Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-21 17:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/22000-svenskar-vantas-behova-sjukhusvard-vid-forsta-coronavagen/

SVERIGE

22.000 svenskar väntas behöva sjukhusvård vid första coronavågen

Fältsjukhuset som byggs upp vid Östra sjukhuset i Göteborg.
Foto: Tomas Ohlsson

Den första vågen av covid-19 väntas bli kraftig och 100.000 svenskar väntas söka vård. De allra flesta tros få milda symtom, medan 17.000 allvarligt sjuka måste vårdas på sjukhus. För ytterligare 5.000 krävs intensivvård. Den största gruppen som behöver sjukhusvård är vuxna under 65 år. Detta enligt den modell Folkhälsomyndigheten räknat fram.

De senaste dygnen har antalet sjuka i den nya coronapandemin ökat kraftigt i Stockholm. Lägets allvar underströks på onsdagskvällen av regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson:

– Stormen är här. Vi vet inte hur stark den kommer att bli, men vi är mitt upp i den, sade Eriksson.

Men det finns förutsägelser över hur hård stormen kommer att bli för sjukvården.

Sådana beräkningar har gjorts inom Folkhälsomyndigheten, som sänt ut ett antal diagram till landets 21 sjukvårdsregioner för att de ska kunna förbereda sig bättre. Någon sammanställning i konkreta siffror av antalet invånare i Sverige som riskerar att drabbas har dock inte redovisats offentligt.

DN kan nu för första gången presentera siffror över det beräknade antalet smittade, allvarligt sjuka och kritiskt sjuka.

Beräkningarna grundar sig på Folkhälsomyndighetens antaganden om ”ett realistiskt worse-case scenario”, som återfinns i en rapport som myndigheten gjorde den 20 mars. Där anges hur myndigheten beräknar hur många som blir infekterade och behöver vårdplatser baserat på data från det första utbrottet i Kina.

Folkhälsomyndigheten anger dock inte antalet personer som kan drabbas av en första våg av covid-19 i Sverige. DN har därför med hjälp av myndighetens antaganden samt data över Sveriges befolkning räknat ut hur många individer som beräknas behöva vård inne på sjukhus. Det gäller både de allvarligt sjuka och de kritiskt sjuka som behöver hjälp att andas i intensivvården (IVA).

DN:s beräkningar, vars resultat framgår av grafiken intill, har därefter i detalj granskats av Folkhälsomyndigheten.

– Det ser korrekt ut, säger matematikern Disa Hansson vid myndighetens analysenhet.

Utgångspunkten för myndighetens och DN:s beräkning är att en procent av Sveriges befolkning blir kliniskt infekterad (clinical attack rate, car, på 1 procent). Det är de personer som i kontakt med vården visar sig vara konstaterat infekterade med covid-19.

Räknat på Sveriges hela befolkning på 10,2 miljoner innebär det 102.000 invånare. Av dessa läggs en femtedel, 22.000, in på sjukhus.

Den största befolkningsgruppen i Sverige är de mellan 20 och 64 år. Ur den gruppen beräknas 70.000 personer söka vård. Av dem beräknas 9.000 behöva sjukhusvård. För ytterligare 2.800 vuxna krävs intensivvård.

De äldre invånarna är de som löper störst risk att att bli svårt sjuka. 30.000 äldre väntas söka vård och 8.000 av dessa patienter beräknas bli så allvarligt sjuka att de behöver sluten vård på sjukhus. 2.800 äldre blir kritiskt sjuka och kräver intensivvård.

Antalet barn, som här omfattar alla i åldern 0-19 år, är i Sverige 2,4 miljoner. De drabbas i mindre grad än övriga grupper av allvarliga infektioner. Endast 2.000 infekterade barn beräknas behöva komma i kontakt med vården. De allvarligt sjuka barnen som vårdas på sjukhus är 120, och 20 barn behöver intensivvård.

Talen anger endast de som beräknas bli sjuka i det första angreppet av covid-19.

– Dessa siffror gäller för första vågen som sjukvården nu behövde förbereda sig på. Huruvida det kommer en andra våg eller inte har vi inte tagit hänsyn till här, säger Disa Hansson vid Folkhälsomyndigheten.

Den första vågen kan vara i sex månader, enligt Folkhälsomyndighetens diagram. Mycket talar för att Sverige nu är i är starten av denna första våg som kan nå en topp om cirka tre månader, vid midsommartid.