Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

”Bensinpris på 42 kr – om vi ska klara målen”

Höjt bensinpris för att klara miljömålen – vad tycker du om det? Fredrik Gustavsson, 35, budbilschaufför: – Jag kör väldigt lite privat så höga priser är inte så farligt för mig, men det är för högt för folk som faktiskt måste köra bil. Samtidigt så är det ju bra för miljön om folk kör mindre så moraliskt drar jag åt båda håll. Ibland måste man använda bilen men det är klart att ju dyrare det blir, desto mindre kör jag.
Höjt bensinpris för att klara miljömålen – vad tycker du om det? Fredrik Gustavsson, 35, budbilschaufför: – Jag kör väldigt lite privat så höga priser är inte så farligt för mig, men det är för högt för folk som faktiskt måste köra bil. Samtidigt så är det ju bra för miljön om folk kör mindre så moraliskt drar jag åt båda håll. Ibland måste man använda bilen men det är klart att ju dyrare det blir, desto mindre kör jag. Foto: Anette Nantell. Text: Kim Malmgren

Koldioxidskatten på bensin måste höjas med minst 900 procent och hamna på åtminstone 30 kronor per liter, hävdar Konjunkturinstitutet i en rapport som publiceras i dag. Detta behövs om Sverige ska klara regeringens vision om en fossiloberoende bilpark till år 2030.

Utgångspunkt för Konjunkturinstitutet, KI, är att regeringen har angett en vision om att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Detta har tolkats som att utsläppen från trafiken till dess ska minskas med 80 procent, jämfört med läget 2004.

Ett sådant klimatmål är betydligt mer ambitiöst än övriga EU:s när det gäller utsläppen av växthusgaser, konstaterar KI i den nya miljöekonomiska rapport som man lägger fram i dag. Sverige har tagit på sig att ligga 20 år före övriga länder. Inget annat land har en vision om fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

För att kunna nå dit krävs det en mycket snabbare teknisk utveckling än hittills. Men denna förändring måste komma internationellt, eftersom Sverige står för endast en liten del av den samlade forskningen liksom av tillverkningen av bilar och komponenter.

KI menar också att stadsplaneringen behöver inriktas mot att göra samhället mer transportsnålt. Det betyder att biltrafiken måste minskas, bland annat till förmån för kollektivtrafik, för att målet ska kunna nås. Därutöver fordras att den svenska fordonsflottan byts ut till att bestå av nya bilar med den mest moderna tekniken.

Enligt KI kräver detta mycket starka ekonomiska styrmedel, där­ibland att man ökar koldioxidskatten med åtminstone 900 procent. I dagsläget uppgår koldioxidskatten på bensin, inklusive momsen på denna skatt, till cirka 3 kronor per liter.

Det rör sig alltså om en mycket kännbar höjning, där koldioxidskatten höjs till minst 30 kronor litern. Under nuvarande förhållanden betyder detta att bensinpriset hamnar kring åtminstone 42 kronor per liter.

– Vi vill berätta vad som krävs för att regeringens vision om en fossil­oberoende fordonsflotta ska kunna uppnås. Det rör sig om drastiska åtgärder som medför stora ekonomiska kostnader och som kan vara svåra genomföra, säger KI:s forskningschef Eva Samakovlis.

Hon efterlyser en diskussion om mer effektiva klimatmål som gäller de generella utsläppen av växthusgaser, inte specifikt vad som släpps ut vid biltransporter. Ett särskilt mål för transportsektorn är, enligt henne, inte kostnadseffektivt. And­ra åtgärder krävs, som kan ha större klimateffekt utan att medföra samma risk för ekonomiska störningar.

Detta är en debatt som snart kommer att ta ny fart. Nästa måndag, den 16 december, ska den av regeringen tillsatta utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta vara klar med sitt betänkande. KI har valt att komma strax dessförinnan med sina synpunkter, eftersom man anser att de ekonomiska aspekterna inte får komma i skymundan – utan tvärtom behöver lyftas fram mer.

Fordon utan fossila bränslen 2030

Regeringens vision om att Sverige till 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen finns angiven i klimat- och energipropositionen från 2008/09. Hur man faktiskt ska nå dit har dock ännu inte konkretiserats.

Uppdraget att utarbeta förslag om detta har gått till utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta, som nästa måndag ska lägga fram sitt slutbetänkande.

Konjunkturinstitutet, KI, tar nu också, på eget initiativ, upp frågan i den årliga miljöekonomiska rapporten som presenteras i dag.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.