Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-19 12:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/ericsson-chef-gav-van-miljonkontrakt-visselblasare-koptes-ut/

Sverige

Ericsson-chef gav vän miljonkontrakt – visselblåsare köptes ut

Foto: Jessica Gow/TT

En misstänkt miljonhärva har utretts internt på Ericsson, kan DN avslöja.

Flera anställda larmade om att en hög chef anlitat konsultbolag – till en kostnad flera gånger högre än marknadspriset. Konsultbolagets vd är chefens vän. 

Efter utredningen omplacerades en av visselblåsarna, som senare köptes ut.

Rätta artikel

Det var hösten 2016 som man på telekombolaget Ericsson internt uppmärksammade konsultfakturor som stack ut. Ett litet konsultbolag fakturerade Ericsson miljontals kronor för it-tjänster som var betydligt dyrare än hos andra it-konsultbolag.

Det visade sig att en av Ericssons högt uppsatta chefer skrivit ett avtal direkt med konsultbolaget, trots att upphandlingar enligt interna riktlinjer ska drivas av inköpsavdelningen. Även det väckte frågor, eftersom chefen saknade fullmakt att skriva ett sådant avtal, enligt uppgift till DN.

Vd för konsultbolaget är personlig vän med Ericsson-chefen. Båda bor på samma ort utanför Stockholm och på Facebook kan deras familjer, fruar och barn, ses interagera med varandra ända sedan 2013, innan det att avtalet mellan Ericsson och bolaget skrevs. 

DN har tagit del av avtalet som chefen slöt med sin vän. Flera inom Ericsson reagerade internt på hur avtalet var utformat. Bland annat saknade det datum och hade ett bonusprogram som var upplagt så att bonusersättningar utgick till konsulterna baserat på vad inköpsavdelningen ansåg var vaga kriterier. Enligt avtalet var det den höga Ericssonchefen som skulle stå för utvärderingen av hur vännens bolag lyckades i sitt arbete – något som gav miljonbonusar till bolaget.

Ericssons inköpsavdelning inledde en egen granskning av avtalet och bedömde att kostnaden för konsulterna var flera gånger över marknadspris. Enligt uppgift till DN landade kostnaden i slutändan på totalt runt 45 miljoner kronor för i snitt tre konsulter under en treårsperiod. Personer inom inköpsavdelningen gjorde bedömningen att den rimliga kostnaden i stället borde ha varit omkring 10-15 miljoner kronor.

Ytterligare en detalj som väckte interna frågor var att en av it-konsulterna jobbade på distans från utlandet, trots att allt arbete skulle utföras i Sverige.

Dokumentation som DN tagit del av visar på att inköpsavdelningen under en period stoppade utbetalningar på närmare 20 miljoner kronor till bolaget på grund av de många frågetecknen kring avtalet.

Flera anställda på inköpsenheten larmade till högre chefer om det ifrågasatta kontraktet, de exceptionellt höga kostnaderna och det faktum att chefen, som inte brukar sluta avtal, hyrt in sin personliga vän.

Till följd av inköpsenhetens uppgifter inleddes det under våren 2017 en utredning med flera personer involverade från Ericssons internrevision.

Även Ericssons vd Börje Ekholm informerades om de misstänkta missförhållandena på bolaget, enligt DN:s uppgifter. Vad internutredningen kom fram till och vilka följder den fick är däremot okänt.

Den högt uppsatta it-chefen arbetade vidare med utökade befogenheter. En av visselblåsarna, som var chef inom företaget, blev under en omorganisation kort därpå däremot av med sina arbetsuppgifter och lämnade senare Ericsson efter att ha erbjudits avgångsvederlag.

Ericssons egna affärsetiska kod säger att affärsbeslut ska fattas för koncernens bästa och inte baserat på individuella relationer. De interna riktlinjerna varnar för att blotta misstanken om sådana missförhållanden kan skada bolaget.

”Vi måste undvika situationer där vårt personliga intresse kan stå i strid med, eller ens verka stå i strid med, koncernens intressen”.

Ingen anställd får för egen, familjemedlemmars eller vänners del dra nytta av affärsmöjligheter som identifieras genom arbete för Ericsson, om det står i konflikt med Ericssons intressen.

DN har varit i kontakt med både den högt uppsatte Ericssonchefen och konsultbolagets vd. Ingen av dem vill svara på frågor. Ericssons pressavdelning svarar bara skriftligt via presskontakten Kristoffer Edshage.

Han skriver att ”vi känner inte igen oss i beskrivningen som frågorna indirekt ger”, och uppger att både anställda och konsulter uppmuntras att rapportera misstänkta brott mot lagar eller den affärsetiska koden.

Han bekräftar dock att Ericsson under en period anlitade konsultbolaget och att det fanns problem med avtalet.

”Efter att brister uppmärksammades i det leverantörsavtal som först upprättades med bolaget korrigerades avtalet.”

Ericsson vill inte svara på hur man såg på uppgifterna som framkom i utredningen, vilka förklaringar som den höga chefen givit eller vilka konsekvenser det fick. Man kommenterar inte heller varför en medarbetare som deltagit i utredningen senare omplacerades.

”Som vi tidigare sa kommenterar inte Ericsson kring enskilda medarbetare. Vad vi kan konstatera är att leverantörsavtalet med bolaget korrigerades efter att felaktigheter i den inledande processen hade identifierats. Det vill säga att det avtal som kom att gälla följde Ericssons riktlinjer fullt ut.”

Enligt Ericssons årsredovisningar har de under de två senaste åren haft över 850 så kallade ”compliancefall”, rapporter om misstänkta brott mot lagar och riktlinjer, men telekombolaget vill inte svara på hur många av dessa som visade sig stämma eller om några av dem har lett till polisanmälningar.