Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Politik

SD:s offensiv leder till protester på sjukhus och i skolor

Geriatriskt centrum sticker ut i den kliniska sjukhusmiljön. Fasaden i ljusrött tegel. De djupa fönstren med vita spröjsar. Marmorskimrande klinker i foajén. En vacker plats att avsluta sitt liv på. Den 12 mars kom Jimmie Åkesson på besök.

Vårdpersonalen informerades först samma morgon. När parti­ledaren dök upp kring lunch protesterade ett 30-tal läkare, sköterskor och vårdstudenter. Man höll upp plakat med Sverigedemokraternas överstrukna partisymbol. ”Inga rasister på vår arbetsplats”. Hissen och trappan tapetserades med samma budskap.

Utspelet gjorde landstingsdirektören Anders Sylvan indignerad. Medarbetarna uppträdde inte professionellt. Men protesterna försvaras av Yngve Gustafson, överläkare och professor vid centret:

– Vi vet ju att Sverigedemokraterna vill nå väljare som jobbar i vården. Det har de själva uttalat. Klart man väljer att besöka en geriatrisk klinik. De vill åt våra anställda. Det ligger helt i linje med deras val­propaganda. Att som landstingsledning hantera Jimmie Åkesson som ett rutinbesök är oerhört aningslöst.

Yngve Gustafson är djupt kritisk till besöket.

– Åkesson kommer in i lokaler som är gemensamma för universitet och landsting. Jag som chef för universitetsdelen är inte informerad. Man låser dörrarna så att mina medarbetare inte kan ta sig in på arbetsplatsen.

– I stället får människor utan tystnadsplikt trava in i till några av sjukhusets allra sköraste patienter. Vissa lider av förvirringstillstånd: hallucinationer och mardrömslika upplevelser. Kommer det ett följe på tio personer kan de mycket väl tro att det rör sig om en begravningsentreprenör. Jag betvivlar starkt att någon av patienterna var informerad om besöket.

Geriatriskt centrum var ett stopp på Jimmie Åkessons Sverigeturné, som i veckan nådde Botkyrka brandstation på Södertörn utanför Stockholm. Även där utlöste Åkesson protester. Samma dag vägrade ett 50-tal elever vid Globala gymnasiet på Södermalm att släppa in representanter från Sverigedemokratisk ungdom (SDU), inbjudna av rektorn till skolans bokbord. Och i går, fredag, försökte elever på Carlforsska gymnasiet i Västerås hindra SDU från att delta vid ett bokbord tillsammans med andra partier.

Jimmie Åkesson tänker besöka ett 60-tal arbetsplatser i 20 kommuner fram till påsk. Målet är att plundra Socialdemokraterna på väljare.

– Vi besöker Stefan Löfvens väljares verklighet, säger Jimmie Åkessons stabschef Linus Bylund. Kommuner där Stefan Löfvens kamrater styr.

– Och det gör vi eftersom Löfven vägrar ta en debatt med Jimmie. Löfvens svar på vår förfrågan var: ”Jimmie får fräsa runt vart han vill”. Och då gör vi just det, vi fräser vidare, säger Bylund.

Gillets hemvård i Örebro. Tunagården i Falun. Vegahusen i Göteborg. De geriatriska klinikerna vid Linköping och Umeå universitetssjukhus.

Vid påsk kommer Jimmie Åkesson att vara expert på svensk äldrevård.

Den 12 mars vårdades 24 patienter på avdelning ett på geriatriska kliniken i Umeå. De led av hjärtsvikt och demens. En muslimsk kvinna var döende. Hon omgavs av närstående.

Under förmiddagen hade vakter rört sig på avdelningen. Personalen visste inte vilka de var. De hade ryckt i dörrar. Och tagit sig in i rum där utomstående normalt inte vistas. Sköterskor och underläkare kände sig oroliga.

När Jimmie Åkesson dök upp efter lunch i en patientkorridor försökte en underläkare stoppa studiebesöket. Underläkaren hänvisade till personalens arbetsro och patienternas säkerhet.

– Du är tyvärr inte välkommen, sade han till Åkesson i korridoren.

Verksamhetschefen, Undis Englund, bad underläkaren gå därifrån. Han stod kvar och upprepade sitt budskap till Åkesson. Gästerna rundade honom och försvann in i ett rum.

Överläkare Yngve Gustafson tror att underläkaren gjorde rätt.

– Han är en av de läkare jag träffat som är allra mest engagerad i gamla patienter. Han skriver en avhandling om hur äldre kvinnor får sämre behandling i vården. Eftersom han har ett mycket stort engagemang för gamla människor utgår jag ifrån att hans bedömning om patient­säkerheten var korrekt.

Landstingsdirektör Anders Sylvan blev ”bestört” när han informerades om protesten.

– Det rör sig om en enskild medarbetare som inte förstått sitt uppdrag och som gjorde sin arbetsplats till en politisk arena. Det är absolut inte acceptabelt, sade Sylvan till ­Läkartidningen.

Jimmie Åkesson säger:

– Det var en läkare som ställde sig i en korridor och sade vad han tyckte. Inget som påverkade besöket i sig. Dessutom fick han ju bannor av sina chefer.

Dagen efter inkallades under­läkaren till verksamhetschefen Undis Englund, som hade planerat besöket. Hon tydliggjorde befälsordningen på sjukhuset.

Ytterligare en medarbetare, en samhällsvetare deltidsanställd på den geriatriska forskningsavdelningen, kallades till samtal. Han hade ropat rasist åt Åkesson inne på geriatriska kliniken. Forskaren togs i örat av prefekten.

Två dagar efter Jimmie Åkessons studiebesök skrev femton vårdanställda i Umeå ett öppet brev till landstingsdirektör Anders Sylvan i Folkbladet. Rubriken: ”Vi skäms för landstingets ledning.” Gruppen hävdar i brevet att de blivit hotade av Säpo och landstingets säkerhetschef. När några stod i foajén med protestlappar mot Åkesson ska säkerhetspersonal ha frågat: ”Tycker du att ditt beteende är lämpligt? Jag skulle kunna meddela för din chef hur du betett dig i dag.”

Landstingets säkerhetschef har dementerat uppgifterna.

Vårdpersonalen som protesterade vid Geriatriskt centrum den 12 mars hävdar att Sverigedemokraternas politik är oförenlig med ”vårdens grundläggande värderingar”.

Överläkare Yngve Gustafson instämmer i det. Det är oförenligt med läkaretiken att hysa sverige­demokratiska värderingar, säger han. Man borde inte kunna vara läkare och sverigedemokrat. Läkaretiken, Läkarförbundets uppsättning etiska regler, inskärper alla människors lika värde. En ­läkare får aldrig utsätta en patient för ­diskriminerande behandling eller bemötande. Protestgruppen tycker att SD:s värderingar strider mot lika­behandlingsplanen vid Väster­bottens läns landsting. I sitt princip­program för region- och landstingspolitiken skriver Sverige­demokraterna att man vill strypa subventionerad vård till papperslösa. Den som befinner sig illegalt i Sverige ska själv få bekosta sin vård.

SD är det enda riksdagsparti som i dag hyser den ståndpunkten.

– Att inte få vårda papperslösa skulle strida mot läkaretiken, säger Yngve Gustafson.

Två av protestmakarna, båda två läkare, håller med.

– SD tycker att man ska polis­anmäla papperslösa patienter. Då gör man skillnad på patient och patient och bryter mot såväl hälso- och sjukvårdslagen, som de läkaretiska reglerna och landstingets lika­behandlingsplan. SD har skrivit en motion om begränsning av tolkhjälp. Om jag som läkare väljer att förstå en patient sämre än en annan på grund av patientens härkomst – så har jag ju gjort skillnad på patient och patient. Ett brott mot etiken, alltså.

Tidningen Expos granskning visar att drygt 15 procent av Sverige­demokraternas motioner mellan 2001 och 2011 handlade om äldrevård.

Det var i ett mejl den 12 februari som Henrik Agerhäll, vice ordförande för Sverigedemokraterna i Västerbotten, frågade Geriatriskt centrum om Åkesson kunde komma på besök. ”Jag antar att ni har en del bestämda uppfattningar om hur äldreomsorg/sjukvård bör bedrivas som ni har möjlighet att föra fram och dessutom är det väl alltid en kamp om resurser inom vården så det kan vara bra att få lyfta fram sin egen verksamhet”, motiverade Agerhäll besöket.

– Vården är viktig för oss, säger Jimmie Åkessons stabschef Linus Bylund. Vi är kritiska mot den nuvarande synen på äldre som en belastning. Vi ska vara tacksamma mot dem som byggt upp vår välfärd.

Därför ska papperslösa inte njuta subventionerad vård?

– Det förstår du väl själv. Människor som uppe­håller sig illegalt i Sverige ska inte belönas med gratis sjuk- och tandvård när det finns fattigpensionärer. Det är en helt oacceptabel ordning, säger Linus Bylund.

Petter Nilsson, en 30-årig svetsare på Volvo, är ordförande för Sverige­demokraterna i Västerbotten. Han säger att ”politik är prioriteringar”.

– Det kan vara bra att vårda papperslösa, någonstans måste de ju ändå få vård, men inte om det sker på bekostnad av äldrevård. Man bör absolut prioritera pensionärer.

Läkarnas protester motiverades av Jimmie Åkessons kommentarer till pressen utanför sjukhuset, säger överläkaren Ynge Gustafson. Till de lokala TV4-nyheterna sade Åkesson att Sverige har ett stort underskott av läkare. Vilket enligt honom beror på kortsiktig utbildningspolitik. Lösningen på bristen är ”inte att man ökar den generella arbetskraftsinvandringen”, sade Åkesson.

Uttalandet är rasistiskt, säger Yngve Gustafson.

– Han säger: Det är fel med invandrade läkare. En skrämmande syn på människor från andra kulturer. Några av sjukhusets allra skickligaste läkare är invandrare. Vi är fullständigt beroende av deras kompetens. Kvällen efter Åkessons besök var jag på ett möte i Umeå kommun där man berättade att en tredjedel av personalen på våra äldre­boende har invandrarbakgrund. Svensk äldreomsorg skulle aldrig klara sig utan invandrare.

Enligt statsvetaren Jenny Madestam saknas ett nationellt regelverk för hur landsting ska förhålla sig till politikerbesök. Västerbotten saknar formella riktlinjer. Sådana ska nu formuleras i en arbetsgrupp där de protesterande läkarna ingår. Ett första möte hölls på sjukhuset i onsdags kväll. Madestam säger att tjänstemän generellt förväntas uppträda neutralt och opartiskt enligt den ”svenska förvaltnings­modellens principer och praxis”.

”Ett offentligt etos” kan dock ta strid med den opartiskheten. Det säger statsvetarprofessor Lennart Lundquist. Det kan uppstå situationer som motiverar till exempel läkare att ställa sig över lagen eller principen om opartiskhet. Om ­yrkesetiken kräver det. Är ett politiskt studiebesök av Jimmie Åkesson ett sådant tillfälle när läkare bör stå upp för allas lika värde? Lennart Lundquist tycker det.

– Läkarna är viktiga i samhället, deras position är stark. Om läkare inte får vårda sjuka på grund av att de är papperslösa ska läkarna givetvis protestera, säger han.

Jag frågar landstingsdirektör Anders Sylvan om man kan vara både läkare och sverigedemokrat vid Norrlands universitetssjukhus.

– Den frågan vill jag inte besvara, säger han. Men det finns en motsättning mellan hur Sverigedemokraternas medlemmar uttrycker sig kring etnicitet och mångfaldstanken i landstingets likabehandlingsplan.

Sjukhuset är dock inte rätt plats för läkare att protestera mot den motsättningen, enligt Sylvan.

– Jag känner sympati med mina medarbetares engagemang. Utan detta skulle vi ha en slätstruken kår. Men man måste skilja på när man ska uppträda som medborgare och som professionell. När man har på sig den vita rocken måste man vara professionell.

Men kan inte just professionens etiska regler motivera protester?

– Jag kan ha förståelse för den tolkningen. Men i det här fallet har inte vårdpersonalen uppmanats till en handling gentemot patienter. Man har tagit ställning mot ett besök. Det är skillnad.

En underläkare som protesterade den 12 mars säger att hon aldrig skulle drömma om att särbehandla Jimmie Åkesson om han dök upp som patient på universitetssjuk­huset.

– Vad vi gör som läkare när vi möter en patient på akuten ska så klart aldrig påverkas av våra politiska åsikter. Jag skulle aldrig göra skillnad på patient och patient. Men SD står ju för en politik där man ska göra skillnad på patient och patient. Jag är ju skyldig att lyda landstingets likabehandlingsplan. Den är i sig politisk. På en arbetsplats kan man aldrig vara helt opolitisk.

De protesterande läkarna säger att landstinget äventyrade deras säkerhet när man bjöd in Jimmie Åkesson. Han fick använda sjukhuset för att framföra politiska ståndpunkter. Men när personalen reagerade på hans åsikter blev de hotade på högerextrema forum.

Det gällde inte minst den underläkare som försökte avbryta Jimmie Åkessons rundvisning.

När det blev känt fick han ta emot hot på nätet och i mobilen. I samråd med polisen stannade han hemma från jobbet i över en vecka och sov inte på sin hemadress. En av hans kolleger som protesterade i foajén säger:

– När landstinget nu tar fram riktlinjer för framtida politiker­besök måste man inse att Sverigedemokraterna är ett speciellt parti. Att partiet har en svans av fascister efter sig. Att de flesta som gör motstånd mot partiet blir uthängda på Exponerat och Flashback. De är demokratiskt valda, men riskbedömningen måste skilja sig.

Arbetsplatser bör även, säger läkaren, utvärdera politikers motiv. Vill man verkligen skaffa sig kunskap om verksamheten? Eller främst locka nya väljare?

– Om nu Sverigedemokraterna är så intresserade av vård, varför besöker man inte en kirurgisk klinik eller intensivvården också? Varför bara äldrevård?

I Umeå gjorde Volvo Lastvagnar en sådan motivbedömning. I sista sekund beslöt Volvo Lastvagnar att ställa in Jimmie Åkessons besök när det uppdagades att han redan turnerat på Volvo i Eskilstuna den 18 februari. Kommunikationsdirektören på Volvo Lastvagnar i Umeå konstaterade:

– Vi såg ett mönster, det verkar som en politisk kampanj.

Fakta:SD:s besöksturne

På företag, skolor, sjukhus och äldreboenden runt om Sverige.

1 Eskilstuna 18 februari: Volvo, äldreboende.
2 Örebro 25 februari: Hemtjänstgrupp, vårdcentral, rådhus.
3 Borås 25 februari: Textil fashion center, Textilhögskolan/Högskolan.
4 Borlänge 4 mars: Högskolan Dalarna.
5 Falun 4 mars: Polisen, äldreboende.
6 Halmstad 7 mars: Servicehus, Science park, luftvärnsregementet Lv6.
7 Umeå 12 mars: Volvos lastbilshyttsfabrik, Norrlands universitetssjukhus Geriatriskt centrum.
8 Östersund 13 mars: Gymnasium, vuxenutbildning, polisen, åklagare, tull, kriminalvård.
9 Nyköping 19 mars: SSAB,Nyköpings gymnasium, Nyköpings lasarett.
10 Göteborg 20 mars: Volvo PV Torslanda, äldreboende,  Chalmers Lind-holmen.
11 Norrköping/Linköping 21 mars: Universitetssjukhuset Geriatrisk klinik, flygfottilj.
12 Botkyrka 25 mars: Botkyrka brandstation.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.