Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-18 11:12

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/eu-vill-forbattra-information-om-lakemedelsbrister/

Sverige

EU vill förbättra information om läkemedelsbrister

Foto: Heiko Wolfraum/TT

De senaste åren har brist på läkemedel blivit allt vanligare i Sverige och Europa. Nu har EU tagit fram nya riktlinjer för att underlätta företag och myndigheters rapportering.

Förra året rapporterades tillfällig brist, så kallade restnoteringar, på fler än 700 läkemedel i Sverige. I år tror Läkemedelsverket att siffran kommer att hamna runt tusen, vilket DN skrivit om tidigare.

Somliga brister märks inte av, då det finns utbytbara läkemedel, förpackningar eller styrkor på apoteken i landet. En del brister blir också mycket kortvariga. Till exempel blir bristen på litium, som det rapporterades om under torsdagen, troligen löst under fredagen. Men andra restnoteringar påverkar många patienter och blir långvariga.

Sverige är inte ensamt om att se ökade restnoteringar, trenden ses i hela världen. En arbetsgrupp inom EU har tillsammans med EU:s läkemedelsmyndighet EMA tagit fram riktlinjer för hur företag ska rapportera om restnoteringar för läkemedel för människor och läkemedel för djur.

– Det finns en gemensam EU-lagstiftning som säger att företagen måste rapportera minst två månader innan det finns risk för en restsituation, men hur och vilken information de ska rapportera har varierat stort mellan EU-länderna. Syftet är att harmonisera och strukturera informationen, så att det blir lättare för företag som säljer sina produkter i flera länder, vilket de flesta gör. Målet är att få dem att rapportera tidigare och mer utförligt när det kan uppkomma brister, säger Christer Backman, internationell koordinator vid Läkemedelsverket och medlem i styrgruppen som tagit fram riktlinjerna.

Arbetsgruppen har också tagit fram ett dokument med riktlinjer för hur de nationella läkemedelsmyndigheterna i EU-länderna kan kommunicera med sjukvården och allmänheten om restnoteringar.

– Det är oftast inom sjukvården som man ser problemet med brister först och den informationen kanske inte alltid når oss. På det här sättet kan vi arbeta med att höja standarden i hela EU och göra problemet mer synligt, säger Christer Backman.

Nästa steg är att ta fram gemensamma mätmetoder så att det går att följa utvecklingen i EU.

Exakt varför dessa restnoteringar har ökat i världen vet man inte, men enligt Läkemedelsverket är det en komplex läkemedelskedja med många aktörer.

– Det handlar om allt från de som tillverkar den aktiva substansen, de som gör läkemedlet, de som paketerar, de forskande läkemedelsföretagen, grossister och distributörer till apotek och sjukhusapotek och hela vårdapparaten. Det vi ser är minskade marginaler i alla led, det finns ingen som har större lager än vad de tror för att de ska få omsättning för. Om det går lite fel någonstans så kan patienten stå utan läkemedel, säger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket.

Läs mer: Allt vanligare med läkemedelsbrist 

Läs mer: Livsviktigt läkemedel för bipolära snart tillbaka