Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 11:38

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/bra-okat-fortroende-for-polisen/

Sverige

Brå: Ökat förtroende för polisen

Foto: Maja Suslin/TT

Andelen av befolkningen som uppger sig ha utsatts för brott ökade marginellt 2018 till 26,4 procent. År 2017 var andelen 24,7 procent. Mellan 2017 och 2019 har förtroendet för polisen ökat från 42 till 52 procent. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning som publiceras på tisdagen.

TT Text
DN Text

Enligt Brå var förtroendet för polisen förhållandevis stabilt fram till 2017 då det minskade något, men under 2018–19 har det ökat på nytt.

– Det är positivt att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi frågar om, har ökat igen efter en minskning 2017, säger Brås projektledare Maria Molin i rapporten.

Av de tillfrågade i befolkningen, 18–64 år, uppgav 26,4 procent att de utsatts för någon av brottstyperna som kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kortbedrägeri, trakasserier eller nätkränkning.

Det är en ökning från 2017 då andelen var 24,7 procent.

Brå skriver att utsattheten för brott ökat i de flesta typer av brott mot enskild person, undantaget sexualbrott och fickstöld.

Skillnaderna är stora mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper. Män 16–19 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för misshandel, (11,7 procent) under 2018, medan kvinnor i åldern 20–24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för sexualbrott (34,4 procent), enligt ett pressmeddelande från Brå.

Brå har även frågat om upplevelse av otrygghet.

28 procent av befolkningen (16-84 år) uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av detta undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde. Det är samma nivå som 2018.

Andelen otrygga har efter en svag minskning under de första åren från 2006 legat på en relativt stabil nivå under större delen av mätperioden. Dock ökade andelen otrygga påtagligt 2016 och har sedan dess legat kvar på samma högre nivå.

Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det. Andelen otrygga är särskilt stor bland de yngsta och äldsta kvinnorna i undersökningen.

Känslan av otrygghet skiljer sig tydligt mellan könen. Nästan varannan ung kvinna (45 %) i åldern 20–24 år har, mycket eller ganska ofta, tagit en annan väg på grund av oro för brott, vilket kan jämföras med 14 procent av männen i motsvarande åldersgrupp.