Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Kamp mot ”storfinans och folkförrädare” förs av fler än nazister

Folkets hus, Ludvika, 26 januari 2015.

Pär Öberg, nazist i Svenska motståndsrörelsen och inkuppad sverigedemokratisk kommunfullmäktigeledamot, äntrar talarstolen.

Ärendet gäller Brunnsvik, en nedlagd socialdemokratisk folkhögskola som fostrat generationer av makthavare inom svensk arbetarrörelse. Öberg vill förhindra att huskropparna, som många andra tomma lokaler i Bergslagen, fylls av asylsökande.

– För oss är det självklart att man inte ställer Brunnsvik till förfogande för den cyniska massinvandringsindustrin som på högre ort orkestreras av sionistiska globalister. Som faktiskt har en plan: som vill förinta vårt folk, det går vi inte med på.

I morgon ska Pär Öberg tala under en förstamajdemonstration i Borlänge, arrangerad av Nordiska motståndsrörelsen under parollen ”Kamp mot storfinans och folkförrädare”.

Även Pär Sjögren, flerfaldigt dömd nazist verksam i Borlänge, ska tala. Han sitter på ett sverigedemokratiskt mandat i Borlänge kommun, där SD är andra största parti.

På Twitter mixar Pär Sjögren hot – han skrev nedsättande könsord till en kvinnlig ledarskribent och hoppades att hon skulle bli våldtagen – med kommunpolitiska inifrånskildringar: ”Politiska diskussioner på lunchen med sd:arna. Sannerligen intressant”.

Hur ska man förhålla sig till Nordiska motståndsrörelsen?

Leif Lindström, vänsterpartistiskt kommunalråd i Borlänge, uppmanar partikamrater och humanister i Dalarna att hålla sig ifrån nazisternas demonstrationståg i morgon. Att låta sig provoceras till konfrontation riskerar att ge motståndsrörelsen uppmärksamhet och legitimitet. Lindström får medhåll av Jens Runnberg, politisk redaktör i liberala Dalarnas tidningar. ”Konfrontation är i nazisternas intresse”, skriver han.

Låter klokt. Samtidigt måste det fysiska avståndstagandet vägas upp av granskande intresse för nazisternas världsåskådning. Att tiga ihjäl rörelsen – som kommunfullmäktige i Ludvika försökte i fjol – är vanskligt. När Pär Öberg orerade om ”sionistiska globalister” i Ludvika kommun fick han ett avmätt ”tack” som svar från mötesordföranden. Leif Petterson, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, sa senare i en intervju med DN om Öbergs antisemitiska utfall: ”Jag fick inte riktigt ihop hur han koppla det där: men han måste väl ha en grund för sitt”.

Det duger inte. Särskilt som antisemitiskt kodade konspirationer om ”globalister” vinner mark i offentligheten. Det är notoriskt svårt att mäta extremisters inflytande i samhället. Men en metod som Heléne Lööw, docent i historia, föreslår är att iaktta hur begrepp plötsligt blir rumsrena i en bredare offentlighet.

Just ”globalist”, en omskrivning för ”kosmopolit”, tycks ha en renässans. Jag läser Mikael Hagenbos blogg, han är lärare i militärteknik vid Försvarshögskolan i Stockholm och engagerad sverigedemokrat. Hagenbo skriver återkommande om ”globalisterna”. Sverige är på väg att förvandlas till en ”kulturmarxistisk diktatur (globalisternas ideologi)”. Världen styrs av en ”internationell banksterelit (jag brukar kalla dem globalisterna)”. Bankväsendet kontrollerar regeringar, riksbanker och mediekonglomerat och driver civilisationen mot ett tredje världskrig.

En klassisk antisemitisk konspiration? Nej, skriver Mikael Hagenbo, de judar som konspirerar i ”New World Order” – ”världens rikaste familjer” – är inte riktiga judar utan ”falska judar”, ättlingar till en folkgrupp utan ”en droppe semitiskt blod i sina ådror”, försäkrar läraren på Försvarshögskolan. Lärosätets kommunikationschef Anneli Lindstedt bekräftar i ett mejl att bloggaren Hagenbo är densamme som läraren Hagenbo.

I kommentarfälten på hatsajten Avpixlat skrivs det om ”globalisterna Bonniers” och i motsvarande fält på den etablerade sajten Det goda samhället skriver någon om ”globalisten”, en typ som ”vill att Sverige skall upphöra som nation. Och alla övriga länder också”.

Kampen ”mot storfinans och folkförrädare” förs av fler än Nordiska motståndsrörelsen.

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.