Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Resans syfte – att markera mot Putin

Foto: Eva Tedesjö

Vad hade Joe Biden egentligen att göra i Stockholm? Det var en fråga som inte fick något bra svar under den amerikanske vicepresidentens blixtbesök i Sverige – inte förrän han vid presskonferensen uttryckligen varnade Rysslands president Vladimir Putin för att kränka statsgränser.

Det kanske mest intressanta med Bidens uttalande, som kom i slutet på ett resonemang om hur USA och Nato är i färd med att stärka sin militära närvaro i Baltikum och Polen, är att han gjorde en koppling till den västliga försvarsalliansens Artikel 5, som stadgar att ett väpnat angrepp på ett medlemsland betraktas som ett anfall mot alla Natoländer.

Med sina ord, att Artikel 5 ”en helig förpliktelse”, underströk Biden att USA inte kommer att överge något Natoland som utsätts för kränkningar av sina territorier.

Nu är ju inte Sverige medlem i Nato, utan har ett partnerskapsavtal med alliansen. Men med Stefan Löfven vid sin sida lät Biden ändå på något sätt förstå att alla kränkningar av gränser är oacceptabla, oavsett om det gäller ett Natoland eller ett partnerland (som Sverige).

Sverige var sista stopp på en längre rundresa som Biden har genomfört den senaste veckan. Före Stockholm besökte han i tur och ordning de baltiska ledarna i Riga och de turkiska ledarna i Ankara.

Redan i Riga i tisdags fick han fram sitt budskap, där han för de tre Natomedlemmarna Estland, Lettland och Litauen underströk att den nordatlantiska alliansens säkerhetsgarantier verkligen gäller.

Att en företrädare för Vita huset anser att han just nu måste påpeka en sådan till synes självklar sak har flera orsaker.

En är det ökade hotet österifrån som de baltiska länderna upplever, särskilt efter den ryska annekteringen av Krim och den pågående militära interventionen i östra Ukraina. Bidens ord är riktades inte bara till balterna, utan lika mycket till Moskva.

En annan anledning är att den republikanske presidentkandidaten Donald Trump har ifrågasatt Artikel 5, när han har sagt att man får avgöra från fall till fall om USA ska skynda till en attackerad alliansbroders hjälp.

Därför anser sig Biden ha anledning att lugna oroliga östeuropeiska allierade. I Riga dömde Biden ut Trumps linje, utan att nämna denne vid namn.

– Lyssna inte på honom. Han vet inte vad han talar om. Om ni hör något från en presidentkandidat, ta det inte på allvar.

Den amerikanske utrikesministern avrundade med att ge sin syn på USA:s särskilda ansvar för att upprätthålla den rådande världsordningen – ytterligare en kontrast mot Trumps isolationism. Biden noterade att USA spenderar mer på försvaret än vad de åtta närmast största länderna lägger ut – tillsammans.

– Det gör vi inte för att vi är krigiska, utan för att utmaningarna är verkliga; att bevara fred och stabilitet i Sydkinesiska sjön, i Östersjön och i Stilla havsområdet.

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.