Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-04-08 15:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/dnipsos-majoritet-tror-att-sjukvarden-klarar-coronakrisen/

Svensk politik

DN/Ipsos: Majoritet tror att sjukvården klarar coronakrisen

Karolinska sjukhuset i Stockholm. Storstadsbor är mer bekymrade än andra för sjukvårdens kapacitet, enligt DN/Ipsos.
Karolinska sjukhuset i Stockholm. Storstadsbor är mer bekymrade än andra för sjukvårdens kapacitet, enligt DN/Ipsos. Foto: Anders Wiklund/TT

Svenskarna anser till övervägande del att de hittills har fått tillräcklig information om coronasmittan. Det visar en mätning från DN/Ipsos. Flertalet känner också förtroende för sjukvårdens förmåga att hantera krisen.

Den svenska sjukvården pressas just nu av det nya coronaviruset på ett sätt som saknar motstycke i modern tid. Myndigheter, regering och riksdag fattar dagligen beslut som syftar till att bromsa smittspridningen. Samtidigt råder stor osäkerhet om hur krisen kommer att utvecklas.

DN/Ipsos har ställt frågor om hur svenskarna upplevde samhällets förmåga att möta smittan under de inledande veckorna. Undersökningen pågick den 10 till 22 mars och resultaten handlar alltså om vad som hände under den perioden. Det var då som de första dödsfallen konstaterades i Sverige, smittan klassades som en pandemi av FN-organet WHO och stora folksamlingar förbjöds. 

Mätningen visar att hälften av svenskarna har stort eller ganska stort förtroende för sjukvårdens förmåga att hantera coronasmittan. En fjärdedel har lågt förtroende och en lika stor andel har ingen bestämd uppfattning. 

Det finns geografiska skillnader: förtroendet för sjukvården är lägre bland boende i storstäderna. Det kan vara en spegling av att antalet coronafall är större där med ökad belastning på vården, inte minst i Stockholm.

Vid sidan om sjukvården spelar ett antal myndigheter centrala roller i krishanteringen. Det är framför allt Folkhälsomyndigheten, men även Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Skolverket, liksom kommuner, regioner och länsstyrelser. I DN/Ipsos mätning uppger drygt fyra av tio att de känner förtroende för myndigheterna, medan knappt tre av tio har lågt förtroende. 

Läs mer: Ökat stöd för S i coronakrisens inledning 

Här finns skillnader beroende på vilka partisympatier de svarande har. Förtroendet är lägst bland dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Drygt hälften av SD-väljarna har lågt förtroende för myndigheternas insatser. Motsvarande siffra för till exempel Socialdemokraternas väljare är 1 av 10.

Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på Ipsos:

– Bland Sverigedemokrater finns en misstro mot etablissemanget som även färgar deras uppfattningar i det här sammanhanget, säger han.

Sverige har hittills valt att inte ta till lika långtgående åtgärder som en del andra länder. Istället ligger fokus på att var och en av oss ska bete sig rätt genom att till exempel stanna hemma om man är sjuk och undvika kontakt med riskgrupper, främst äldre personer. Informationen till medborgarna spelar därför en avgörande roll.

I DN/Ipsos mätning betecknar nästan hälften informationen från myndigheterna som bra. Endast en dryg tiondel anser att den varit dålig. Mediernas rapportering om corona får något lägre betyg. Drygt tre av tio anser att den varit bra medan knappt två av tio upplever den som dålig. Därutöver finns de som svarar ”lika bra som dålig”.

Svenskarna har en dubbel bild av vilket hot den pågående pandemin utgör. En klar majoritet, närmare sex av tio, bedömer hotet som stort mot Sverige. På det personliga planet är färre oroliga, bara drygt två av tio uppfattar hotet som stort för egen del. Men här finns tydliga åldersskillnader, påpekar Nicklas Källebring på Ipsos.

– Informationen om riskgrupper verkar ha gått fram. De över 60 år uppger dubbelt så ofta som de under 30 att de uppfattar corona som ett hot mot dem själva, säger han.