Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

”Ett sluttande plan för svensk öppenhet”

Konstitutionsutskottet med ordförande Peter Eriksson ska inleda en granskning av regeringskansliets hemlighetsmakeri. Bakom en larmad dörr på kansliet förvaras sekretessbelagda handlingar i Saudiaffären.
Konstitutionsutskottet med ordförande Peter Eriksson ska inleda en granskning av regeringskansliets hemlighetsmakeri. Bakom en larmad dörr på kansliet förvaras sekretessbelagda handlingar i Saudiaffären. Foto: Lars Lindqvist
Svenska myndigheter blir mer och mer hemliga. Bara sedan 2009 har regeringen drivit igenom 69 ändringar av sekretesslagen – och nu slår konstitutionsutskottet larm. – Det är ett sluttande plan för hela den svenska öppenheten, säger Peter Eriksson (MP), ordförande i KU.

 

Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste grundstenarna i den svenska demokratin. Rätten för varje medborgare att få tillgång till information om myndigheters arbete och beslut har länge varit självklar. Huvudregeln är att allt är offentligt, endast i undantagsfall får uppgifter sekretessbeläggas. Men något är på väg att hända, de senaste åren har offentliga förvaltningar blivit allt mer hemliga.

Regeringskansliet är en av flera myndigheter som det ofta klagas på, bland annat till justitieombudsmannen. Utlämnande av handlingar tar lång tid och i vissa fall har politiker getts möjlighet att rätta till misstag innan handlingar lämnats ut.

De många klagomålen har nu lett till att JO har inlett en omfattande utredning av regeringskansliets rutiner.

Läs mer: Annie Lööf tilläts rätta sina fel innan hennes räkningar lämnades ut – här är tre fall som ska granskas av KU

Samtidigt kommer konstitutions­utskottet att inleda en granskning av regeringskansliets hemlighetsmakeri.

– Det finns en politisering av den här hanteringen som jag tycker man måste vara väldigt kritisk till. I regeringskansliet tycks det vara så att man inrättat ett system där utlämnande av handlingar ska gå till en central nivå i statsrådsberedningen där det behandlas politiskt innan man lämnar ut handlingen, säger Peter Eriksson.

KU har tre granskningsärenden som berör regeringens hantering av sekretess. Det senaste fallet ingår i härvan kring Saudiaffären.

En tjänsteman på försvarsdeparte­mentet gallrade bort ett viktigt ­e-postmeddelande som innehöll för försvarsministern känsliga uppgifter.

Innehållet i meddelandet fördes i stället över i ett annat dokument som klassades som internt arbetsmaterial. På så vis hindrades allmänhetens insyn. Inte ens KU fick i första skedet tillgång till e-postmeddelandet.

Bakom en låst och larmad dörr på KU:s kansli i riksdagen förvaras just nu hundratals hemliga handlingar kring Saudiaffären.

– Vi kommer nu att ställa ytterligare frågor, varför man har gjort det, vem som har gjort det och på vems order, säger Peter Eriksson.

Samtidigt har öppenheten begränsats också i lagen. Sedan den nya offentlighets- och sekretess­lagen infördes 2009 har hela 69 änd­ringar införts. Varje ändring har i någon mån försämrat allmänhetens möjlighet till insyn.

– Varje liten ändring är så liten att ingen reagerar på det men när man ser ändringarna sammantaget så kan man få en helt annan bild, säger Peter Eriksson.

De flesta ändringar initieras från regeringen eller olika EU-direktiv. Det är riksdagen som beslutar om nya lagar men små ändringar av en lag går ofta igenom beslutsmaskineriet av ren rutin. Därför vill Peter Eriksson nu införa ett nytt system som övervakar alla ändringar.

– Man måste vara vaksam och ha någon form av tydligare portvaktssystem. Kanske ett system där KU får se alla förslag så att det finns någonstans i riksdagen där man har den här överblicken.

När Sverige gick med i EU skulle Sverige arbeta för att föra ut den svenska synen på öppenhet till Europa men nu är trenden den motsatta, varnar Peter Eriksson.

Just nu ligger ett förslag från regeringen om ytterligare en ändring till sekretesslagen. I samband med ett nytt avtal om utbyte av skatteinformation mellan EU-länder vill regeringen införa absolut sekretess på vissa skatteuppgifter.

– I allt väsentligt handlar det om väldigt triviala statistikuppgifter, vilka regler som gäller och hur det fungerar i olika länder, säger Peter Eriksson.

Men regeringen vill att sekretessen ska vara så stark att den dessutom ska bryta den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

– Det är värsta utrikes- eller försvarssekretessen som det här bedöms som. Det är den starkaste sekretess som finns över huvud taget. Det tycker jag man måste reagera på. För då överför vi ett system som är till för att skydda våra viktigaste säkerhetsintressen till en helt annan nivå som över huvud taget aldrig varit aktuellt i Sverige, säger Peter Eriksson.

Utdrag ur tryckfrihetsförordningen

2 kapitlet 12 §

”Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.”

1 kapitlet 1 § (Meddelarfriheten)

”Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.”

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.