Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Biståndspengar gick till röstjakt på svensk plats i FN:s säkerhetsråd

Regeringen har i det dolda använt biståndspengar till kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. En oberoende stiftelse har beviljats miljoner från biståndsbudgeten som UD sedan använt till att betala restaurangbesök, hotell och dyra flygbiljetter till 27 FN-ambassadörer som ska rösta om Sveriges plats.

Med ett klimatseminarium som förevändning och en stiftelse som mellanhand bjöd utrikesdepartementet, UD, i augusti in 27 FN-ambassadörer på en gratisresa till Sverige. Ambassadörerna representerar fattiga ö-nationer och utvecklingsländer i tredje världen och har en sak gemensamt – de har var sin röst när FN:s generalförsamling i juni ska utse nästa medlemmar i FN:s säkerhetsråd.

Att Sverige ska få ta plats i FN:s säkerhetsråd är ett av regeringens stora utrikespolitiska mål, det slog Stefan Löfven också fast i regeringsförklaringen när han tillträdde som statsminister hösten 2014.

FN-ambassadörernas besök har tidigare varit omskrivet i bland annat Expressen och Aftonbladet men nu kan Dagens Nyheter avslöja nya detaljer efter att ha tagit del av över 100 mejl från UD:s stab för valkampanjen. Mejlen visar hur staben i detalj planerar ambassadörernas besök och hur räkningar för miljonbelopp sedan skickas vidare till stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond, DHF.

Stiftelsen skapades 1962 för att hedra minnet av den svenska generalsekreteraren i FN som omkom i en flygkrasch 1961. Stiftelsens inflytande är stort och i förra veckan kom FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon till Stockholm på dess inbjudan för att ta emot en medalj och hålla en föreläsning.

Stiftelsen ska enligt stadgarna vara oberoende och ickestatlig, men i själva verket är den mycket starkt kopplad till regeringen. Margot Wallströms kabinettssekreterare Annika Söder var fram till hösten 2014 direktör för stiftelsen. Det var också i den egenskapen hon i augusti 2014 skickade in en ansökan till UD om bidrag på 14 miljoner kronor. Ansökan beviljades under sommaren 2015. Vid det laget hade Annika Söder bytt jobb och var utrikesdepartementets högsta tjänsteman och utrikesministerns närmaste medarbetare.

Bidraget betalades ut från Sida på order av regeringskansliet som i beslutet också angav att det skulle belasta budgeten för internationellt bistånd. Målet för utgiftsområdet är enligt budgeten ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”.

Utrikesdepartementet och Hammarskjölds minnesfond slöt också ett avtal där stiftelsen förbinder sig att utföra verksamhet i enlighet med den treårsplan som Annika Söder skickade in när hon var chef för stiftelsen. Pengarna togs emot av Annika Söders efterträdare – den nuvarande direktören för stiftelsen, Henrik Hammargren, som har ett förflutet som chef på Sida.

 

De röstar precis som de vill, därför är de i synnerhet mutbara och extra intressanta.

 

Samtidigt som UD beslutade om miljonstödet pågick planeringen av FN-ambassadörernas klimatseminarium i Sverige. Miljödepartementet, som normalt handlägger klimatfrågor, höll inte i trådarna. Bakom besöket stod säkerhetsrådsenhetens kampanjstab och den svenska representationen vid FN i New York. En medarbetare på svenska FN-representationen i New York skriver i ett mejl till valkampanjstaben i Stockholm hur hon personligen besökt 28 ambassadörer för att få dem att komma till Sverige. Det är också dessa ambassadörer som i en sluten omröstning i juni ska lägga sitt lands röst.

– De röstar precis som de vill, därför är de i synnerhet mutbara och extra intressanta, säger en uppgiftslämnare med god insyn i UD:s verksamhet.

27 ambassadörer accepterade inbjudan och det är tydligt att utrikesdepartementet är mycket mån om att de ska komma. De erbjuds hjälp med eventuella visum, kampanjstaben i Stockholm bokar biljetter och när de väl anländer till Sverige får de bo på Hotel Sheraton i Stockholm och Grand Hotell i Uppsala där stiftelsen har sitt säte. Fakturan för hotellen och biljetterna i affärsklass skickas till Dag Hammarskjölds minnesfond. Att ambassadörerna skulle resa i affärsklass bestämde UD.

I ett mejl till stiftelsens direktör Henrik Hammargren skriver kanslisekreteraren på kampanjkontoret att hon sett till att resebyrån kan fakturera direkt till stiftelsen för biljetter som hon bokar. Priset för biljetterna blir högre än väntat, 1,4 miljoner kronor, en tiondel av stiftelsen bidrag för 2015.

Chefen för säkerhetsrådskandidaturen, Niclas Kvarnström, säger att FN-ambassadörernas besök var ett samarbete mellan stiftelsen och UD.

– Hur de använder sina pengar får de kommentera, de bestämmer själva, säger Niclas Kvarnström.

Man kan ju fråga sig om det verkligen är rätt sätt att använda biståndspengar?

– Jag är frestad att gå in och förklara varför jag tycker det, men det får Dag Hammarskjölds fond förklara. Men från UD:s utgångspunkt så är det naturligtvis välkommet att de besöker Sverige, ur säkerhetsrådskandidaturens synpunkt. Men även utrikesdepartementet är väldigt stolta över att vi har ett väldigt tungt substansinnehåll i de här resorna som bygger på de stora ödesfrågorna som står på FN:s dagordning, säger Niclas Kvarnström.

Stiftelsens direktör Henrik Hammargren bekräftar att det är pengar som de fått från biståndsbudgeten som betalat för FN-ambassadörernas besök i Sverige. Han säger att stiftelsen är mycket nöjd med ambassadörernas besök.

– När vi fick frågan om vi kunde göra något seriöst i anslutning till att man ville ha hit en krets ambassadörer, så var det oerhört viktigt för mig att vi tog allting inom vår ordinarie verksamhet, prioriterade program och att vi kunde separera programmet för allt som bara handlar om Sverige och kandidaturen, säger han.

Du känner dig inte utnyttjad av UD där ni använts som en mellanhand?

– Nej, där kan man nästan tänka tvärtom, det är sällan som en enskild aktör på något sätt kan utnyttja ett departements prioriteringar på det sättet som vi kunnat göra.

Att betala resor och uppehälle för andra länders diplomater är ovanligt. En uppgiftslämnare beskriver det som ”i högsta grad exceptionellt”. UD:s sätt att driva kampanjen för en plats i säkerhetsrådet har enligt DN:s källor lett till ett internt missnöje på UD. Flera tjänstemän har ansett att agerandet inte är förenligt med svensk tradition och att det är uppenbart att klimatseminarierna i själva verket handlade om säkerhetsrådet.

– Det är en täckmantel för vad det här verkligen handlar om, nämligen att köpa röster, säger källan.

Vilka ambassadörer som valde att delta i klimatseminariet vill UD inte uppge. Alla uppgifter om deltagarna har klassats som hemliga, enligt UD kan de störa ”Sveriges mellanfolkliga förbindelser”.

Vilka restauranger som besökts, har hemligstämplats med hänvisning till rikets säkerhet.

Att kampanjstaben gjorde sitt bästa för att få ambassadörerna på gott humör framgår i mejldiskussioner mellan stiftelsen ordförande Henrik Hammargren och kanslisekreteraren där hon undrar hur kampanjstaben kan få upp sina ”presentväskor” på ambassadörernas hotellrum. Efter förhandlingar med Sheraton så löser sig frågan och presentväskorna levereras. UD uppger för DN att väskorna innehöll enklare gåvor som böcker, en reflex och ett paraply.

Regeringskansliet och UD skyltar inte med att de är inblandade i klimatseminarierna. Trots det får ambassadörerna för de små länderna under en och samma dag äta lunch med utrikesminister Margot Wallström, fika med biståndsminister Isabella Lövin och äta middag med statsminister Stefan Löfven. Men på regeringens hemsida nämns inte besöket, något pressmeddelande skickas inte heller ut.

I en intervju med Aftonbladet några dagar före besöket medgav dock Margot Wallström att ett syfte med vistelsen var att lobba för Sverige.

FN-ambassadörerna får under besöket i Stockholm också träffa kronprinsessan Victoria och prins Daniel som tog emot på slottet.

Dagen innan hade kabinettssekreterare Annika Söder agerat värd när ambassadörerna bjöds på en privat båttur i Stockholms skärgård med vin och middag på en, med hänsyn till rikets säkerhet, hemlig restaurang. Notan på knappt 80 000 för båtturen och restaurangen var en av få kostnader för besöket som belastade regeringskansliets budget.

På programmet fanns också flera punkter som handlade om klimatet, bland annat ett seminarium om finansiering av klimatåtgärder som anordnades av Stockholm Environment Institute, SEI. Programmet som tog tre timmar inklusive en lunch hade SEI satt ihop på beställning av UD och stiftelsen Dag Hammarskölds minnesfond.

Efteråt skickade SEI en faktura till stiftelsen för sin medverkan och hänvisade till UD. Något stiftelsen först opponerar sig mot eftersom de enligt direktören Henrik Hammargren inte kommit överens om det. Dag Hammarskjölds minnesfond skulle senast i torsdags ha lämnat sin redovisning till Sida hur bidraget för 2015 använts, men enligt Sida har så inte skett.

Foto:

Foto:

Utdrag från regeringskansliets beslut att bevilja Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond bidrag från biståndsbudgeten. Pengarna betalades ut av Sida.

Foto:

UD:s kampanjstab meddelar Henrik Hammargren, direktör för stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond, om att flygbiljetterna för FN-ambassadörerna blir dyrare än tänkt. 1,4 miljoner kronor.

Foto:

Mejl från kampanjstaben till Henrik Hammargren om att de ska betala restaurangbesök. I ett tidigare mejl har Hammargren sagt att stiftelsen helst inte hanterar den frågan.

Foto:

Kampanjstabens personal meddelar stiftelsen att de kommer att få betala för biljetter som UD bokar.

Foto:

UD vill få upp presentväskor på FN-ambassadörernas hotellrum.

 

Har du nyhetstips: Hör av dig till DN:s reporter Mattias Carlsson

Så försökte ­regeringen dölja kontakt med stiftelsen

 • Trots månader av planering och hundratals handlingar diarieförde UD inte en enda handling om ambassadörernas besök i Sverige.
 • Först efter upprepade frågor från DN lämnades uppgifterna ut.
 • Att utrikesdepartementets valkampanjavdelning låg bakom FN-ambassadörernas besök i Sverige är inget som regeringskansliet ville visa utåt.
 • I UD:s diarium där alla handlingar ska registreras finns inte ett spår av den flera månader långa skriftväxlingen mellan stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond och utrikesdepartementet. När UD på Dagens Nyheters begäran lämnade ut en lista över alla handlingar som skickats till eller tagits emot från stiftelsen fanns inte ett spår av några kontakter om ambassadörernas besök.
 • Och när UD ska förklara vad besöket gick ut på nämns inte med ett enda ord kampanjen för säkerhetsrådet. I stället framställs det helt och hållet som om besöket handlade om klimatmötet i Paris.
 • Det poängterades också att ambassadörerna själva anmält intresse.
 • Först efter att vi uttryckligen krävt att få se all skriftväxling om besöket har DN efter en flera veckor lång sekretessprövning fått ut över hundra mejl från regeringskansliet som visar hur tjänstemännen på säkerhetsrådets kansli planerat ambassadörernas besök i minsta detalj.

Fakta.Dag Hammarskjöld och stiftelsen

 • Dag Hammarskjöld (bilden) var FN:s generalsekretare från 1953 fram till sin död 1961.
 • Stiftelsen bildades i mars 1962, ett halvår efter att Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Stiftelsens stadgar, som gäller än i dag, anger att stiftelsen ska vara oberoende och icke statlig och huvudsyftet är att erbjuda person från tredje världen utbildning som främjar den sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna. Alla stiftelser är skyldig att följa sina stadgar och länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet.

Fakta.FN:s säkerhetsråd

 • FN:s säkerhetsråd består av 15 medlemmar varav fem är permanenta medlemmar. Sverige kandiderar till en icke permanent plats som löper på två år.
 • Säkerhetsrådet arbetar enbart med frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem. Rådets uppdrag är att:
 • Undersöka varje konflikt eller situation som kan leda till en internationell konflikt.
 • Presentera förfaringssätt och förlikningsvillkor för att få fram en lösning.
 • Rekommendera handlingar mot varje hot eller aggressiv handling.
 • Presentera förslag för generalförsamlingen i samband med val av generalsekreterare.
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.