Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Dokument: Metoo kan påverka – även om det inte blir en valfråga

02:02. Det som började med en granskning i New York Times har fått flera svenska profiler anmälda för sexuella trakasserier. DN reder ut vad som hänt i Metoo-kampanjen.

• Hösten 2017 tog ett upprop mot sexuella trakasserier över svenska fikarum, talarstolar och tidningsspalter. 

• Till följd av Metoo har ett 30-tal män slutat eller tvingats bort från upphöjda positioner i Sverige. Upprop med fler än 63.000 underskrifter har satt fokus på sexism och trakasserier i yrkeslivet. 

• Samtidigt har rörelsen kritiserats. Inför det nya året är frågan: vad händer nu?

I efterhand är det lätt att glömma att allt började med anklagelser mot en enskild man i ett annat land. Men de amerikanska avslöjandena om filmproducenten Harvey Weinsteins övergrepp på kvinnor och filmbranschens tystnad följdes av ett upprop som spreds från Hollywood och över Atlanten. I Sverige har uppropet #Metoo - ”jag också” - totalt dominerat årets sista månader. 

Det har kallats för en historisk rörelse. Christina Florin, professor i kvinnohistoria vid Stockholms universitet, jämför med kvinnorättskampen i början av 1900-talet. Även då samlades kvinnor med olika bakgrund och från olika läger för att i breda kampanjer driva sin fråga.

– Kvinnorna i rösträttsrörelsen ville ha inflytande i staten. Dagens kvinnor vill ha inflytande över sina egna kroppar. De jobbar på liknande sätt, säger hon.

DN dokumenterar en höst när svenska kvinnor fick nog. Men vi börjar med männen.

Arton kvinnor anklagade en central person i svenskt kulturliv för sexuella trakasserier och övergrepp.
Arton kvinnor anklagade en central person i svenskt kulturliv för sexuella trakasserier och övergrepp. Foto: Beatrice Lundborg, Alexander Mahmoud, Mark Earthy.

De anklagade

Över 30 män har slutat eller tvingats lämna sina jobb

Metoo har satt ljuset på många kvinnors utsatthet i alla delar av samhället. Men startskottet och mycket av den initiala uppmärksamheten i media gällde avslöjanden om några enskilda män.

I USA var det New York Times och The New Yorkers avslöjanden om filmproducenten Harvey Weinstens mångåriga trakasserier och övergrepp som var startskottet till att fler kvinnor berättade om sina upplevelser under Metoo. 

I Sverige tog det fart när två medieprofiler, på TV4 och på Aftonbladet, anklagades i sociala medier. En genomgång av de medialt uppmärksammade fallen visar att över 30 män tvingats bort från sina maktpositioner inom bland annat politik, media och kulturvärlden under veckorna som följde.

Ett av de fall som väckt störst uppmärksamhet är DN:s granskning av den så kallade Kulturprofilen. Mannen ska ha använt sina nära kopplingar till Svenska Akademien för att i flera årtionden kunna fortsätta med sina övergrepp. Akademien tillsatte en egen utredning och ströp stödet till Kulturprofilen.

– Det agerande som Kulturprofilen uppvisat är djupt oanständigt, sade den ständiga sekreteraren Sara Danius.

Tarana Burke.
Tarana Burke. Foto: Emil Wesolowski

Uppropen

Över 63.000 kvinnor har skrivit under branschuppropen

"Om du har blivit sexuellt trakasserad eller antastad skriv 'me too' som ett svar på den här tweeten."

Uppropet Metoo kom på allvar igång efter en uppmaning från skådespelaren Alyssa Milano på Twitter den 15 oktober. Hennes tweet har i dag närmare 70.000 kommentarer, med vittnesmål och diskussioner om övergrepp.

Men redan 2006 använde aktivisten Tarana Burke hashtaggen Metoo för att prata om sexuella övergrepp. DN träffade Burke i New York i oktober i fjol.

I Sverige utvecklades rörelsen när kvinnliga skådespelare gick ut i ett branschspecifikt upprop - #tystnadtagning. Drygt 700 kvinnor, bland dem stjärnor som Marie Göranzon, Lena Endre och Sofia Helin, vittnade om allt från sexistiskt beteende till rena våldtäkter.

”Tystnadskulturen är utbredd i vår bransch. Manliga stjärnor och regissörer geniförklaras och hålls om ryggen av branschen oavsett vad de utsätter sina kollegor för. På grund av deras stjärnstatus får övergreppen aldrig konsekvenser”, skrev kvinnorna i Svenska Dagbladet.

Det var som att den svenska Metoo-rörelsen fick ny fart. När denna artikel skrivs veckan före jul har ytterligare ett 30-tal branscher gått ut i olika upprop som även publicerats i media. De går genom många delar av samhället, och omfattar bland annat 400 arkeologer i #utgrävningpågår och 10 400 kvinnliga läkare i #utanstystnadsplikt. 

Totalt har över 63.000 kvinnor undertecknat de olika branschuppropen, baserat på siffrorna i de artiklar där de först publicerades. Dessutom tillkommer ett mycket stort antal branschupprop som av olika anledningar inte publicerats i traditionell media, eller som inte anger exakt antal undertecknande. Däribland polisanställdas upprop #nödvärn som bildades i en Facebookgrupp med över 4700 medlemmar.

I början av december träffades initiativtagare till många av uppropen på ett gemensamt möte. Syftet var att omvandla namninsamlingarna och den efterföljande medieuppmärksamheten till konkret förändring.

– Vad än medierna rapporterar om kommer frågan fortsätta vara brinnande aktuell för de berörda kvinnorna, sade Emmy Lilliehorn som är en av dem som arrangerade mötet. 

– Det finns ingen väg tillbaka efter det här, det kan bara fortsätta framåt. Jag är övertygad om att vi skriver historia just nu och vi har bara börjat.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Foto: Alexander Mahmoud

Konsekvenserna

40 företag och organisationer granskas av diskrimineringsombudsmannen

Metoo är en pågående rörelse vars långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse. Trots det går det redan att se flera följder, inte bara för de kvinnor som vittnat och de män som anklagats.

SVT Nyheter rapporterar att antalet anmälda sexualbrott ökat under oktober och november, jämfört med samma period förra året. Anmälningarna av sexuellt ofredande har ökat mest, med 33 procent i november jämfört med november 2016, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik. 

– Vi ser en tydlig skillnad när det gäller anmälningarna, särskilt för sexuella ofredanden, säger Lisa Wallin, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå, till SVT Nyheter.

Regeringen kommer att ge Brå uppdraget att kartlägga orsakerna till att antalet anmälda sexualbrott ökat över tid.

Diskrimineringsombudsmannen har som en följd av Metoo inlett en tillsyn mot ett 40-tal företag och organisationer inom kultur, media och juridik till följd av uppropen. Det är en utvidgning av en redan pågående tillsyn av hur landets kommuner och landsting arbetar för att förhindra trakasserier.

Från politiskt håll har det i samband med Metoo höjts röster om skärpt lagstiftning. Regeringen har bland annat lagt fram ett förslag om samtyckeslagstiftning. Men både det och andra politiska krav, som hårdare straff för våldtäkt, var aktuella redan innan Metoo.

Flera ministrar har även haft möten med representanter för de olika branscherna.

 – Det var slående vilket enormt gensvar vi fick från alla parter, det fanns en seriositet i rummet som man kunde ta på. En känsla av befrielse i att äntligen lyfts locket, att nu finns möjligheten att ändra verkligheten på riktigt, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) efter ett möte med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket, samt Diskrimineringsombudsmannen. 

Med kändisar, som artister, skådespelare och atleter, är saken annorlunda. Vi vet vilka de är och är kanske nyfikna på hur de lever sina liv. Men allmänheten har inget ansvar att utkräva av dem, skriver Ola Sigvardsson.
Med kändisar, som artister, skådespelare och atleter, är saken annorlunda. Vi vet vilka de är och är kanske nyfikna på hur de lever sina liv. Men allmänheten har inget ansvar att utkräva av dem, skriver Ola Sigvardsson. Foto: Jerker Norlander/IBL

Kritiken

11 anmälningar till PO och granskningsnämnden för radio och tv

”Det kan uppfattas som ett lotteri med enskilda människors liv som insats.”

Svenska medier har kritiserats kraftigt under Metoo. Den 14 december skriver Pressombudsmannen Ola Sigvardsson på DN Debatt att det finns en risk att namnpubliceringarna framstår som slumpmässiga, vilket i sin tur har skadat förtroendet för pressetiken.

Enligt PO har det kommit in fem anmälningar mot publiceringar som kan härledas till Metoo-uppropen, men han påpekar också att det är en bedömningsfråga hur stark den kopplingen är. Även Granskningsnämnden för radio och tv uppger att man har fått in åtminstone sex anmälningar som kan kopplas till Metoo-rapporteringen.

Även själva Metoo-rörelsens metod har kritiserats. Det har främst handlat om hur enskilda män anklagats och hängts ut utan möjlighet att försvara eller rentvå sig själva mot anonyma vittnesmål. Aftonbladets mångåriga skribent Staffan Heimerson fick sluta efter att ha försvarat sin krönika som jämförde Metoo med Stalins utrensningar och häxbränningarna i Salem. 

En känd manlig regissör har själv gått ut i media och sagt att han är felaktigt anklagad för våldtäkt. Han har anmält kvinnan som anklagat honom för förtal.

– Det här är något som ligger i tidsandan nu, att man manar till folkdomstolar på internet för att straffa en människa. Det är något som rättssamhället måste stävja eftersom det har blivit ett samhällsproblem, säger mannens advokat till DN.

Metoo-manifestation på Sergels torg i Stockholm i oktober.
Metoo-manifestation på Sergels torg i Stockholm i oktober. Foto: Nicklas Thegerström

Vad händer nu?

Sju av tio har pratat om sexuella trakasserier med vänner eller familj

Metoo har fått ett stort genomslag i samhällsdebatten. Sju av tio svenskar uppger i DN/Ipsos att de har pratat om sexuella trakasserier med vänner eller familj i december, till följd av uppropen. 

– Siffrorna visar att vittnesmålen om sexuella trakasserier har haft ett enormt genomslag och män har pratat om det i lika hög grad som kvinnor, säger David Ahlin opinionschef på Ipsos.

Men i vilken grad de samtalen leder till konkret förändring återstår fortfarande att se. 

I å är det riksdagsval i Sverige. I DN/Ipsos mätningar under hösten finns ingenting som tyder på att Metoo eller närliggande jämställdhetsfrågor kommer att bli en valfråga. Jämställdhet finns inte med på topplistorna när väljarna säger vilka frågor de tycker är viktigast, och partier som profilerat sig i feministiska frågor har inte heller visat någon särskild medvind i opinionen.

– Jag har inte sett några tecken på att de frågorna skulle vara på uppgång i Sverige som politiska konfliktfrågor. Det är en väldig enighet mellan partierna, alla är rörande överens om att de här frågorna är viktiga, säger David Ahlin.

Även om Metoo i slutändan inte påverkar valrörelsen och resultatet finns det ändå stora möjligheter att rörelsen får långtgående konsekvenser för det svenska samhället.

Enligt Christina Florin, professor i kvinnohistoria vid Stockholms universitet, krävs det att samhällets stora institutioner engageras i arbetet för att förändringarna efter Metoo ska bli beständiga.

– För att det ska bli en förändring krävs att någon ny eller redan existerande institution eller myndighet får som sitt ansvar att fortsätta driva de här frågorna. Även förändrad lagstiftning är väldigt viktigt men det är svårt att sätta gränser för den här typen av trakasserier, säger hon.

– Utan institutionerna och förändrade strukturer finns det en risk att frågan bara sakta tynar bort.

Läs mer: Därför blev Metoo-uppropen så starka i Sverige

Fakta.Några av uppropen som format Metoo

#tystnadtagning

Skådespelare 

703 underskrifter

#visjungerut

Sångare i opera- och konsertmiljö

705 underskrifter

#medvilkenrätt

Jurister

5965 underskrifter

#närmusikentystnar

Musikbranschen

2192 underskrifter

#imaktenskorridorer

Politiker

1300 underskrifter

#teknisktfel

Teknikbranschen

1139 underskrifter

#Akademiuppropet

Akademiker

2400 underskrifter

#vardeljus

Svenska kyrkan

1382 underskrifter

#deadline

Journalister

4210 underskrifter

#vikokarover

Restaurangbranschen

1863 underskrifter

#timeout

2290 underskrifter

Idrottsvärlden

#tystiklassen

Elever i skolan

1700 underskrifter

#sistaspikenikistan

Byggbranschen

4627 underskrifter

#tystdansa

Dansare

620 underskrifter

#inteförhandlingsbart

Fackrörelsen

1501 underskrifter

#sistabriefen

Kommunikationsbranschen

2126 underskrifter

#ickegodkänt

Lärare i skolan

3853 underskrifter

#underytan

Hedersförtryckta

133 underskrifter

#visparkarbakut

Ridsport

1922 underskrifter

#givaktochbitihop

Försvarsmakten

1768 underskrifter

#utgrävningpågår

Arkeologer

387 underskrifter

#metoobackstage

Film- och teaterindustrin

1614 underskrifter

#utantystnadsplikt

Läkare

10400 underskrifter

#konstnärligfrihet

Konstvärlden

1614 underskrifter

#slådövörattill 

Döva och hörselskadade

630 underskrifter

#listanärstängd

Klubbpersonal

444 underskrifter

#killtheking

Hårdrockare

1381 underskrifter

#orosanmälan

Socialarbetare

2440 underskrifter

#nustickerdettill

Vårdpersonal

1309 underskrifter

#virivermurarna

Kriminalvården

954 underskrifter

Antalet underskrifter baseras på siffran som anges i den ursprungliga publiceringen av respektive uppropet. Siffran kan vara högre i de grupper där uppropen bildats. Dessutom finns en stor mängd upprop som av olika skäl inte publicerats i etablerad media, eller som inte anger ett exakt antal undertecknande. 

Fakta.Viktiga datum

3 oktober 2017

New York Times publicerar den första artikeln i granskningen av filmproducenten Harvey Weinstein. Avslöjanden om systematiska övergrepp och trakasserier ledde till ett bredare upprop – #Metoo - i sociala medier. 

8 november 2017

456 svenska skådespelare går ut i uppropet #tystnadtagning i Svenska Dagbladet. Fler kvinnor skriver under uppropet som snart även följs av upprop i andra branscher. 

”Vi kräver nolltolerans mot sexuellt utnyttjande och våld. Sexuella övergrepp eller våldsutspel ska ge konsekvenser i form av uppsägning.” skriver skådespelarna.

”Vi kommer att lägga skammen där den hör hemma - hos förövaren och dem som skyddar honom. Vi vet vilka ni är.”

21 november 2017

Flera män på upphöjda positioner i Sverige anklagas i samband med Metoo. Ett av de mest uppmärksammade fallen rör Kulturprofilen som avslöjades av DN. 18 kvinnor vittnade om att mannen utsatt dem för övergrepp. Efter avslöjandena har Svenska Akademien tagit avstånd från mannen och inlett en egen utredning.

30 november 2017

Metoo-uppropet har väckt uppmärksamhet i alla samhällsskikt. Till sist fick även kungen frågan om hur han såg på de många vittnesmålen. Under sin årliga teknikresa sade kungen:

– Det är nog bra att man lyfter på gamla stenar. I slutändan blir det nog något bra av det här. 

Han ansåg att män behövde lyssna och fundera över vad som hänt i deras egna liv, och att det behövdes en attitydförändring.

– I botten tror jag att det handlar om moral och etik, uppfostran i hemmet helt enkelt, sade kungen.

7 december 2017

I Stockholm träffades omkring sextio initiativtagare för de olika branschuppropen som i dag samlat över 63 000 underskrifter. Målet med mötet var att omvandla den mediala uppmärksamheten och de många uppropen till faktisk och långvarig förändring i Sverige. 

11 december 2017

När Metoo debatterades i riksdagen var bara tre av 18 personer på plats män.  Något som förklarades med hur debatten utformats och att de flesta riksdagsledamöter inte är på plats på måndagar. Men Metoo har fått ett stort politiskt genomslag med flera möten mellan ministrar och branscher, och nygamla politiska krav på bland annat hårdare straff.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.