Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-20 03:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-fler-utvisningsarenden-lamnas-till-polisen/

Sverige

Allt fler utvisningsärenden lämnas till polisen

Foto: Alexander Mahmoud

Antalet utvisningar från Migrations­verket som kräver assistans av polisen eller Kriminalvården har ökat de senaste åren och väntas stiga ytterligare. 

Fram till augusti i år hade drygt 2.600 personer som nekats uppehållstillstånd flugits från Sverige, vilket är nästan lika många som under hela 2015.

– Enligt vår senaste prognos ser vi en viss ökning av överlämnade ärenden till Polismyndigheten för verkställighet under de kommande åren, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

Nyligen genomförde polisen ett återvändande för 50 män som skulle utvisas från Sverige till hemlandet Afghanistan. Ombord på planet fanns såväl personal från polisen som från Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE. Dessutom fanns sjukvårdspersonal och tolk. 

För att polisen ska genomföra en utvisning krävs ett beslut av Migrationsverket eller från domstol. I de flesta fall gäller det personer som inte accepterar ett negativt besked om uppehållstillstånd och som inte frivilligt lämnar Sverige. 

– Vi lämnar över till polisen till exempel om en person på ett boende vägrar lämna landet eller om personen har gått under jorden, säger Pierre Karatzian. 

Förra året lämnade Migrations­verket över drygt 7.800 nya ärenden till polisen om avvikna personer med utvisningsbeslut, prognosen är att antalet nya fall ökar de kommande åren till 11.000 år 2020. Fram till och med juli i år hade polisen totalt 17.223 öppna ärenden, varav 11.375 av personerna är efterlysta. 

Ibland kan avvikna dyka upp på ett nytt boende eller redan ha lämnat Sverige.

– En avviken person kan ha lämnat landet utan att upplysa om det. Det ligger i sakens natur att vi inte vet var personen är, han eller hon kan lika gärna vara i Kiruna som i Oslo, säger Pierre Karatzian. 

Även Kriminalvården kan bistå Migrationsverket vid utvisningar till utlandet via transportenheten NTE. Från 2015 har antalet utvisningsärenden ökat från 2.810 personer till 3.370 personer år 2018. Det förklaras delvis av den stora invandringsvågen 2015, men även av förändringar i asylsökandes hemländer och ett effektivare samarbete. 

– Polisens och regeringens arbete med att få överlämnandebeslut och uppgörelser med andra länder påverkar volymerna, liksom att få fram handlingar på personer från ambassader som saknar id-handlingar. Om man har möjlighet att transportera ut folk ur Sverige som inte får asyl kan man få fler att återvända, säger Claes Nöjd, utredare på NTE inom Kriminalvården.

Eskorten av NTE kan handla om att boka flygbiljett och skjutsa personen till flygplatsen för att säkerställa avresan eller att personal åker med till hemlandet för en överlämning vid gränsen. Vid ungefär tio procent av resorna behöver NTE:s transportörer använda tvångsmedel, som handfängsel.

Enligt Claes Nöjd har de olika myndigheterna arbetat med information kring återvändande ute på förvaren för att åstadkomma mer rättssäkra och effektiva processer. 

– Vi har jobbat på att undvika utvisningar med eskort. Det är inte dömda personer utan de ska kunna åka tillbaka till hemlandet själva, säger han. 

Vissa utvisningar sker med inhyrda flygplan av säkerhetsskäl för återvändarna, personalen och eventuellt övriga resenärer. Där har det skett en minskning. År 2015 skedde 19 procent av utvisningarna med chartrade plan, förra året var motsvarande siffra 7 procent. 

Enligt Claes Nöjd väljer man det betydligt billigare alternativet med reguljärflyg i första hand. 

– Det är alltid utgångspunkten att använda reguljärflyg. Men det kan ibland vara en jättetuff arbetssituation för vår personal som inte gör det möjligt.

Vissa utvisningar, som fallet med de 50 afghanska männen, sker i samarbete med den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex. 

Förra året kostade de eskorterade utvisningarna av NTE närmare 230 miljoner kronor, år 2015 var summan drygt 188 miljoner kronor. Kostnaden per utvisad person var ifjol runt 60.000 kronor, vilket är en marginell minskning jämfört med tidigare år.