Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-10 14:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/bra-var-tionde-kvinna-uppger-att-de-utsatts-for-sexualbrott/

Sverige

Brå: Var tionde kvinna uppger att de utsatts för sexualbrott

Allt fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott. Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning anger fler än var tionde kvinna att de utsatts under 2017.

Agnes Laurell
Rätta artikel

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför varje år en Nationell trygghetsundersökning där de deltagande får svara på om de utsatts för brott eller om de känt oro för att utsättas under det senaste året. 

I en delrapport av undersökningen som publicerades på måndagen uppger 6,4 procent att de utsatts för sexualbrott under 2017, 10,7 procent av kvinnorna och 1,6 procent av männen. I undersökningen 2016 uppgav totalt 4,7 procent att de utsatts för sexualbrott.

– Jag tror att andelen har ökat för att sexualbrott har uppmärksammats så pass mycket det senaste året. Det är säkert många som utsatts, som kanske har hört vad andra har sagt och förstått att vad de utsatts för inte är okej, säger Ulrika Rogland, advokat och tidigare åklagare.

Av kvinnorna som uppger att de har utsatts svarar 2,3 procent att det de varit med om kan utgöra ett allvarligt sexualbrott, som till exempel våldtäkt.

Allra tydligast är utsattheten för sexualbrott bland unga kvinnor i åldrarna 16–24 år. 34,4 procent uppger att de utsatts för sexualbrott förra året (26,7 procent år 2016). Av männen i samma åldersgrupp är det 3,7 procent som anser att de utsatts.

– Det är också de unga vi måste jobba allra mest med hur man bemöter varandra och med värderingar. Det är tråkigt att det ser ut så här, men det är också bra att det uppmärksammas, säger Ulrika Rogland.

Brå har i årets Nationella trygghetsundersökning ändrat metoden för hur de genomför undersökningen. Tidigare har undersökningen gjorts i huvudsak genom telefonintervjuer, men i år har de i stället arbetat med post- och webbenkäter.

– Anledningen till att vi har valt den här metoden är bland annat för att vi hade en stor efterfrågan från polisen om att få lokala resultat. Då var det inte möjligt med telefonintervjuer eftersom vi behövde en mycket större urvalsgrupp, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

Advokaten Ulrika Rogland tror att ökningen för kvinnor i åldersgruppen 16 till 24 år delvis också kan bero på att de är mer benägna att svara på enkäter via internet än över telefon.

– Man är mer van att kommunicera via internet. Sådana här saker är väldigt svåra att prata om och då kan det vara lättare om man gör det via internet, säger Ulrika Rogland.

I och med omläggningen av undersökningen har Brå till exempel behövt omformulera vissa frågor för att de ska vara lämpliga att svara på i enkätform. De har också ändrat frågorna så att de även innefattar övergrepp som sker över internet. 

– Det är i dagens samhälle en ganska vanlig form av sexuell kränkning, det tror jag inte att folk har tänkt lika mycket på tidigare. Det kan säkert vara en delförklaring till senaste årets ökning, säger Stina Holmberg, forskningsråd på Brå.

Hon säger också att ökningen kan bero på det senaste årets debatt om sexuella övergrepp i samband med metoo. 

Samtidigt går det enligt Stina Holmberg inte att exakt precisera hur många människor som utsatts.

– Det kommer man aldrig kunna göra, om man inte ställer frågorna jättenoggrant. Det var ju svårt redan tidigare men nu med den nya lagstiftningen kan det bli ännu svårare, säger Stina Holmberg.

– Kvinnorna ska göra en egen bedömning av om det de utsatts för lever upp till rekvisiten för våldtäkt, med sexualbrott är det ännu svårare. Var anser det att gränsen för ett övergrepp går?

Brå har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en mer noggrann undersökning av sexualbrott och resultatet från den studien ska presenteras i vår.

Under förra året genomfördes Nationella trygghetsundersökningen både enligt den gamla och enligt den nya metoden.

– Det var för att vi skulle kunna räkna om resultatet bakåt i tiden, säger Maria Söderström på Brå.

Med den tidigare metoden var andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott 2,4 procent för år 2016, men med den nya metoden har andelen alltså räknats upp till 4,7 procent.

– Vi kan inte säga vilken av metoderna som ger bäst resultat. Men vi behövde utöka antalet svarande och vårt uppdrag handlar om att ta reda på förändringar under lång tid, säger Maria Söderström.

Dan Hedlin, professor i statistik vid Stockholms universitet, har granskat omräkningen av resultaten från de tidigare åren. Han säger att det finns två vägar att gå när man gör ändringar metoden för statistiska undersökningar. 

– Det ena är att låta den tidigare statistiken vara kvar i den form den är, men då blir det ett hopp i undersökningen. Den andra är räkna om resultatet från den gamla metoden, säger Dan Hedlin.

Fördelen med att räkna om de tidigare resultaten är att det blir lättare för användarna att se utvecklingen över en längre tid.

– Nackdelarna är att det kanske ger en överdriven känsla av precision. Man kanske glömmer bort att resultaten bygger på en enkel omräkning av en ganska stor metodförändring, säger han.

Enligt Dan Hedlin kan metoden att ställa frågorna i brev eller på nätet ha betydelse.

– Man brukar få högre siffror på känsliga frågor som ställs via en pappers- eller webbenkät, jämfört med att tala med en människa i en telefonintervju, säger han.

Går det att jämföra resultaten från den tidigare och den nuvarande metoden?

– Det är jämförbart om man kommer ihåg hur det har gjorts. Det ideala hade förstås varit att parallellköra det nya och gamla under en längre period, men det kan man inte göra för att det kostar för mycket, säger Dan Hedlin.

Delrapporten av den Nationella trygghetsundersökningen visar också att andelen som uppger att de är utsatta för hot har ökat från 7,9 procent 2016 till 8,3 procent förra året.

Allra mest, 28 procent, oroar sig människor för att utsättas för bostadsinbrott. Samtidigt har nivån för att utsättas för just bostadsinbrott legat ganska stabilt sedan den första undersökningen gjordes 2006, på mellan 1,6 till år 2017 års 1,8 procent.

Läs mer: Viral bild sprider felaktiga siffror om antalet anmälda våldtäkter

Fakta i frågan: Har våldtäkterna ökat?