Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-05-29 14:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/1330-presskonferens-med-statsminister-stefan-lofven/

SVENSK POLITIK

Allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjuds

Videon är 1 min 43 sek lång. Allmänna sammankomster med mer än 50 personer förbjuds, meddelar regeringen på en pressträff.

Regeringen skärper reglerna för hur många personer som får delta i en allmän sammankomst från 500 till 50. Statsminister Stefan Löfven uppmanar samtidigt medborgarna att stanna hemma i påsk.

– Du som inte behöver resa – stanna hemma. Det är allvar nu, säger han.

Under ett extra regeringssammanträde på fredagen fattades beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Bakgrunden är en hemställan från Folkhälsomyndigheten och förbudet kommer att gälla från och med söndag.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Exakt hur det nya förbudet kommer att slå mot olika verksamheter är fortfarande oklart. Folkhälsomyndigheten ska utfärda riktlinjer om hur stormarknader ska tänka, hur kollektivtrafiken ska fungera och hur privatpersoner ska tänka när de anordnar egna fester.

– Bröllopsfester, examensfester men också begravningar kommer att beröras, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Det nuvarande förbudet omfattar allmänna sammankomster med fler än 500 personer. Inrikesminister Mikael Damberg påminner om att den som bryter mot reglerna riskerar at straffas.

– Det här är ingen allmän rekommendation utan ett skarpt beslut av regeringen. Det är straffsanktionerat. Den som ändå skulle anordna en sådan sammankomst riskerar böter eller fängelse upp till sex månader, säger Mikael Damberg.

Fakta.Det nya förbudet – detta gäller

Sammankomster som berörs av förbudet:

Regeringen skärper restriktionerna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen listar vad som avses med allmän sammankomst:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet

• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning

• sammankomster som hålls för religionsutövning

• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk

• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentliga tillställningar som berörs av förbudet:

• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning

• danstillställningar

• tivolinöjen och festtåg

• marknader och mässor

• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet:

• Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Källa: Polisen

Enligt polisen har det inte registrerats några överträdelser av det nuvarande förbudet sedan det infördes för drygt två veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten motiverar sitt nya ställningstagande om en gräns på 50 personer med att det träffar i stort sett alla offentliga sammankomster. Ett annat argument är att skapa en ny norm för hur samtliga medborgare förhåller sig till umgänge i grupp.

– Det nuvarande förbudet har fungerat väl, inte bara för nivån över 500. Det har blivit en ny norm när det gäller sammankomster, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Vi tycker att det är dags att vi sätter en ny norm för sammankomster och möten. Med en gräns på 50 personer kommer i praktiken alla offentliga tillställningar och sammankomster att träffas av den här regleringen, fortsätter han.

Johan Carlson räknar med att de nya reglerna får ett stort genomslag.

– Erfarenheten av den här typen av åtgärder i Sverige är mycket god. Följsamheten är stor och det här är ett viktigt steg för att hitta vägar att ytterligare begränsa smittspridningen, säger han.

Statsminister Stefan Löfven betonar varje enskild persons ansvar i den nuvarande situationen. Han avråder bland annat från att ge sig ut på resor i påsk.

– Stanna hemma. Det är allvar nu, säger Stefan Löfven.

– Det finns ingen som kan stå över det ansvar som varje person nu har. Den som i det här läget bryter mot råd och anvisningar för att till exempel företa en onödig resa i landet, eller om man är äldre och är ute och rör sig bland folk, den tar på sig ett mycket tungt ansvar, säger han.

Statsministern framhåller också att krisen kommer att pågå länge.

– Det här kommer att bli utdraget. Fler kommer att bli sjuka, det kommer att vara företag som går i konkurs, människor som mister sitt arbete och dessvärre kommer fler liv att gå förlorade.

– Insikten om krisens allvar måste delas av alla. Var och en måste dessutom vara medveten om att fler åtgärder kommer att vidtas, säger Stefan Löfven.

DN rapporterade på fredagen att 5.000 personer svarat på Region Stockholms uppmaning till människor med sjukvårdsutbildning att hjälpa till i krisen. Stefan Löfven riktade ett tack till alla som anmält sig frivilligt.

– På mycket kort tid har många förändrat vårt sätt att leva och det har vi gjort av respekt för våra medmänniskor och inte minst för att ge sjukvården en chans att klara av detta, säger han.