Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

BO: Allvarliga brister för barn på flykt

En tidsgräns för start av asylutredningar för barn och en inspektion som granskar Migrationsverket. Det föreslår Barnombudsmannen (BO) i sin årsrapport.

– Rättssäkerhetsproblemen som lyfts fram i rapporten ska inte underskattas, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.

I Barnombudsmannens (BO) årsrapport har 600 barn och unga på flykt berättat om sina upplevelser. BO riktar skarp kritik på flera punkter i hur barn och unga på flykt bemöts.

– Granskningen är unik på det sättet är att det här är barns egna röster och deras bild av situationen som kommer fram, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.

Några av sakerna som barnen i rapporten berättar om är bristen på information i asylprocessen, hur plågsam väntan på besked om asyl är och hur svårt det är att bli flyttad från en ort till en annan.

Granskningen som BO har gjort utgår från den kritik Sverige fick av FN:s barnrättskommitté 2015. Där lyftes bland annat att barns egna asylskäl sällan tas i beaktande i asylutredningar och att handläggningstiderna för asylsökande barn är väldigt långa.

Och enligt rapporten är det inte mycket som har förbättrats sedan FN-kritiken kom.

– Det är klart att Sverige i ett globalt perspektiv ett bra land på många sätt för flyktingar. Men vi ska inte underskatta de rättsäkerhetsproblem som den här rapporten lyfter fram. Där ser man både bristande kvalitet i asylutredningarna, men också att barns egna asylskäl inte kommer fram. Det tycker jag är allvarligt, säger Fredrik Malmberg.

Det viktigaste är att processen ska få börja tidigt. Många beskriver tiden innan det första samtalet hos Migrationsverket som den mest plågsamma.

DN har tidigare rapporterat om att handläggningstiderna för ensamkommande barns asylärenden nu är längre än för vuxna. Detta tas upp i rapporten och BO föreslår att asylutredningar som rör barn ska prioriteras och att det ska ta max två månader innan utredningarna påbörjas.

– Det viktigaste är att processen ska få börja tidigt. Många beskriver tiden innan det första samtalet hos Migrationsverket som den mest plågsamma. Och vi har träffat barn som kom 2015 som fortfarande inte har fått komma på sitt första samtal, säger Fredrik Malmberg.

DN har också berättat om hur Migrationsverkets särskilda utredningsenheter för barn togs bort 2015. I stället ska alla enheter kunna utreda barns ärenden, något som BO kritiserar.

– Det är en dålig förändring. Det finns för många exempel där frågor och bemötande inte tar hänsyn till att det handlar om barn. Det behövs folk som vet hur man jobbar med detta, säger Fredrik Malmberg.

Läs mer: Ensamkommande flyktingbarn ska få bättre skolgång

BO vill också se en särskild inspektion som ska granska Migrationsverket.

– I och med de allvarliga kvalitetsbristerna man sett på Migrationsverket, så är det viktigt att det finns en annan part som kan titta oberoende och föreslå åtgärder för att säkerställa rättssäkerheten. Så tänker man till exempel med Försäkringskassan.

Fredrik Malmberg tror att utsikterna är goda för att få gehör för flera av förslagen.

– I dialogen med Migrationsverket tror jag att den här rapporten kommer att bli väldigt viktig. Det är en myndighet som regeringen pekat ut som särskilt ska jobba med ett barnrättsperspektiv. När det gäller regering och riksdag så tänker jag att den här rapporten blir ett viktigt underlag, särskilt nu när Barnkonventionen ska bli lag.

En del av bristerna som BO lyfter i rapporten är kritik som Sverige har fått från flera håll under lång tid, säger Fredrik Malmgren. Det handlar bland annat om att man inte tagit bort det så kallade olämplighetsrekvisitet i svensk lag, som säger att barn ska få komma till tals - om det inte bedöms som olämpligt. FN har också rekommenderat Sverige att föra in barnspecifika asylskäl i lagen.

– Det räcker inte med att säga att det är brister sedan många kom 2015, för mycket av detta har konstaterats innan dess, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsamannens förslag

• Tydliggör barnspecifika former av förföljelse som flyktinggrund i lagen.

• Stärk barnens rätt att komma till tals i lagen.

• Inrätta barnanpassade utredningsenheter på Migrationsverket.

• Inför en tidsgräns om max två månader för start av asylutredningar som rör barn.

• Inrätta en särskild inspektion för att säkerställa att Migrationsverkets rutiner och riktlinjer tillämpas rättssäkert och enhetligt.

• Inför skolplikt för asylsökande barn och inför en tidsgräns som anger att barn ska börja skolan inom en månad efter ankomsten till Sverige.

• Reformera god man-systemet.

• Placera barn i familj enbart på boenden avsedda för familjer.

• Inför statliga mottagnings- och utredningsenheter för initial bedömning av ensamkommande barns behov.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.