Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Politik

Snabbguide: Detta vill partierna i EU–valet

Other: TT

På söndag är det val till Europaparlamentet. Är du osäker på vad partierna vill listar DN partiernas tre viktigaste frågor inför valet.

Socialdemokraterna:
* Fler jobb: Socialdemokraterna går till val på att bekämpa det de kallar "massarbetslösheten i Europa". Det ska enligt partiet göras genom att säkra en stabil ekonomi och investeringar som de menar skapar jobb.

* Rättvisa villkor: Med fler utan jobb pressas löner och villkor också för de som arbetar, menar S. I parlamentet vill partiet därför jobba för att alla löntagare i Europa ska ha tillgång till arbetsrätt och kollektivavtal. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som arbetar i Sverige, enligt Socialdemokraterna.

* Miljö: Partiet säger att de ska ligga i frontlinjen för ett nytt globalt klimatavtal för att på så sätt vara med och ta ansvar för miljön och klimatet. S mål är att EU ska bli världsledande i klimat- och miljöteknik och framtidsinriktade investeringar i infrastruktur.

Miljöpartiet:
* Miljö och migration: Miljöpartiet ska verka för att EU ska driva en "stark och ambitiös" miljöpolitik och en human flyktingpolitik. Tre miljöfrågor framhåller partiet som särskilt viktiga i EU-politiken: klimatutmaningen, kemikalier i bland annat mat och kläder samt havs- och fiskepolitiken.

* Stramare jordbruk och mer solidaritet: MP vill riva EU:s handelshinder mot fattiga länder och verka för att jordbruksbudgeten blir mindre.

* Mindre EU-makt: EU:s makt över medlemsländerna ska bli mindre menar Miljöpartiet. Partiet ska också verka för att Sverige fortsatt ska stå utanför Euron.

Vänsterpartiet:
* Vinster i välfärden: V är emot handelsavtalet mellan EU och USA. Enligt partiet kan det ge amerikanska företag rätt att kräva Sverige på skadestånd om de får uteblivna vinster ur välfärdsbolagen. Vänsterpartiet är även kritiskt till vad de kallar "tvångsprivatiseringar" av EU.

* Arbetsrätten: Vänsterpartiet är kritisk till EU:s arbetsmarknadspolitik och verkar bland annat för ett upprivande av den så kallade Laval-domen som skapade större möjligheter för utländska företag att konkurera mot svenska företag.

* Feminism: Partiet framhåller vikten av kvinnans rätt till sin egen kropp, det vill säga rätten till abort och skydd mot våld och prostitution. Vänsterpartiet vill även stärka kvinnors ekonomiska ställning mot vad partiet kallar "den marknadsliberala nedskärningspolitiken".

Moderaterna:
* Arbetsmarknaden: I syfte att skapa fler jobb vill Moderaterna arbeta för mer och friare handel i EU, bättre konkurrenskraft, en EU-budget som främjar tillväxt samt regelförenklingar för företag i unionen.

* Ekonomi: Moderaterna menar att de finansiella ramverken i EU måste följas mer noggrant. Partiet vill införa en banklagstiftning som "värnar skattebetalarnas pengar". De säger även nej till EU-skatter.

* Fri rörlighet: M uppger att de vill värna den fria rörligheten som innebär att människor inom unionen kan studera, bo och arbeta i andra europeiska länder.

Folkpartiet:
* Klimat och miljö: FP vill avvärja klimathotet bl.a. genom att ersätta fossila bränslen med kärnkraft och förnybar energi. FP vill avveckla direktstöden och marknadsregleringarna för jordbruket. F vill också stärka djurskyddet, genom en europeisk ramlag för djurskydd, och begränsa djurtransporterna i EU.

* Mänskliga rättigheter: Partiet vill förbättra granskningen av läget för mänskliga rättigheter inom EU-länderna. Systematiska brott mot rättigheterna ska få konsekvenser som kan trappas upp stegvis.

* Kriminalitet: FP vill skapa Europas FBI, en europeisk polisstyrka med operativa befogenheter som kan hjälpa medlemsländernas polis att utreda människohandel, penningtvätt, narkotikasmuggling och andra gränsöverskridande brott. FP vill också ha en ny europeisk åklagarmyndighet.

Centerpartiet:
* Ett grönare EU: Centern sätter miljöfrågorna som några av de viktigaste i EU. Partiet vill att EU och dess medlemsländer ska arbeta för att den gemensamma miljöpolitiken ska prioriteras högre än i dag och bli tuffare.

* Mindre detaljstyrning: Enligt Centerpartiet ska EU ägna sig åt rätt saker och inte detaljstyra. De vill se ett EU som exempelvis tar krafttag mot människohandel, inte mot smaktillsatser i snus. Det skulle ge den bästa EU-politiken, menar C.

* Nej till euron: Centerpartiet säger nej till en gemensam valuta i Europa. För att euron ska fungera krävs att den är anpassad till att olika länder har olika förutsättningar, menar partiet. Ökande skulder, sänkta löner och en hög arbetslöshet är effekter av valutakrisen som Centerpartiet inte vill ska bli verklighet i Sverige.

Kristdemokraterna:
* Rätt beslut på rätt nivå: Kristdemokraterna anser att EU framför allt ska fokusera på frågor som är för stora för medlemsländerna att klara själva, exempelvis handel, klimat och gränsöverskridande brottslighet. Frågor som arbetstidsregler, föräldraledighet och kvotering menar KD att unionen inte ska lägga sig i.

* Mänskliga rättigheter: När EU möter omvärlden ska de mänskliga rättigheterna vara i centrum, anser KD. För att göra det trovärdigt måste EU göra sig oberoende av rysk energi, och kortsiktiga intressen måste läggs åt sidan så att EU har en tydlig etisk  linje.

* Arbetsmarknad: Partiet vill se ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Det skulle enligt KD ge hundratusentals nya jobb i Europa. De vill också öppna marknaden för tjänster i EU. Det skulle enligt KD "frigöra jobbpotentialen i tjänstesektorn".

Piratpartiet:
* Demokrati och EU: Piratpartiet vill flytta makt från EU till Sverige i frågor som snuset i EU. Partiet anser även att det måste bli enklare för medborgarna att följa EU:s arbete och att utkräva ansvar för politiska beslut. På lång sikt vill Piratpartiet ha en ny överenskommelse mellan medlemsländerna om EU:s demokratiska förutsättningar.

* Övervakning: Piratpartiet tar strid mot övervakning via datorer och mobiltelefoner som de menar har blivit allt vanligare. För att motverka det måste inriktningen på EU:s politik ändras, menar de. PP vill även ha ett starkare skydd för personuppgifter i hela unionen.

* Reformering av upphovsrätten: Piratpartiet menar att det är självklart att man ska kunna dela "kultur och kunskap" fritt via nätet. Fildelning för privat bruk ska därför släppas fritt i EU.

Feministiskt initiativ:
* Ett våldsfritt Europa: Fi menar att Europas gränser ska bidra till fred i världen genom rättvis handel, diplomati och sociala investeringar och inte via militärallianser och vapenprogram. Partiet vill se kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor.

* Mänskliga rättigheter: Alla EU:s medlemsstater ska respektera de mänskliga rättigheterna, enligt Fi. Kvinnor ska ha rätt till abort och öppenhet ska gälla oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Partiet vill åtgärda underrepresentation av kvinnor och minoriteter i EU:s besluts- och beredningsprocesser.

* Öppenhet i EU: Fi vill ha ett EU där papperslösa och personer på flykt får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Ekonomiska intressen får enligt partiet aldrig gå före mänskliga rättigheter och behov. Fattiga länder ska ha tillgång till EU-marknaden och det partiet kallar "spekulationsekonomin" ska avskaffas.

Sverigedemokraterna:
* EU-medlemskap: Sverigedemokraterna vill omförhandla EU-medlemskapet följt av en folkomröstning. Syftet är enligt partiet att säkerställa att det är Sveriges folkvalda som har sista ordet rörande beslut som påverkar det svenska folket.

* Demokratikommission: SD menar att EU har röstat igenom flera fördrag som har begränsat det folkliga inflytandet. Till dess att partiet har fått igenom en folkomröstning bör en demokratikommission utvärdera vilka effekter det misstänka minskade inflytandet har fått på den svenska demokratin, menar SD.

* EU ut ur grundlagen: Sverigedemokraterna är kritiska till att Sveriges EU-medlemskap finns inskrivet i regeringsformen. Fram till folkomröstningen som partiet vill se vill SD verka för att EU skrivs ut ur grundlagen.

Junilistan:

* Euron: Junilistan vill att Sverige ska ha ett formellt undantag från att införa euron.Sverige är fortfarande formellt bundet att införa euro – detta vill Junilistan ha ett undantag ifrån.

* EU:s framtida utveckling: Sverige ska inte delta i EU:s utveckling mot en politisk union, anser Junilistan. Ett eventuellt nytt EU–avtal måste först godkännas av en folkomröstning i Sverige.

*Svenskt EU–veto: Svenska folket ska folkomrösta om alla beslut där den politiska makten flyttas från Sverige till EU.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.