Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-14 16:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige-inrattar-kunskapscentrum-om-kina/

Nyheter

Sverige inrättar kunskapscentrum om Kina

Foto: Maja Suslin/TT

Sverige inleder arbetet med att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om Kina. Behovet av att investera i kunskap om Kina finns i alla delar av det svenska samhället – det är en av punkterna i den strategi som regeringen presenterar om Kina.

Kinas globala inflytande växer för varje år och i takt med det har EU-länder redan gjort gemensam sak på vissa områden. 

Den svenska regeringen har med sammanställningen på onsdagen velat fylla ut vad den ser som tomrum med en egen strategi för att bättre kunna hantera vad som beskrivs som både möjligheter och utmaningar i samröret med Kina.

Utgångspunkten i strategin är fortfarande EU:s hållning från 2016. Men i takt med att bland annat den kinesiska teknikjätten Huawei i omvärlden anklagats för att spionera för den kinesiska statens räkning har bolaget utestängts från vissa länder. EU har skärpt lagstiftningen för utländska direktinvesteringar. En utredning har nu tillsatts för att lämna förslag på hur granskningar av utländska investeringar som kan hota säkerhet och allmän ordning i Sverige ska se ut.

Ett uppvaknande har skett, med en mindre naiv syn på Kina än tidigare.

Kina kan inte längre ses som ett utvecklingsland (även om det är en position landet ännu intar i Världshandelsorganisationen, WTO) utan snarare som en nyckelaktör i världen och en ledande teknologisk makt, fastslår regeringens dokument.

Sverige ska värna sina nationella säkerhetsintressen och beakta de risker en samverkan med Kina kan medföra. Vidare vill regeringen utveckla de ekonomiska banden till Kina och ställa högre krav på Kina när det gäller klimat och miljö.

Strategin spänner över många områden, men saknar också detaljer.

Moderaternas utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark är delvis kritisk till regeringens skrivelse.

– Konstaterandet att Kina är en enpartistat borde genomsyra hela insikten om vad Kina är för något, att det är omöjligt att säga var partiet och näringslivet börjar och slutar och var den militära makten börjar och slutar, säger han till TT. 

Ett avsnitt i strategin handlar om mänskliga rättigheter och att situationen för de medborgerliga och politiska rättigheterna är allvarlig. Och att regeringen därför konsekvent och tydligt kommer att ta upp frågan i kontakt med företrädare för kinesiska myndigheter.

I det sammanhanget ser en formulering i strategin som beskriver Kinas styrelseskick passiv ut. 

Där står att det finns ”fall där kinesiska agenter gripit såväl kinesiska medborgare som icke-medborgare utomlands och olagligt fört dem till Kina”.

Inte ett ord som naglar fast att en av dem det rör är den svenske förläggaren Gui Minhai. 

Klarspråk är en av de kunskaper som Sverige med tiden kanske inser behöver utvecklas i umgänget med Kina. 

Läs mer: Kinesiskt bolag vinner upphandling i Stockholms tunnelbana 

Erik Helmerson: Sverige ska inte utbilda kinesiska soldater