Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 11:53

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/anmalningar-om-hot-och-vald-i-skolan-fortsatter-oka/

Sverige

Anmälningar om hot och våld i skolan fortsätter öka

Foto: Hasse Holmberg/TT

Antalet anmälningar om hot och våld i skolan fortsätter att öka stort under det första halvåret i år. Det visar siffror som DN fått från Arbetsmiljöverket.

Under den senaste femårsperioden har anmälningar om hot i skolorna ökat med 35 procent, från 197 anmälningar till 266.

När det kommer till det fysiska våldet så har anmälningarna ökat ännu mer, från 319 för fem år sedan till 602 förra året. Det motsvarar en ökning med 89 procent.

DN har också fått siffror för det första halvåret i år och som visar att 353 anmälningar om fysiskt våld har kommit in till Arbetsmiljöverket. Om det är en ökning som håller i sig fram till årsskiftet så rör det sig om en 17 procentig ökning på bara ett år.

Frågan är om siffrorna återspeglar en faktisk ökning eller om det rör sig om toppen av ett isberg där vi bara ser en bråkdel.

– Det tråkiga svaret på den frågan är att vi faktiskt inte vet, säger Kristian Hansson som är sakkunnig skola och utbildning vid Arbetsmiljöverket.

– Men vi ser att det är en allmän trend i samhället, oavsett bransch, att anmälningar om hot och våld ökar.

Ökningen inom skolan är dock större än inom i stort sett samtliga andra branscher, enligt Kristian Hansson. 

– Vi tycker så klart att det är bra att vi får in fler anmälningar, eftersom vi tror att det finns en underrapportering, säger Kristian Hansson.

Foto: Jessica Gow/TT

Han tror att en förklaring kan vara att Arbetsmiljöverket gjorde en stor tillsynsinsats 2013-2016 då myndigheten besökte en tredjedel av alla skolor i landet.

– Vi tittade på vad det fanns för rutiner om någon blir utsatt och hur man jobbade förebyggande.

Det kan ha lett till att fler i dag anmäler allvarliga incidenter som äventyrar personers hälsa, vilket man är skyldig till enligt arbetsmiljölagen, enligt Kristian Hansson.

– Väldigt ofta kan man se att det är situationer mellan lärare och elever som har gått över styr och som har utmynnat i hot eller fysiskt våld, säger Kristian Hansson.

Det bekräftas av siffror från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet BEO där man kan se en dramatisk ökning av elever och föräldrar som anmäler lärare och personal. 

Förra året kom det in 1910 anmälningar om kränkande behandling till myndigheten. Det är en fyrfaldig ökning jämfört med 2006 då endast 389 anmälningar kom in.

I 41 procent av fallen förra året uppgav anmälare att det var lärare eller någon annan personal som hade kränkt.

Skillnaden är att anmälningarna till Arbetsmiljöverket inte leder till att anmälaren får skadestånd vilket enligt en del kritiker kan ligga bakom vissa anmälningar till BEO.

 

En annan förklaring till en ökad anmälningsbenägenhet är att det har blivit lättare att anmäla, enligt Kristian Hansson.

På BEO:s hemsida står det ”Gör din anmälan här” med en länk till ett formulär. Motsvarande uppmaning och tillhörande länk finns på anmalarbetsskada.se.

Det är en webbportal som Arbetsmiljöverket startade 2012 för att göra det lättare att anmäla incidenter till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan på samma gång.

Samtliga anmälningar av allvarliga händelser, alla branscher, har sedan dess nästan fördubblats, från 11.209 anmälningar när portalen startade 2012, till 19.550 förra året. Det är en ökning med 43 procent, enligt Arbetsmiljöverket.

– Vi är säkra på att det finns en underrapportering. Därför är det bra att fler anmäler, så vi får en bild som stämmer bättre överens med hur verkligheten ser ut, säger Kristian Hansson.