Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

DN granskar: Polisen kan inte stoppa nazisterna i Almedalen

På söndag inleds politikerveckan i Almedalen och trots protester kommer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen att vara på plats.

Medlemmar i gruppen misstänks för flera rasistiskt motiverade attacker. Enligt Säpos chefsanalytiker är de fascinerade av skjutvapen och bär ofta kniv.

Lokalpolitikerna vädjar till Polismyndigheten att återkalla tillståndet, men i domstol försvarar polisens jurister nazisternas rätt att delta.

Hets mot folkgrupp, bombdåd, misshandel av meningsmotståndare, hot och våldsamma upplopp. Nordiska motståndsrörelsens medlemmar är de mest militanta och våldsbenägna nazisterna i Sverige.

Deras mål är att genom revolution och väpnad kamp skapa ett nytt Sverige utifrån nazistiska ideal.

Läs mer: Region Gotland ber polisen stoppa NMR i Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen har de beviljats utställningsplats mitt bland politiker och organisationer som de har pekat ut som ”folkförrädare”. Gruppens tält ligger bara 50 meter från Migrationsverkets.

Det är polisen som har beviljat tillståndet efter att ha fått klartecken från kommunen. Beslutet har väckt stark kritik och flera andra arrangörer har ställt in av rädsla och i protest mot nazisterna. I efterhand har kommunen ångrat sig och politikerna har i en gemensam skrivelse vädjat till polisen att ompröva tillståndet, något polisen har vägrat.

Organisationen Civil rights defenders har överklagat polisens beslut. Det har fått till följd att Polismyndighetens jurister nu i domstol argumenterar för att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ska få delta i Almedalsveckan.

Polisen skriver i ett yttrande att det pågår en omfattande polisiär insats i Visby för att garantera allas säkerhet.

”Det finns därmed goda möjligheter att förebygga eventuella oroligheter”, skriver polisens jurist och uppger att det saknas skäl att neka nazisterna tillstånd.

På den egna sajten skryter NMR om hur deras medverkan får andra arrangörer att ställa in och kommentarsfälten är fyllda med hatiska och nedsättande kommentarer.

Säkerhetspolisen följer NMR noggrant som en av de grupperingar som kan hota demokratin. I ett PM från 2015 skriver chefsanalytikern Ahn-Za Hagström att gruppen har förespråkat väpnad kamp sedan starten 1997 och att medlemmarna har en fascination för skjutvapen och ”generellt” är beväpnade med kniv.

”Dessutom har flera anhängare dömts och misstänkts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott”, skriver chefsanalytikern.

Polisen klassificerar inte organisationer och klassar inte heller NMR. Det är inte kriminellt att ha extrema åsikter.

Säpos bedömning låg till grund när Polismyndigheten nekade en av NMR:s medlemmars ansökan om vapenlicens under 2015. Medlemskap i NMR, tidigare SMR, har också lett till att dömda medlemmar har tvingats sitta i fängelse i stället för att få frivård.

”SMR är en organisation som enligt kriminalvårdens säkerhetsorganisation och Noa (Nationella operativa avdelningen) uppfyller kriminell organiserad brottslighet”, skriver Kriminalvården i ett beslut om intensivövervakning 2015.

Om NMR officiellt klassas som en kriminell organisation så skulle det kunna påverka beslutet om tillstånd för att delta i Almedalen, uppger Björn Knutsson, gruppchef vid rättsenhet Polisregion Stockholm. Men i dag vill Noa inte kännas vid bedömningen som tillskrivs dem i Kriminalvårdens handlingar.

”Polisen klassificerar inte organisationer och klassar inte heller NMR. Det är inte kriminellt att ha extrema åsikter”, skriver polisen i en kommentar till DN.

Kriminalvården står dock fast vid sin bedömning att NMR ska betraktas som en kriminell organisation.

Under åren har det funnits en rad våldsdåd där polisen aldrig har kunnat identifiera någon misstänkt men där det har funnits tydliga kopplingar till NMR. Exempelvis utsattes ett socialdemokratiskt kommunalråd i Skåne för en rad hot, bland annat sattes klistermärken upp med texten folkförrädare och en bild på en strypsnara. Det slutade med att kommunalrådets bil sattes i brand. I anslutning till branden hade någon klottrat NMR:s märke.

Kommunalrådet lämnade sina uppdrag av rädsla, men förundersökningen är nu nedlagd. Någon koppling till NMR har inte gått att bevisa, säger polisen.

Även på Gotland har det skett misstänkta brott med kopplingar till NMR. Två personer åtalades i mitten av juni för förgripelse mot tjänsteman och hemfridsbrott, efter att en natt ha tagit sig in i trädgården tillhörande åklagaren i den uppmärksammade utredningen av en misstänkt gruppvåldtäkt på Gotland. De två männen ska ha satt Nordiska motståndsrörelsens ”avspärrningsband” på åklagarens och hans frus bilar.

Enligt Säpo är Nordiska motståndsrörelsen en militärisk och hierarkiskt styrd organisation. Trots det har medlemmar i gruppen på senare tid utfört flera mycket allvarliga dåd som NMR säger sig inte ligga bakom. Nyligen åtalades tre medlemmar för att ha genomfört bombdåd i Västsverige, bland annat vid en flyktingförläggning. Strax före dåden fick två av männen paramilitär utbildning i Ryssland.

Foto: Nyligen åtalades tre NMR-medlemmar för flera bombdåd i Västsverige. Strax före dåden fick två av männen paramilitär utbildning i Ryssland.

Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg har sagt att gruppen inte ligger bakom dåden, men uttrycker ändå sitt stöd för de misstänkta.

– Jag har stor förståelse, till och med mycket stor förståelse, för att människor kan agera så här. Att man kan bli desperat och göra mer eller mindre desperata åtgärder eftersom det här samhället är så fullständigt upp och ned, och blir sjukare och sjukare för varje dag som går, säger han i NMR:s podcast.

I början av juni skedde ännu en uppmärksammad händelse med koppling till NMR, när en man körde sin bil in i en demonstration till stöd för asylsökande. Bilder på NMR:s egen sajt visar hur mannen deltar i en av gruppens studiecirklar några månader före attacken. Motståndsrörelsen har ett eget förlag för nazistisk litteratur och publicerar en handbok för medlemmarna. På studiecirkelns möte läste den 22-årige mannen ”Handbok för aktivister”.

I boken står det bland annat: ”Motståndsrörelsen är inte pacifistisk. Vi är medvetna om att vi endast kan segra genom fysisk kamp och att idéer och vackra ideal inte betyder någonting och aldrig kan blomma ut om dessa livets idéer saknar aggressiva fanatiska förkämpar.”

En av skriftens huvudbudskap är att medlemmar ska vara beredda att offra sig för kampen.

”Det är din uppgift att forma dig själv till detta ultimata vapen i kampen för den nordiska rasens frihet och överlevnad.”

– Man offrar sig för rörelsen, man offrar sig för folket och rasen. Det är en del av den nationalsocialistiska ideologin och det går liksom inte att förhandla bort, säger Christer Mattsson som forskar om Nordiska motståndsrörelsen vid Segerstedtsinstitutet i Göteborg.

Den 22-årige mannen som körde in i demonstrationen har delgivits misstanke för skadegörelse och framkallande av fara för annan, brott mot vapenlagen och för hets mot folkgrupp. Polisen utreder eventuellt hatbrottsmotiv – på mannens bil satt ett nazistmärke och enligt medieuppgifter ska polisen ha hittat två knivar och pepparspray i den.

NMR:s ledning hävdar att de inte står bakom vare sig bilattacken eller bombdåden som utförts av deras medlemmar. I Säkerhetspolisens tidigare analys av dåvarande Svenska motståndsrörelsen framgår att det är en utarbetad strategi att avsäga sig ansvar för enskilda medlemmars agerande.

”Även om det finns strategiskt och taktiskt intresse att från SMR:s sida poängtera att organisationen inte kan ta ansvar för vad enskilda individer gör är strukturen sådan att få aktiviteter – brottsliga såväl som opinionsbildande – sker utan ledarnas godkännande”, skriver chefsanalytiker Ahn-Za Hagström i PM:et från 2015.

Forskaren Christer Mattsson säger att bombdåden i Göteborg, som tre NMR-medlemmar nu åtalats för, kan ha varit sanktionerade av ledningen. Att ledningen skulle ha tappat kontroll över vad medlemmarna gör bedömer han som mindre troligt.

– Just nu går rörelsen starkt framåt, så här enad har den nazistiska rörelsen inte varit på länge, säger han.

Foto: 12 november 2016. Nio personer grips och ett trettiotal omhänder­tas när nazistiska NMR demonstrerar i Stockholm. Foto: Jonas Lindkvist

Han pekar också på att en de drivande bakom bomdåden i Göteborg har en uppburen position i rörelsen och att ledningen inte har tagit avstånd från honom.

– Den här rörelsen har brukat våld kontinuerligt, den kraften finns i rörelsen och bland dess sympatisörer. Sedan har man valt den här officiella linjen att bara använda defensivt våld. Det här kan vara en testballong för att se om de kan hålla båda vägar öppna.

I förundersökningen om bombdåden framgår ändå att det finns medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen som vill gå ännu längre än ledningen. I meddelanden som hittats på en beslagtagen telefon beklagar sig två av männen över att deras ledning tar avstånd från våld.

”Populism”, skriver en av männen.

Även i kommentarsfälten på NMR:s sida hyllas de misstänkta gärningsmännen som hjältar.

Medan en del medlemmar driver på för en väpnad kamp är verkligheten för de flesta sympatisörer en helt annan. Steget är stort mellan revolutionsdrömmarna och det som vanligtvis utgör gruppens aktivism. Deras ”kampgrupper” träffas i studiecirklar, delar ut flygblad och sätter upp klistermärken. Aktiviteterna samlar sällan fler än ett tiotal personer.

Satsningen på en parlamentarisk inriktning är inte okomplicerad för NMR:s ledning. När de lanserade idén under 2014 möttes de av skepsis och en oro bland de egna medlemmarna för att kampen nu skulle flyttas bort från gatorna.

I en artikel garanterar Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg att gruppens deltagande i Almedalen inte innebär att de nu ska bli ”politiker”.

– Vi kommer att göra Almedalen på Motståndsrörelsens vis, säger han.

Nordiska motståndsrörelsens talesperson säger till DN att de inte kommer att svara på frågor för att Dagens Nyheter är ”svartlistade”.

Fakta. Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) bildades 1997 och är en nazistisk organisation som då gick under namnet Svenska motståndsrörelsen (SMR). SMR växte fram ur Nationell Ungdom som bildades i mitten på 1990-talet.

Gruppen har i dag ett nära samarbete med nazister i nordiska grannländer och även i Ryssland. Det är den våldsammaste nazistorganisationen i Sverige.

Gruppen styrs av en enväldig ledare. För medlemmar finns tydliga regler om vardagliga saker som bilkörning, styrketräning och uppförandekoder. NMR:s ideologi bygger på myten om en judisk världskonspiration samt rasbiologi.

Källa: Expo-DN

Fakta. Reaktioner på NMR:s deltagande i Almedalen

”Stor oro för trygghet och säkerhet i stadsmiljön.”

Region Gotland vädjar till Polisen att ta tillbaka tillståndet.

”Polisens roll är att se till att lagstiftningen upprätthålls, vi är inga smakdomare i det här ärendet.”

Björn Knutsson, gruppchef vid rättsenheten Polisregion Stockholm om varför de inte drar in tillståndet.

”Detta är ytterst en konsekvens av de val våra politiker gjort när de valt att inte förbjuda rasistiska, transfoba och homofoba organisationer.”

RFSL:s ordförande Magnus Kolsjö ställer in flera planerade aktiviteter.

Ett genidrag av dem att åka till Almedalen – de behöver inte göra mer än att vifta med sina flaggor. Minimal ansträngning maximal utdelning.

Christer Mattsson, forskare specialiserad på Nordiska motståndsrörelsen, NMR, vid Segerstedtsinstitutet i Göteborg.

”Jag förstår inte varför vi skulle tillåta nazister, med en sådan människosyn. Det är väl inte givet att de ska ha en plattform där.”

Margot Wallström (S), utrikesminister.

”Riksdagspartierna borde fundera över sin närvaro i Almedalen. Demokratin förlorar på att nazisterna fått tillstånd. Säg nej till NMR.”

Kent Persson, tidigare partisekreterare för Moderaterna och ordförande för Ecpat.

”Hade det varit lika tyst om IS eller al-Qaida fått tillstånd?”

Vänsterpartisten Rossana Dinamarca bojkottar Almedalen.

”Vi pratar om en våldsam och organiserad nazistorganisation som upprepande och konsekvent begår brottslighet.”

Robert Hårdh, chef på Civil right defenders som har överklagat polisens beslut.

”En skymf mot dem som fått familjer mördade i Förintelsen, och ett hån mot den som tror på vikten av att skydda demokratiska värderingar.”

Hynek Pallas, kulturskribent i Dagens Nyheter.

”Det finns inget i rättigheten att yttra sig som gör att arrangörer måste ge tillträde till dem som bekämpar demokratin.”

Stefan Löfven (S), statsminister.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.