Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Politik

Stödet ökar för flygskatten – majoritet säger ja

Mer än hälften av väljarna stöder flygskatten.
Mer än hälften av väljarna stöder flygskatten. Foto: Matthias Schrader/AP

Allt fler är positiva till flygskatten. Mer än hälften av väljarna säger ja enligt DN/Ipsos undersökning, en kraftig ökning jämfört med förra mätningen. Numera är det även en klar majoritet av C-väljarna som stöder skatten, trots att partiet försökt stoppa den. Var tionde tillfrågad säger också att de avstått från flyg av klimatskäl.

Flygskatten har debatterats hett under lång tid. Striden står främst mellan Miljöpartiet, som har drivit frågan i regeringen, och Centerpartiet som profilerar sig som den borgerliga alliansens gröna parti.

Den 1 april träder skatten i kraft, trots att oppositionen gått långt i sina försök att stoppa den. I somras hotade alliansen med att fälla ansvarig minister om inte förslaget drogs tillbaka. Sverigedemokraterna ställde sig bakom detta ultimatum. Efter att regeringen gett med sig på andra punkter och delvis modifierat flygskattens utformning drogs hotet tillbaka. 

Under den tid som den politiska striden rasat har opinionen till stöd för skatten växt. DN/Ipsos frågade väljarna om saken i maj förra året och nu även i marsmätningen. I dag säger 53 procent ja till skatten, mot 44 i fjol. 

Motståndarna utgör 35 procent, ungefär oförändrat. Däremot har andelen osäkra sjunkit från 20 till 12 procent. Debatten har alltså haft effekten att fler har tagit ställning.

– Visst är skillnaden stor mellan miljöpartister i ena änden och sverigedemokrater i den andra i synen på flygskatten (83 procent ja jämfört med 26). Det är ändå slående att väljarkåren inte är lika polariserad som ståndpunkterna i debatten, menar Ipsos opinionschef David Ahlin.

– Det finns ett stöd inom alla partier för flygskatten tvärs över vänster-högerskalan. Även i de partier där majoriteten är emot finns det en icke obetydlig minoritet som är för, säger han.

Läs mer: Flygresandet borde minska anser expert

Centerväljarna har tydligt kantrat över till förmån för flygskatten. I maj i fjol sade ungefär 4 av 10 C-väljare ja. Nu handlar det om 6 av 10. Förändringen bland Liberalernas väljare är likartad. Eftersom Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är klart negativa väger det i alliansen som helhet jämnt mellan skattens anhängare och motståndare.

Miljöpartiet och regeringen motiverar skatten med att flyget måste bära mer av sina klimatkostnader, särskilt eftersom ökat resande leder till större utsläpp. Centerpartiet har pekat på att skattens klimateffekt troligen är liten och varnat för att landsbygden blir lidande när de långväga kommunikationerna blir dyrare.

Centern går alltså inte i takt med sina väljare och frågan är svår för partiet, menar David Ahlin på Ipsos.

– Centern har valt en grön profil där man betonar innovation och tekniska lösningar. Partiet ser också frågan ur perspektivet att hela landet ska leva. Men det blir en målkonflikt med klimatet där Centern tvingas väga olika intressen mot varandra, säger David Ahlin.

Under vintern har ett antal debattörer gått ut och offentligt deklarerat att de tänker sluta flyga av hänsyn till klimatet. Deltagarna i DN/Ipsos marsmätning har fått svara på om de under de senaste 12 månaderna har valt att avstå från att flyga av samma skäl. Ungefär 1 av 10 svarade ja medan hälften svarade nej. För 4 av 10 hade det inte varit aktuellt att flyga.

Statsvetaren Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet, har bland annat undersökt väljarnas syn på klimat- och miljöfrågorna. När det gäller den positiva attityden till flygskatten gör han en jämförelse med koldioxidskatten som har retat många och där motståndarna främst har reagerat på att de boende på landsbygden drabbas extra hårt. En flygskatt uppfattas inte på samma sätt, menar han.

– Flyg förknippas fortfarande med affärsresor, många reser inte så mycket så det blir inte så stora kostnader. Trots att ett argument har varit att flygskatten skulle drabba landsbygden så tror jag inte att den hos allmänheten uppfattas så illa som koldioxidskatten. När det gäller bilar finns inga alternativ för den som bor i glesbygd, säger Johan Martinsson och fortsätter:

– Vi har sett att när det gäller miljöskatter direkt riktade mot industrin är man mer positiv än när de är riktade mot hushållen själva, även om industrins kostnader läggs på konsumenten i slutänden.

Att en majoritet av Centerpartiets sympatisörer inte går på partiledningens linje och är emot en flygskatt är inte så förvånande anser han.

– Alla väljare är inte så intresserade att de följer med i partiets linje. Det finns ofta vissa skillnader mellan partiledningar och deras väljare av många olika skäl, säger Johan Martinsson.

Läs mer: Planer för fossilfritt inrikesflyg

Läs mer: Kommunen som minskat sitt flygande

Så gjordes undersökningen

DN/Ipsos har den 9–19 mars genomfört 1029 digitala intervjuer med röstberättigade väljare som var ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Skattningar av opinionsstöd är alltid förknippade med osäkerhet. För mer information om urval, bortfall och svarsfrekvenser, se ipsos.se eller kontakta Ipsos opinionschef David Ahlin.

Frågorna som ställdes var:
1. Den 1 april införs en skatt på flygresor. Syftet är att flyget ska bära mer av sina klimatkostnader. Skatten innebär att en flygresa blir mellan 60 och 400 kronor dyrare beroende på hur långt man flyger. Är du för eller emot att en sådan skatt införs?
2. Har du själv under de senaste 12 månaderna aktivt valt att minska ditt flygresande för att undvika miljöpåverkan?

Flygskatten

Flygskatten träder i kraft den 1 april.

Skatten är avståndsbaserad och har tre nivåer. + Inrikesresor liksom resor inom Europa blir 60 kronor dyrare.

+För resor till länder utanför EU som inte är längre än 600 mil blir skatten 250 kronor.

+Längre resor än 600 mil blir 400 kronor dyrare.

Skatten tas ut vid start från svensk flygplats. 

Skatten gäller inte för barn under 2 år.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.