Det krävs omställningsinsatser och möjlighet till kompetensväxling. I dag dras både komvux och vuxenutbildning ned.

2. Alla möjligheter som innebär att man kan studera vidare i livet är bra, men huvudproblemet i dag är att vi har för lite vuxenutbildning över huvud taget. Och där har Fredrik Reinfeldt ett mycket stort ansvar.

Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson, partiledare:

1. Allt eftersom livslängden ökar är det naturligt att även arbetslivet blir längre men att i detta läge tala om att folk ska arbeta tills de är 75 år tror jag kan kan låta väl provocerande för många på arbetsmarknaden. Vi måste bli bättre på att ta vara på de äldres kompetens och det är positivt om de som vill arbeta längre får lov att göra det. Jag är inte främmande för att se över 67–årsgränsen men det är viktigt att understryka att det inte får bli något tvång att arbeta efter 65 år.

2. Även om man kan överväga en höjd åldersgräns för studiemedel tror jag det är en bättre väg att gå att titta på arbetsmiljöfrågorna om människor ska vara villiga att arbeta längre. Ska människor orka att arbeta längre måste man minska så väl stress som den fysiska belastningen inom många yrken.

 

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.