Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Chatt med Tomas Wetterberg

Tomas Wetterberg, ordförande i Män för jämställdhet, chattade om männens roll i jämställdhetsarbetet.

moderator: Nu börjar chatten. Välkomna!

Simon: Hur många medlemmar har Män för jämställdhet totalt i Sverige?
Tomas Wetterberg: Hej Simon jag har inte den exakta siffran i huvudet, men vi är cirka 500 medlemmar. Förutom dessa betalande medlemmar har vi en hel del som deltar i våra olika nätverk. I Örebro där jag har min lokalgrupp är vi t ex 15 medlemmar som betalar och runt 50 som finns på e-postlistan och som sporadiskt dyker upp lite då och då när vi har olika aktiviteter.

mummel: Hej Tomas, är det inte så, att om det inte funnits några män, då hade kvinnorna inte haft några problem? Vi män är ju bara ivägen. Jag är för lika för alla på lika villkor. Vad är du får?
Tomas Wetterberg:
Hej mummel :-)

Jag är för alla människors lika värde. Det betyder för mig att flickor, pojkar, kvinnor och män i alla grupper har lika värden. Min uppfattning är inte att vi är "i vägen" så som du uttrycker det. Många män vill jämställdhet och försöker på många olika sätt arbeta för det. Däremot är det väldigt många fler som är passiva i frågorna. Och för mig är passivitet en form av aktivt motstånd.

Olle: Vad anser du om de 30-tal lagar som indirekt och direkt diskriminerar män ?
Tomas Wetterberg:
Hej Olle

Jag vet inte vilka lagar du skriver om, men jag anser att allt som diskriminerar både kvinnor och män måste ifrågasättas. När jag ser sådant som diskriminerar män brukar jag också tänka på att hela den uppdelning vi har mellan könen, leder till att enskilda kvinnor och män blir diskriminerade. Men på olika sätt.

I Män för jämställdhet vill vi lyfta på de normer som leder till att vi forfarande har ett o-jämställt samhälle.

Anna: Hej Tomas! Du pratar om genusordningen i artikeln här intill. Hur kan man bryta genusordningen?
Tomas Wetterberg:
Hej Anna.
Jag tror det är i många led vi kan bryta den genusordning som nu existerar. Att få vuxna i förskolan och skolan att arbeta med genuspedagogik både med barnen och sig själva är ett sätt. Samtidigt är det viktigt att vi också skapar medvetenhet om dessa normer i många olika sammanhang.
I artikeln har jag lyft fram machofabriken. se. Dessa filmer och utbildnignsmaterial tror jag är riktigt bra i ungdomsgrupper.
Ja, så här vill jag fortsätta på mängder av områden. Tänk när vi får omsorgens och sjukvårdens personal att fundera över sitt bemötande, med oss som patienter, utifrån ett genusmedvetet perspektiv.

Olle: Tycker du vi skall ha en speciell kvinnodag ? Själv tycker jag det känns ojämställt och förgånget.
Tomas Wetterberg: Hej Olle.
Jag har funderat på detta en hel del. Det borde väl vara så att vi pratar om jämställdhet varje dag? Men samtidigt, när vi också tittar i ett globalt perspektiv, så ser vi ett enormt förtryck av kvinnor. Det behövs nog fortfarande en speciell dag där vi tänker till lite mer. Sedan hoppas i alla fall jag att det vi tänker på och agerar för idag, också lever med under resten av året.

gosta: Jag trodde det var kompetens som styrde. Hur låter fortsättningen: Jag faller för åldersstråcket och väldigt få invandrare får chansen. Min fråga Är detta nästa fall att applicera kvotering på?
Tomas Wetterberg: Hej Gösta

Det är klart att kompetens gäller. Men så som det ser ut idag är det ofta som medelålders vita män får företräde framför många andra grupper i vårt land

Jan-Åke: Hej! Finns det någon enskild jämställdhetsfråga som är viktigast just nu? I så fall vilken? Eller är det så att man sakta måste jobba på bred front för att nå jämställdhet på alla områden?
Tomas Wetterberg: Hej Jan-Åke.

Det är oerhört viktigt att arbeta på bred front med jämställdhetsfrågor. Men just nu tycker jag det är hög tid att lyfta fram just männens roll i detta. Män förlorare också en hel del på det o-jämställda. Vi "tvingas" in i mönster som vi ofta har svårt att leva upp till och som leder till en hel del problem för oss själva, och för kvinnor och barn runt oss.
För mig är forfarande frågan om mäns våld mot kvinnor den enskilt viktigaste frågan. Detta är den yttersta konsekvensen av det o-jämställda samhället.

Lasse: Har en son och en dotter båda runt 25 år. De är blivande entrepnörer båda två, med en väldigt stor skillnad. De har liknande affärside ned likartad riskexponering. Min son fick avslag på finansiering och hade en väldig uppförsbacke. Min dotter fick hjälp, stöd och lån direkt pg.a av hennes kön och de speciella satsningar som bara är riktat till kvinnligt företagande. Ett koncept som kommer från feminsimen och är väldigt ojämställt. Eller vad tycker du ?
Tomas Wetterberg: Hej Lasse

Jag tycker inte att det är riktigt att kön ska vara avgörande för om man får stöd eller inte när det gäller lån till företagande. Men jag tror inte att det är feminismen som är orsak till detta.
Feminister har givetvis arbetat länge för att kvinnor ska ges samma möjligheter som män och på många håll i landet är det forfarande många fler män som fått chansen att driva företag än kvinnor.

Lasse: Finns det något område där du tycker kvinnor blir diskriminerade ‘?
Tomas Wetterberg:
Hej Lasse

Det finns många områden där kvinnor blir diskriminerade och det är svårt att säga vilket som är värst. Ta bara det här med att de yrken som finns där kvinnor är i majoritet är lönen betydligt sämre än där män är i majoritet.

Lönefrågan är fortfarande aktuell med andra ord

50-talist: Hur ser du på det jämställda samhället - på vems villkor bygger vi det? - hur förhåller sig det till det mänskiiga samhället?
Tomas Wetterberg:
Hej 50-talist.
Jag menar att det jämställda samhället tar hänsyn till den enskilda individen oavsett om denne är hon eller han. Så när vi uppnår det jämställda samhället kommer vi också att få ett mänskligare samhälle.
När jag pratar om mänskligare menar jag också ett fredligare samhälle.

Frågvis: Om den 8e mars är internationella kvinnodagen. När infaller då internationella mansdagen - är det årets övriga dagar?
Tomas Wetterberg:
Hej Frågvis. Kul fråga.
Jag tror faktiskt det finns en internationell mansdag, även om jag är osäker på när den är och vem som skapat den. Jag ska läsa på där.
Men visst kan man ibland tänka att alla andra dagar, utom den 8 mars och den 25 november (den internationella dagen för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor) är för männen. Men det är nog inte riktigt med verkligheten överenstämmande idag. Det finns många som arbetar med jämställdhet alla dagar om året och försöker göra oss alla medvetna om orättvisorna

Olle: Vad anser du om den ensidiga fokuseringen på kvinnor hela tiden. Män osynliggörs konstant av media.
Tomas Wetterberg: Hej Olle
Jag håller inte med dig där. När vi bläddrar i tidningarna och tittar på TV så är det en väldigt dominans av män. Män med makt och män som utövera våld och män som idrottar och så vidare.
Däremot tycker jag det är lite tunt när det gäller medias rapportering av män som arbetar för att öka jämställdheten.
Fast i dag har ju i alla fall vi i Män för jämställdhet fått synas här i DN ;-)

Anna: Jag har en känsla av att väldigt många män är provocerade av både kvinnor och jämställdhet. Resultatet blir ofta att man "mörkar" jämställdhetsinitiativ och kallar dem något annat. Och att det blir urvattnat. Vad är det som är så provocerande?
Tomas Wetterberg: Hej Anna

Jag tror att det för många män kan kännas som någon form av hot när vi pratar om män som hinder för jämställdhetsutvecklingen. När jag själv läste kvinnovetenskap för många år sedan kändes det som att jag fick alla mäns börda av skuld på min axlar.
När jag sedan fått lite mer medvetande i dessa frågor och förstod att jag kunde vara en del av utvecklingen av det jämställda samhället. Det samhälle som är bättre för alla kön med alla sexualla läggningar, insåg jag att om vi tar ansvar slipper vi skuldbördan.

Lasse: Är du feminist ?
Tomas Wetterberg: Hej igen Lasse
Ja, jag är feminist! ;-)

Mattias: Vad mener du om män och kvinnor som strikt delar upp arbetsupgifterna i hemmet? Det kan väl vara ett uttryck för gamla rollmönster, men någon slags fördelning finns väl i de flesta familjer!
Tomas Wetterberg:
Hej Mattias
Jag tror också på att det finns någon form av arbetsfördelning i en relation/familj.
Men jag tror också att om någon part är irriterade över att göra för mycket av någon uppgift kan det vara bra att under en period ha en strikt uppdelning.

Gabriel Forsberg: Hej Thomas Finns det någon åldergräns för hur gammal man måste vara om man ska gå med i Män för Jämställdhet eller får vem som helst gå med?
Tomas Wetterberg: Hej Gabriel

Det finns inte någon åldersgräns för att vara med i Män för jämställdhet.
Är du under 15 år kan du börja med att gå in på killfrågo.se och snacka lite där och sedan gå vidare till oss om du tycker vi är bra.

Johnny: Varför jämför man kvinnors löner med mäns? Varför inte med rikas, oavsett kön?
Tomas Wetterberg: Hej Jonny

Jag tycker din fråga är jättebra. Jag har själv försökt att i mina dialoger göra jämförelser med kvinnors löner i stället för med mäns löner som norm. Ingen ska tjäna mer än en barnmorska brukar jag säga.
Så frågan du ställer är mycket relevant. Dessutom är det män som grupp som är rikast.

Johnny: Hur tror du det kommer sig att olika förutsättningar som bygger på ekonomi (rika och fattiga) idag är accepterade men inte olika förutsättningar utifrån kön? Är det något du har funderat på?
Tomas Wetterberg: Hej Johnny
Jag har funderat mycket på det men har inte något kort svar.

Johnny: Jag tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller kvinnors våld mot män (eftersom jag har upplevt i min närhet). Vad tror du?
Tomas Wetterberg:
Hej igen Johnny
Förlåt mitt korta svar i förra svaret. Jag försöker återkomma till det i min blogg lite senare.
När det gäller mörketal nät det gäller kvinnors våld mot män så tror jag du har rätt. Med den genusordning vi har idag är det mycket få män som vill anmäla detta. De är rädda för hur de ska bemötas hos polisen och på andra ställen. Det är ju inte så macho att utsättas för våld av en kvinna i vårt system.

Men när vi pratar om mäns våld mot kvinnor och kvinnors våld mot män i samma sammanhang är det viktigt att fundera över hur våldet ter sig och hur vi drabbas olika. Här har vi mycket att göra framöver när det gäller att förklara dessa sammahang.

Sebban: Anledningen till att män ofta får chefspositioner, är det så omöjligt att faktiskt tänka sig att män är aningen bättre på att leda?
Tomas Wetterberg: Hej Sebban
Nej det är nog inte helt omöjligt att män fått lära sig mer om ledararskap om de tillhör min generation,. Jag är född 1954. Det var ju vi pojkar och män som lyftes fram i alla sammanhang och fick lära oss mycket om ledarskap. Idrotten var ju tidigare endast för män också.
Men i dag tror jag att det är väldigt annorlunda och jag tror inte att män är bättre på att leda än kvinnor. Dessutom finns det så himla många olika sätt att leda på i så många olika sammanhang

Johnny: Vad tycker du om att mannen förfördelas när det gäller barnfrågan?
Tomas Wetterberg: Hej Johnny

Jag tycker inte om att män förföredelas i föräldraskap. Men jag hävdar att det i mycket hög grad är orsakat av det o-jämställda samhälle vi lever i. Män tar inte det ansvar vi skulle behöva göra i föräldraskapet. Ta, bara det här med föräldrapenningen, där vi män inte tar ut mer än 22 % av all föräldrapenning.

Pelle: När det är under 50% kvinnor i en organisation anser feminsterna det är ojämställt. När det är mer än 50% anser feminsterna det är jämställt. Kan rada upp otaliga exempel på när det är 80% kvinnor och det anser väldigt jämställt. Dubbelmoralen har blivit en norm inom feminismen, eller hur ;)
Tomas Wetterberg:
Nej, jag tycker inte att dubbelmoralen existerar inom feminismen som idé. Men det är inte så himla sälla som vi feminister misstolkas när vi beskriver olika sammanhang.
Den feministiska idén bygger på att vi ska uppnå ett jämställt samhälle. 80 % av det ena könet i en grupp är inte jämställt.

Emma: Trött på att det alltid uppmärksammas så mycket om rasism osv. Det är klart att det är en viktig fråga också. Men det tas aldrig några större åtgärder för att minska den diskriminering kvinnor upplever dagligen. Det är inget som ska diskuteras. Det angår både män och kvinnor. Vi borde behandlas som de människor vi är. Inte för vad vi har mellan benen. Så vad är probelemet?
Tomas Wetterberg:
Hej Emma

Problemet är att vi inte behandlas som de människor vi föds till, utan för det vi har mellan benen. Vi bemöts väldigt olika från första stund vi kommer ut ur vår mamma och hela vägen till dess vi ligger på kyrkogården. Det är detta problem vi som arbetar med jämställdhet vill ändra på.

Vad är vad?: Blandar vi inte ihop jämställdhet med att alla ska vara lika, i stället för att alla ska ha samma möjligheter. Det senare är något annat, att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och mål. Vi fokuserar också mycket på makt och att det är lika med lycka i stället för att fundera på vad livskvalitet. Många särskilt yngre kvinnor jagar makt som ett sätt att bli jämställda helt på mannens villkor. Resultatet bir att de är utslitna innan de fyllt 30 år, men knappast lyckliga.
Tomas Wetterberg:
Hej Vad är vad.

Jag håller med dig i det du skriver ovan. Det är alldeles för många som blandar ihop likhet med jämställdhet. Att vi ska bemötas för de människor vi är på väg att bli, istället för att bemötas uifrån vilket kön vi bär, är för mig ett av målen i jämställdhet.
Vi som arbetar med jämställdhet och är feminister kan inte bortse från makt, då det är en viktig faktor i upprätthållandet av den o-jämställda.
Och visst är det lite trist att den tidigare normen för jämställdhet var att kvinnor skulle uppnå samma status som män. Det leder kanske till det du skriver i slutet.
Det vore nog bättre om vi hade en annan norm för hur livet ska gestalta sig. Kanske är den norm av omsorg och modrande som kvinnor tagit del av i större utsträcknikng än män, en bättre norm att leva efter för oss alla

Anders: Många anser att feminismen koncentrerar sig på eliten bland män och ignorerar alla andra, speciellt svaga och utsatta män. Majoriteten av hemlösa är män t ex. Jag tycker jag ser samma sak i ditt sätt att diskutera, men jag kanske har fel? Tycker du att utsatta män får tillräcklig uppmärksamhet?
Tomas Wetterberg: Hej Anders
Nej, jag tycker inte att utsatta män får tillräckligt med uppmärksamhet. Och mitt arbete i Män för jämställdhet handlar om att få många fler att inse att feminsim och jämställdhet handlar om att både utsatta kvinnor och män ska få mer uppmärksamhet.

Lasse: Du skriver: "ofta som medelålders vita män får företräde framför många andra grupper" Kan du ge mig ett exempel, I min värld diskrimineras och osynliggörs medelålder vita män.
Tomas Wetterberg:
Det är alltid svårt med enskilda exempel. Men jag tycker att det räcker att se mig omkring i samhället för att förstå att vissa får mer uppmärksamhet och behandlas bättre än andra.
Även vi som pratar om jämställdhet brukar glömma bort att resonerar om andra grupper i samhället. Vi behöver tänka mer i att inom varje kategori av , klass, sexualitet, etnicitet, funktionalitet med mera så finns det ojämställdhet mellan kvinnor och män

Kvinna: Jag tycker det är dags att revoltera mot det materialistiska samhället, som ju i grunden är byggt på makt och att konsumera. Detta är i mångt och mycket representativt för de manliga strukturerna. Fram för mer mänsklighet och relationer d.v.s. kvinnliga förtecken. Ett samhälle där vi har tid för varandra och inte våldför oss på naturen utan i stället anpassar oss efter naturens gränser. Tänk att vara ute i skogen och bara vara titta på allt vackert utan krav på prestation. Det kallar jag lycka!
Tomas Wetterberg:
Hej Kvinna.

Jag vet inte vad jag ska svara på ditt inlägg. Det känns mer som en mycket bra vision för hur det jämställda samhället kan komma att se ut. Det kallar jag lycka :-)

Sebban: Var är logiken att damfotboll krävs att synas mer i TV? Det är ungefär som att välja allsvenskan-fotboll framför Premier League, det enda man får är sämre fotboll.
Tomas Wetterberg:


Hej Sebban.

Jag tycker det är jätteviktigt att vi "släpper fram" kvinnor och män som idrottar i TV.
Fotboll, handboll och många andra idrotter är oerhört tekniska på många olika sätt. Mängder av killar och tjejer behöver få fler förebilder i fler idrotter

moderator: Nu stänger chatten. Tack alla som medverkat!

Anna: Visst blir det bättre?? Jag ser ofta på min far och min sambos far och tänker på vilka EONER av skillander som skiljer dem från min sambo. Men hur många år är det kvar till vi inte längre har könstänket med när vi fördelar ansvaret i samhället i stort och smått? Jag har hört 600 år...
Tomas Wetterberg:
Hej Anna

Visst har det blivit bättre sedan min mamma föddes 1914. Men det har inte blivit bättre av sig själv. Det är kvinnor och män som arbetat politiskt och i olika frivilligorganisationer för att detta ska ske.
Jag tycker det är viktigt att vi som finns nu, och våra barn, lär sig att vara med att försvara de demokratiska värden vi uppnått så det inte faller bakåt.
Jag tycker det är för tyst i jämställdhetsfrågan alla andra dagar utom den 8 mars.

Daniel: Ett jämställt samhälle betyder väl att det inte finns skillnader mellan individers utfall och livssituation som beror på deras förutsättningar? Hur kan ett sådant samhälle ta "hänsyn till den enskilda individen" som du skriver? Det låter ju som ett väldigt kollektivistiskt samhälle? Jag föredrar själv ett jämlikt samhälle.
Tomas Wetterberg:
Hej Daniel
Jag tror inte vi kan uppnå ett jämlikt samhälle om det inte också är jämställt. För mig är det inte kontroversiellt att säga att indiver är olika. Det är ju en viktigt del i mitt arbete för jämställdhet att vi ska få bemötas som individ och inte som kön, när vi värderas av andra.

Anders: Vad tror du om kvinnornas ansvar för att mansrollen ser ut som den gör, har de något ansvar, eller inget alls? Jag tror att många män upplever att de måste uppfylla den traditionella mansrollen för att vara attraktiva för kvinnor.
Tomas Wetterberg:
Hej Anders

Jag tror att både kvinnor och män har ett stort ansvar för att o-jämställdheten består. När vi lever i den genusordning vi gör så innebär det också att normer för attraktivitet består. Det är också viktigt att komma ihåg att dessa normer varierar. Jag vet också att mängder med kvinnor anser att män som lever upp till ett mer jämställt mansideal är oerhört mer attraktiva. Ett bra bevis för detta är att jämställda relationer, oavsett om det är hetero - eller homosexuella, håller längre.

Jenny: Hej Tomas. Känner du till Geena Davis satsning på att lyfta fram fler kvinnliga karaktärer för barn i media? Som kvinna saknar jag kvinnliga karaktärs motsvarigheter till Jack Black, Gudfadern, Rambo, Rocky, Indiana Jones, Bourne, etc, .. som inte är sexiga. Hur tror du att vi kan locka människor att skapa fler kvinnliga karaktärer som inte är mammor eller flickvänner - utan främst "människor med coola egenskaper"? :D
Tomas Wetterberg: Hej
Jo jag känner till Geena Davis och håller med att det är viktigt att lyfta fram fler kvinnor föpr barn i media. Men jag är lite osäker på om de måste vara i normen av grymma maskuliniteter, så som jag uppfattar t ex Rocky och Rambo.

Det finns en hel del tecknare och filmskapare som tänker i dessa banor tycker jag. Lisbeth Sallander är väl en sådan kvinna? Jag tror att det vore fint om filminsitutet eller någon bokförläggare skulle satsa lite pengar på att uppmuntra nya karaktärer för film och media.
Det kanske är något för Bonneier media? :-)

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.