Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

”Ett av problemen är att det är så stark hierarki”

Agnes Hellström.
Agnes Hellström. Foto: Forum

Författaren Agnes Hellström, som själv gått på internat, chattade med DN:s läsare.

DN.se: Välkomna! Chatten kan börja. Chatten håller på fram till 14.30.

Cluff: Skolinspektionen har under årets sex första månader fått in 851 anmälningar om kränkande behandling från lika många skolor. Det som sker på Lundsberg är förfärligt, liksom på alla andra skolor. Men varför bara upprördhet över internaten? En misshandel efter skolans slut är föräldrarnas ansvar. En misshandel på ett internat efter skolan är - skolans.
Agnes Hellström: Hej Cluff. Det som gör de tre riksinternaten unika är att de dels är utsedda av staten att erbjuda en trygg hemmiljö för de barn som har föräldrarna någon annanstans än i närheten och dels är de skolor där du som elev befinner dig dygnet runt. Om du går på en "vanlig" skola har du en annan möjlighet att lämna den, du har möjligen en större närhet till dina föräldrar och kan prata med dem om något känn fel. Alla skolor ska sträva efter att deras elever ska må bra, min uppfatttning är att Lundsbergs styrelse vet hur strukturen och kulturen ser ut och att de vill att det ska fortsätta vara så.

P: Hejsan! Jag köper inte idéen om att riksinternaten behövs för ungdomar vars föräldrar jobbar utomlands eller liknande. Det måste väl gå att lösa minst lika bra, om inte bättre, på vilket gymnasium i landet som helst. Varför skulle man behöva samla alla på några få platser bara? Finns det egentligen nån anledning att ha kvar riksinternaten, med sina så uppenbart föråldrade och barbariska traditioner? /P
Agnes Hellström: Riksinternaten upprättades 1970 och hade då särskilda krav såsom närvarande vuxna dygnet runt, rätt till kurator, skolsjukvård mm. Det infördes även ett krav på att skolans styrelse skulle ha minst två statliga represententanter för en större öppenhet. Så är det inte längre och regeringen har även sagt att de tänkt sig att utreda alternativen till riksinternat. De tre riksinternaten är dessutom väldigt olika varandra, Grennaskolan har alltid varit mest liberal och minst traditionsbunden.

Emil: Håller med dig och igår skrev även Jan Guillou en artikel där han menade att på dessa skolor fostras överklassen. Ja. Och ja. Det är vidrigt med pennalism och det är sjukt att överklassens ungar går på "egna" skolor. Men själva skolformen internat tror jag kan ha många fördelar - ungdomar "på glid" som får sin vistelse på internat bekostad av hemkommunen. Man får en ny verklighet, studiemotiverade jämnåriga som man delar arbetsdagarna, mat och husrum med. Tror du inte att detta kan vara en lösning som är bra för många? Samma sak med elever som har utlandsboende föräldrar. Kanske bör vi attackera sättet skolorna styrs på, samt kostnadssystemet istället för skolformen internat, som Guillou uttryckligen ville lägga ner i gårdagens Aftonbladet. Vilka fördelar ser du?
Agnes Hellström: Jag tror att det finns en enorm potential i internatskolor. Ett av de stora problemen i nuläget är att det är en så pass stark hierarikisk struktur, att de yngre ska underordna sig de äldre och formas in i internatmallen. Om det istället lades kraft på att skapa en miljö där eleverna hade samma rättigheter och samma värde, där de äldre kunde hjälpa de yngre istället för att stjälpa, kan det bli jättebra tror jag. Jag själv älskade att gå på internat, även om poletten om att jag "hjärntvättats" till en skev människosyn trillade ner många år senare.

Wille L: Agnes, - Är invigningar förbjudna på Lundsberg? - Är invigningar förbjudna på "vanliga skolor"? - Om invigningar trots förbud sker, utförda av individer, är det skillnad på Lundsberg och "vanliga skolor"? Ska Skolinspektionen inte rycka ut till vanliga skolor också? Det jag syftar på är att Lundsberg självklart inte står över lagen, men jag tvivlar att detta är ett problem och utmaning som inte finns i vanliga skolor.
Agnes Hellström: Invigningar är såvitt jag vet, officiellt förbjudna på alla skolor. Problemet med exempelvis Lundsberg är att de inofficiella regelsystemen lever kvar och i slutändan vinner. Det beror på att styreslen utgörs av före detta elever, att skolans grundares syfte med sin skola var att bevara den i sin ursprungsform och att de äldsta eleverna har mer makt än sina husföräldrar. De vuxna på elevhemmet har därför svårt att ingripa även om de vill och det blir ett elevstyre som i mina ögon inte är sunt.

Annika: Beror övergreppen vid nollning på att nya elever inte "förstår" den kultur som är på internatskolorna för att de kanske kommer från andra samhällsklasser? Eller beror de på att alla vuxna, personal och föräldrar, är hemmablinda? Att de kanske innerst inne tycker att det är acceptabelt med aga, övergrepp, misshandel? Vad säger då det om många av de styrande i samhället, tidigare elever som nu är företagsledare, politiker osv? Vilken människosyn har de egentligen?
Agnes Hellström: Jag tror att de "enstaka rötägg" som det skylls på när skandaler uppdagas ofta är elever som inte "förstått" kulturen. Det kan vara barn som saknar lojalitet med skolan, som inte har föräldrar och annan släkt som gått på skolan, som inte vet att det finns en tystnadskultur där det är tabu att prata med någon utomstående. Många jag pratat med vittnar om föräldrar som själva gått på skolan, som blir helt ursinniga när skolorna försöker bryta upp strukturer och ta bort privilegier. De hotar personalen med att ta sina barn från skolan, de hänvisar till traditioner och sin egen skoltid etc. Många är hemmablinda helt klart. Och de ser inte sitt eget ansvar.

Föredetta Grennaskoleelev: Själv har jag gått på Grennaskolan som externat och således fått en ganska utomstående syn på skolan och jag kan inte hålla med om att den ska vara någon sekt eller liknande som den påstås vara. Det verkar som att alla medier drar internatskolorna över en kam för att förenkla verkligheten. Det är stor skillnad mellan skolorna vilket borde framhävas tydligare. T.ex. är ungefär hälften av Grennaskolans elever externater, vilket förebygger den nämnda "isoleringen". Missförhållanden ska förstås uppmärksammas, men en skola ska inte behöva beskyllas för de andras problem.
Agnes Hellström: Jag håller helt med dig om att medierna försöker dra skolorna över samma kam. Det är ljusårs skillnad mellan LS och Grenna och det är även något jag lyfter fram i min bok. Dessutom välkomnade både Sigtuna och Grenna mig som besökare, jag fick intervjua elever utan en vakande vuxen över axeln och det fanns en uppgivenhet framför allt hos Grennaeleverna, att de föstes ihop med de andra, när de var så olika. Som sagt, mediernas bild är oftast svartvit och förhoppningen är att min bok ska ge fler nyanser och även gå djupare in på vad som format skolorna, varför de är så olika och hur det är att gå på dem. I boken gör jag en jämförelse mellan Lundsberg och det som kännetecknar en sekt och det finns väldigt många likheter. Men det betyder inte att alla skolor är sådana eller att alla som går på Lundsberg känner sig hjärntvättade.

VonKarl: Har verkligen skolverket/staten någon rätt att bestämma över skolor som Lundsberg, det är ju knappast en vanlig skola. Den har ju trots allt traditioner väldigt långt tillbaka, den har ju också fostrat några av detta lands absoluta elit(en hel del prinsar bl a).
Agnes Hellström: Så länge Lundsberg lyder under skollagen och har hand om 200 ungdomar som riksinternat, ska väl staten ha lika mkt att säga till om som på vilken annan skola som helst. Lundsberg ansökte själva om att bli riksinternat 1994, de gav sig med andra ord frivilligt in i en skolform där de i min mening bör visa transparens och öppenhet. Att de som nu har en styrelseordförande som ställer upp i en "exklusiv" intervju om året, är inte okej. Skolor har sedan länge upphört att vara "uppfostringsanstalter". Om Lundsberg vill vara en sådan bör de vara tydligare med det.

Marcus: Varför får dessa skolor fortsätta finnas?
Agnes Hellström: Jag tror att internatskolor generellt är svårgranskade, eftersom det ofta blir en "vi-mot-dem-inställning" hos eleverna. internatelever känner sig ofta orättvis granskade och ifrågasatta och tar hellre skolan i försvar än öppnar upp för att prata om vad det verkliga problemet är. Skolinspektionen borde inte ha lagt ner sin utredning så lättvindigt kan jag tycka, samtidigt som det är jättesvårt att driva ett ärende vidare när enkäter plötsligt visar att 100 procent av eleverna mår bra.

Leif: Hej Agnes, om man nu skulle lägga ner dessa internat, vart skulle "de rika barnen" gå i skolan istället? Tror du att det skulle det startas privata liknande skolor t.e.x. ?
Agnes Hellström: Många tycker att det är en larvig debatt som förs i Sverige eftersom det är "mycket värre" i exempelvis England. Jag tror att många som gärna har sina barn på internat kommer att skicka dem utomlands om alternativet i sverige läggs ner.

Christina: Jag har svårt att förstå att de lyckas få personal till att jobba i en miljö där det är de äldsta ungdomarna som har "makten" över vilken värdegrund man bor och jobbar efter. Förstår inte heller att det finns föräldrar som tycker att det är OK att deras barn lämnas i en miljö med kamratuppfostran.
Agnes Hellström: Många föräldrar har själva gått på skolorna och haft "den bästa tiden i sitt liv". Många som kanske skickades iväg som elvaåringar levde hela tonårstiden på internat och har starkare familjeband dit än till exempelvis sina egna föräldrar. Många ser det som en enorm möjlighet att knyta kontakter, få en god uppfostran och bra utbildning. Många anser nog att "lite hårdare tag" är del av paketet och de tänker att deras barn kommer ut starkare i slutändan. Starkare och väluppfostrade.

Gardo: Eleverna har väl koll på vem som mobbas eller inte. Spelar ingen roll om det är enstaka individer eller en grupp. Skolan måste våga prata med studenter och sätta gränser på deras beteende. Anonyma brev skulle hjälpa med tydliga beskrivningar på vad som händer och vem är det som leder gruppen. Dom ansvariga borde skickas till en psykolog eller social tjänster tillsammans med deras familjer. Allt handlar om barn som inte har fått kärlek och empati. Det handlar om barn som är arga och utsatta för våld själva. Det är inte lätt men göra inget är inte ett alrenativ
Agnes Hellström: Jag håller med. Dessvärre har många av de elever som larmat personalen tystats av styrelsen, någon som bland annat lyftes fram av Uppdrag granskning från Lundsberg. Lundsberg har velat reda ut problem själva för att ureda om en möjlig misshandel verkligen var "så illa menad". Förändringen måste komma uppifrån, de elever som går kvar och som trivs de anpassar sig efter rådande normer.

Anders Hansen: Finns det skolor som ger betyg i empati och sunt förnuft? Elever med höga betyg i dessa ämnen skulle ha en bra chans att bli anställda i mitt företag.
Agnes Hellström: Jag tror som sagt att det finns en enorm potential i internatskolan om de ansvariga vågade gå på djupet, ifrågasätta både sig själva och det system de trott vara nödvändigt för fungerande elevhem. Och jag själv trivdes väldigt bra på Sigtuna, även om jag formades av strukturen på ett sätt som i efterhand gett mig ångest.

DN.se: Det fick blir sista frågan. Vi avslutar chatten nu. Tack till alla som medverkat.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.